بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
۳۱ ثور

يکمقدار مواد مخدر با حاملين آن در غوريان هرات به دست پوليس افتاد

کابل
آژانس خبرى پژواک

پوليس درولسوالى غوريان ولايت هرات به تاريخ ٣١ ثور مقدار ٧٩ کيلوگرام ترياک و ٦٥ کيلو گرام چرس را ازيک موترکرولا بدست آورد .

دگرمن محمد ايوب آمر پوليس سرحدى ولايت هرات ضمن ابراز اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت که درمورد اين قضيه دو نفرازمنطقه غوريان ولايت هرات نيز دستگير شده اند .

اما نامبرده از افشاى نام دستگير شده گان خود دارى نمود ه گفت که قضيه تحت تحقيق وبررسى قرار دارد .


زبان سالاری

سرویس خبررسانی آریانانت
۳۰ ثور، ۱۳٨۴
آيا باز هم شاهد ضايع شدن حقوق مردم توسط دولت خواهيم بود
فرهنگ دوست

بعد سقوط طالبان دانشگاه كابل باز گشائي شد اما دانشگاه هيچ امكاناتي نداشت همه چيز با كمال تاسف به غارت رفته بود دانشجوهاي دانشكده زبان دري از جمله اقلامي كه ضروري تشخيص دادند تابلوي سردر دانشگاه بود آنها به رياست دانشگاه اعلان كردند كه دانشكده ما تابلو ندارد رياست دانشگاه فرمودند ما فعلا پول براي تابلوي سردر دانشكده نداريم . دانشجوها مجبور ميشوند با پول خود يك تابلو براي دانشكده فارسي دري جور كنند . آنها در يك قسمت از تابلو به زبان پشتو نوشته بودند (د فارسي دري پوهنزي ) ودر قسمت ديگر تابلو به زبان دري نوشته بودند (دانشكده زبان فارسي دري ) اما !

مسئولين دانشگاه آمدند تابلو را كندند . دانشجوها صداي اعتراض شان بلند شد كه چرا تابلو را ميكنيد مسئولين فرمودند چون شما روي تابلو به دري نوشته بوديد دانشكده بايد به زبان دري هم مي نوشتيد پوهنزي . دانشجوها گفتند ما با توجه به اينكه هردو زبان در كشور رسمي است و ما با احترام به آنهاي كه پشتو و فارسي دري صحبت ميكنند تابلو را به هردو زبان نوشتيم و جاي كه ما در آن درس ميخوانيم به فارسي دري ميشود دانشكده و به پشتو ميشود پوهنزي . مسئولين دانشگاه دليل خود را بر يك بنياد غلط استوار كردند و فرمودند چون از سالها قبل به زبان دري هم پوهنزي نوشته مي شده جديدا هم ! بايد شما بزبان دري مي نوشتيد پوهنزي .

د نشجوها گفتند اين كار اشتباه بوده سالها قبل به علت عدم آگاهي دولت از حقوق مردم در حق شان ستم ميكردند . دري زبانان را مجبور ميكردند در نوشته جات خود از كلمات پشتو استفاده كنند.

مسئولين هم بر موضع ناحق خود اسرار ورزيدند كار به تظاهرات و تحصن دانشجوها كشيده شد .
جديدا هم در اخبار خوانديم كه مسئولين وزارت داخله ميخواهند براي مردم شناسنامه (تذكره ) نو وامروزي چاپ كنند . اين كار خود يك گام به جلو براي پيشرفت و ترقي كشور محسوب ميشود و جاي تشكر دارد.

اميد وار هستيم مسئولين وزارت داخله باز بهمان دليل غلط (چون از قبلا بزبان پشتو بوده ) متوسل نشوند به اكثريت جامعه احترام گذاشته لااقل شناسنامه هاي (تذكره ) جديد را به زبان فارسي دري چاپ كنند .

با توجه به اينكه زبان دري و پشتو زبانهاي رسمي كشور هستند بايد بطور مناصفه تمام اسناد رسمي دولتي به هردو زبان چاپ شود. اگر قبلا تمام اسناد دولتي به زبان پشتوچاپ ميشده اين نشان از بي توجهي مسئولين بحق وحقوق عامه مردم بوده اين اشتباه آنها نميتواند مستمسكي براي اعمال امروزي ما باشد.

وقتي كه اردو ملي اساس گذاشته شد انتظار داشتيم نيمي از عنوانهاي منصب هاي اردو به زبان فارسي دري باشد.

اما باز مسئولين بنياد را بر همان اساس غلط گذاشته وتمامي عنوانهاي اردو را بزبان پشتو قرار دادند.

باز در موقعي كه پول جديد ملي را چاپ كردند انتظار داشتيم نيمي از پولهارا به زبان دري چاپ كنند اما با كمال تعجب ديديم كه تمام پولها را بزبان پشتو چاپ شده . به اين ترتيب براي چند مين بار زبان فارسي دري و دري زبانان را مورد بي مهري قرار دادند. حالا هم براي اينكه اكثريت جامعه احساس كنند حكومت ملي و به همه مردم احترام دارد بهتر است لااقل اين مورد را استثناء قائل شوند و شناسنامه ها را به زبان دري چاپ كنند .

اين حق مردم است اداي اين حق براي دولت هيچ خرج وهزينه اي ندارد.

با توجه به اينكه دغدغه فكري همه هموطنان و سياستمداران حفظ امنيت و انسجام وحدت ملي است پس بر همه واجب است بخصوص دولت از هر حرکتی كه ما را به اين هدف والا نزديك ميكند بايد استقبال كنيم بخصوص اينكه اين حركت هيچ خرجي نداشته باشد .

رعايت حقوق مردم باعث استحكام وحدت ملي ومقدمه اي ميشود براي دمكراسي واقعي .

البته مسئولين بايد بدانند مردم همه متوجه اين مسائل هستند اگر فعلا واكنش نشان نمي دهند به اين خاطر است كه امروزاز هرزمان ديگر كشور نياز به آرامش دارد مردم منتظر هستند تا آرامش و امنيت در كشور تسبيت شود آن وقت خواسته هاي خود را از مسئولين تقاضا خواهند كرد .
دولتمردان كاري نكنند تا اين امنيت نيم بند هم توسط خود شان دچار خدشه شود چون اگر مردم دچار عقده شوند و اين عقده ها رويهم زياد شود با يك بهانه كوچك به يك انفجار بزرگ تبديل ميشود نمونه آن را در جريان توهين امريكائي ها به قرآن شريف ديديم .

اگر همين بازيهاي سياسي نبود خيلي وقت پيش طالبان و دار دسته آنها نابود ميشد . كشال شدن جنگ در مناطق شرقي و جنوبي كشور كه هر روز با بمباران امريكائي ها همراه است باعث كشته شدن تعداد زيادي از هموطنان ما در اين مناطق مي شود همين مسئله باعث اصلي ناراحتي مردم از امريكائي ها و دولت است . پس بهتر است حق مردم را رعايت كنيد و از صبر وحوصله مردم سوء استفاده نكنيد.

خراسان - هرات
۲۹ ثور

 يک خودکشی ديگر

مشاجرات خانوادگي و دعواهاي لفظي يك زن و شوهر خانم جوان سيزده ساله اي را بنام نجيبه وادار به خود سوزي نمود .
نجيبه در روزهاي كه به شفاخانه بستري شده بود از ظلم و ستم بيش از حد كاكايش كه پدر شوهرش نيز مي شد سخن ميراند.
اوگفت:پدرشوهرم مرا به بهانه هاي كوچك و بي اهميت مورد لت و كوب قرار ميداد وروز حادثه نيز سايه خشم پدرشوهرم سايه افكنده بود، وي خاطرنشان كرد در روز واقعه برادرم به خانه ما آمده بود تا مرا به خاطر ديدن پدر ومادرم به شهر ببرد اما شوهرم مانع از رفتنم گرديد و من در مقابل كار او به گريه افتادم سپس او مرا مورد لت و كوب قرار داد و تهديد نمود كه  مرا خواهد كشت ، من هم خيلي ترسيده بودم و از آنجائيكه حرفهاي او هميشه حقيقت داشت من هم گلن تيل خاك را به رويم پاشاندم و خودم را آتش زدم ،بدين ترتيب در اولين سال ازدواج نجيبه،نجيبه به يك جسم سوخته بدل گرديد و بعد از ۱۵ روز دست و پنجه نرم نمودن با مرگ بلاخره به كام مرگ فرو رفت.
يک نظر ارسال شده از طرف بينندگان:
در زمان اسماعيل خان گفته می شد که سران هرات به اين و آن توجه ندارند و فشارهای اسماعيل خان و دار و دسته اش به زنان باعث خودسوزی زنان است. فعلا که ماه ها از برکناری اسماعيل خان ميگذرد ، ديده ميشود که هيچ تغييری در اين خودسوزيها نيامده و ادامه دارند. پس چرا آن منتقدين الآن صدايشان خفه گشته و عکس العملی انجام نميدهند. من به اين و آن کار ندارم که وی چه رقم آدمی است و در اينجا شخص اسماعيل خان مطرح نيست بلکه جهاد و مسلمان بودن.واقعاْ چه دنيای مزخرفی! يعنی واقعاْ اينقدر از پيشرفت هرات ميترسيدند و می ترسند؟ تنها الگوی افغانستان مخصوصا در عرصه بازسازی همين هرات مظلوم بود که او را هم به حالش نماندند.
خدايا خودت رحم کن يا سمیع البصير!!!

 

راديوهای خارجی خبر اعلاميه خلاف قانون را نشر نميکنند

منبع: herat.co.sr

اعضای شورای اسلامی همبستگی مردم افغانستان در هرات در پی پخش اعلاميه عدم اجازه هزنوع تظاهرات در هرات اعتراض نمودند و راديوهای چون بی بی سی راديوآمريکا و غيره را به طرفداری از يک قشر خاص متهم نمودند که خبرنگاران مذکور علت عدم نشر اين خبر از طريق اين راديوها را اجازه ندادن مسئولين ادعا کردند

يکتن از خبرنگاران گفت از آنجائی که اين اعلاميه قانون را صريحا نقض مينمايد از آن گزارش تهيه نموديم و مسئولين راديو ها اين را نشر نميکنند و تقصير ما نيست.

قوماندانی امنيه هرات طی اعلاميه که چندين بار از طريق تلويزيون هرات منتشر شد گفت:بعضی عناصر ميخواهند در هرات تظاهرات را براه بيندازند وما با هرکس که در اين تظاهرات اشتراک نمايد به شدت برخورد خواهيم نمود و آنوقت هيچ حق شکايت را نخواهد داشت

 

شکايت مردم از برخورد نيروها انتظامی ايران

بسياری از مردم هرات از آنچه که رفتار ناشايست ماموران انتظامی ايران در مرز ايران و افغانستان ميخوانند به شدت شکايت دارند.

هفته نامه کليد در شماره اين هفته خود گزارش وسيعی را از عدم برخورد مناسب با عودت کننده گان و مهاجرين افغانی در ايران به نشر سپرده است.

مهاجرين برگشته از ايران به هرات ميگويند که در مرز اسلام قلعه تمام پولهای آنان توسط مامورين ايرانی گرفته ميشود و سپس از مرز ميگذرند.

 

روند ثبت نام کانديان در هرات.

در آخرين روز از ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولايتی در هرات پيشترين تعداد از روز شروع ثبت نام تا کنون خود را کانديد نمودند.

آمار ثبت کننده گان آخرين روز در دسترس نيست اما تا روز چهارشنبه ۲۱۰ تن در انتخابات پارلمانی و ۱۶۰ تن در انتخابات شورا های ولايتی خود را کانديد نموده بودند با توجه به اينکه مهلت انتخابات تا سه روز ديگر نيز افزايش يافت به نظر ميرسد تعداد بيشتری خود را در اين انتخابات کانديد نمايند.

 

آتش منحوس مشاجرات خانوادگي دامن گيرسه كودك شد.

چهارشنبه بر اثر مشاجرات لفظي دو همسايه در شهر هرات باعث سوختانده شدن سه كودك گرديد.

مشاجرات ميان اين دو زماني به وقوع پيوست كه شيشه خانه يكي از همسايگان توسط شخص ناشناسي شكستانده شد و اتهام به كودكان همسايه زده شد،با شدت گرفتن مشاجرات و مورد سرزنش قرار گرفتن بيش از حد مادر كودكان،وي تصميم به خود سوزي گرفت و فرزندانش را نيز به سوختاندن تشويق نمود ،و در نتيجه دو طفل دختر و يك پسر بر اثر كم فكري مادر زخمي شدند كه خوشبختانه از كام مرگ نجات يافتند ،به گفته نطاق شفاخانه هرات مادر اين اطفال در گاهي مواقع دچار اختلال هواس ميگردد.

آمار حادثات از اول ماه ثور

محمد رفيق شيرزي نطاق شفاخانه هرات به خبرنگار هرات دات سي او دات اس آر گفت از اول برج ميزان ۲۰۰ مورد حادثه تصادف روي داده است و ۳۰ مورد بعد ازفوت به شفاخانه انتقال داده شده اند وي اظهار داشت ۱۰۰ مورد لت ۴۰ مورد سوختگي ۱۵ مورد مرمي خوردگي و ۱۵ مورد کارد خوردگي را داشته اند و در اين مدت ۲۶ تن به علت امراض گوناگون در شفاخانه هرات فوت نمودند.

 


 

یک جوان ۲۲ساله در هرات بقتل رسید

یک جوان ۲۲ ساله ، در منطقه بالا دشت ولسوالی زنده جان ولایت هرات از طرف افراد نامعلوم امروز به قتل رسید .نثاراحمد پیکار مدیر جنایی قوماندانی امینه ولایت هرات گفت : شخص مذکور حوالی ساعت شش صبح امروز ، توسط افراد ناشناس به قتل رسیده است .وی افزود: علت قتل تاهنوز مشخص نشده ، پولیس در صدد شناسایی دستگیری مجرمین میباشد.

 

سنگ تهداب شهرک ولسوالی گلران ولایت هرات دیروز گذاشته شد

محمد نادر ولسوالی  گران طی مصاحبه به خبر نگار گفت: این شهرک که در ساحه دو هزارو سه صد متر مربع زمین اعمار میگردد، در ساختمان آ ن سه بلاک رهایشی ، تعمیرولسوالی ، قوماندانی امنیه و سایر تاسیسات در نظر گرفته شده است،که  ظرف شش  ماه به پایه اکمال میرسد.

موصوف افزود: مصارف این شهرک بیش از پانزده ملیون افغانی تخمین گردیده که از بودجه برنامه ثبات ملی پرداخته میشود.شهرک مذکور دیروز توسط سید محمد خیرخواه والی هرات تهداب گذاری شد.

خراسان - هرات
۲۸ ثور

زارعين سه ولسوالى هرات از تهاجم کفشک متضرر گرديدند

هرات
آژانس خبرى پژواک،٢٨ثور

حشره کفشک، طى هجوم دوروزه، به بيست هزار جريب زمین زراعتی درولسوالی های کشک کهنه،رباط سنگی وگلران ولايت هرات ،باعث ازبین بردن محصولات زياد زارعین شده است.

اين درحاليست که دهاقين ميگويند که اگر دولت براى جلوگيرى از اين آفت اقدام نکند، حاصلات آنها که عمدتاً گندم ميباشد، به کلى از بين خواهد رفت.

اما مسؤولين رياست زراعت آن ولايت ميگويند که آنها تورهاى حشره گیر و ادویه ضد اين حشره را به ساحات آفت زده، ارسال نموده اند و آمار زمينهاى ازبين رفته ، را در دسترس ندارند.

کفشک یا (سن پیست) یک نوع حشره کوچکتر از ملخ است که در کوه ها در زیر بته ها پرورش می يابند و اکثراً این حشره در مناطق کوهستانی کشور ترکمنستان و بند ترکستان زیست مینمایند.

به گفته داکتر اندریو آروی Dr Andrew Harvey مسؤول کمپاین ملخ در سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد، این حشره بعد از آب شدن برف در موسم زمستان، آن مناطق را به سوی ولایات شمال و شمال غرب افغانستان ترک میگویند.

هرکفشک میتواند دوصد دانه تخم گذاری کند. کفشک ها به ساقه گندم چسپیده و شیره آنها را میخورند. مکيدن این حشره از گندم ، باعث تلخ شدن کاه آن میشود که حیوانات نیزآنرا نه خورده و گندمى که به دست می آید بی کیفیت میباشد.

غلام نبی قانع رئیس زراعت ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: (( ازدوروزبه این طرف این حشرات به زمین های زراعتی هجوم آورده اند که ما بخاطرپیش گیری درحدود دوهزار تورحشره گیر،٣٥٠٠ لیترادویه ضد اين حشره ومقداری دیگرلوازم به منطقه ارسال نموده ایم .))

اما پانزده دهقانى که از ولسوالى گلران به رياست زراعت هرات مراجعه کرده اند، هشدار داده اند که اگر مسؤولين اقدام نکند، تمام مزارع آنها رااز بين خواهد برد.

عبدالستاریکی اززارعین ولسوالی گلران به آژانس خبرى پژواک گفت: (( درحدود٢٥ جریب زمین مرا کفشک ازبین برده واگر این مشکل به همین طریق ادامه پیداکند؛ تمام محصولات امسال ما با خطر نابودی مواجه خواهد شد.))

غلام صدیق مدیرنباتات ریاست زراعت ولايت هرات ميگويد که آنها کفشک را ازطریق میخانیکی با استفاده ازتورهای حشره گیر و ازطریق بیولوژیکی با استفاده ازسم( ادويه زهرى ضد حشرات) نابود مى سازند.

کفشک در قدم اول در يک محل پرانده ميشود و بعداً داخل جا ل گرفته شده و سپس از بین برده ميشوند.

داکتر اندریو آروی مسؤول کمپاین ملخ در سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد در ماه حمل هشدار داده بود که حشره کفشک درولایات جوزجان، سرپل، فاریاب و بلخ به وجود آمده که این مشکل نسبت به مجادله با ملخ دشوار تر است.

به اثر حمله اين حشره در ولايت جوزجان و بلخ، ده ها جريب زمين زراعتى از بين رفته اند، اما در هرات اين اولين موردى است که به وقوع مى پيوندد.

هرات
آژانس خبرى پژواک،

بااعطاى يکمقدار سامان آلات طبى به شمول ميزعمليات جراحى به شفاخانه حوزوى ولايت هرات، از سوى تیم بازسازی ولایتی PRT ایتالیا به تاريخ ٢٧ ثور، مشکل مردم در اين شفاخانه تا حدى حل خواهد شد.

اما مسؤولين صحى هرات ميگويند که تعداد مريضان زياد است و شفاخانه به کمکهاى بيشترى ضرورت دارد.

شفاخانه حوزوى هرات يگانه شفاخانه دولتى است که روزانه حدود يکصد مريض از ولايات هرات، غور، فراه و بادغيس جهت تداوى به آنجا مراجعه ميکنند.

به گفته داکتر خلیل الله "توکل"معاون ریاست صحت هرات در جمله این لوازم ، هفت پایه چپرکت،٢٤ پایه میز،یک پایه میکروسکوپ، "یک پايه ماشین سکشن طبی ، يک پايه میزعملیات، يکپايه تسکره( میزانتقال مریض) شامل ميباشند.

همچنان داکترنادریکی از داکتران بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات اظهار داشت (( این وسایل ازجمله ضروریات شفاخانه بود که اما جهت اسکان وانتقال مریضان مشکلات زیادی داشتیم که تا حدود این مشکلات حل شده است اما بازهم به کمک های بیشترى نیاز داريم ))

فرشته صالحى يکتن از پايوازان در بخش جراحى شفاخانه هرات ميگويد: (( ما مريض خود را شش روز قبل به خاطر عمليات اينجا آورديم ولى دو روز به خاطر کمبود چپرکت و ميز عمليات، از عمليات باز ماند که باعث تکليف زياد براى مريض ما شده بود))

با اين حال، آقای هاردی Har. D یکتن ازمسوولين تیم بازسازی ولایتی ایتالیا در هرات، اين لوازم طبى را طبق پيشنهاد رياست صحت، در دسترس آنها قرار داده اند.

وى به آژانس پژواک افزود که آنها مبلغ بيست مليون افغانى را براى امور عام المنفعه در هرات اختصاص داده اند که مهمترین پروژه ها ی آنها اعمار واکمال مرکزجدید نابینایان درجوار شفاخانه نورهرات میباشد که کارآن به زود ى آغاز خواهد شد.

 ممنوعيت هر نوع تظاهرات در هرات

سه شنبه ۲۷ ثور
herat.co.sr
ديشب قوماندانی امنيه هرات  طی يک اعلاميه ای که از طريق تلويزيون دولتی اين شهر به نشر رسيد از مردم هرات خواست تا از هرنوع تظاهرات و راهپيمائی تا اطلاع ثانوی خودداری نمايند.اين در حاليست که به نظر ميرسد فعلا هيچ کس هدف تظاهرات را ندارد .

در عين حال پليس در عين اعلاميه خود آورده است در صورتی که هر نوع راهپيمائی يا تظاهرات حتی اگر مصالمت آميزصورت بگيرد با اشتراک کننده گان آن به شدت برخورد خواهد شد.

اين در حاليست که قانون اساسی کشور تظاهرات را حق ملت افغانستان خوانده و هيچکس آنرا نفی کرده نميتواند مگر در شرايط فوق العاده .

خراسان - هرات
۲۶ ثور ۱۳۸۴
حمايت دانشجويان هراتی از اظهارات کرزی
 
بی بی سی
شماری از دانشجويان دانشکده شرعيات دانشگاه هرات، با برگزاری يک گردهمايی، از اظهارات روز شنبه حامد کرزی رييس جمهور کشورشان ابراز پشتيبانی کردند.

آنها تظاهرات خشونت آميز در چند شهر افغانستان را محکوم کردند.

در اين گردهمايی همچنين از دولت افغانستان خواسته شد تا قضيه اهانت به قرآن در زندان گوانتانامو را، از راههای قانونی پيگيری کند.

روزنامه ها

روزنامه دولتی اتفاق اسلام در هرات، شعار شايسته سالاری دولت را زير سئوال برده است.

اين روزنامه می نويسد که تغييراتی که دولت در مديريت ادارات اعمال می کند، نشانه گرايش شايسته سالاری نيست و اکثراً منجر به بهبود کارها نمی شود.

اتفاق اسلام همچنين می نويسد که دولت بيشتر زير فشار رسانه ها اقدام به تغيير و تبديل مديران می کند، گويی که در درون کابينه، نظارتی بر کارکرد ادارات وجود ندارد.

 

زنان هرات خواستار ايفاى نقش مهم زنان در پارلمان گرديدند

هرات 
آژانس خبرى پژواک

زنان هرات در جلسه آگاهی ازروند وشیوه های کاندید شدن در انتخابات پارلمانی، که ازسوی دفترمشترک تنظیم انتخابات با شرکت حدود سه صد تن زن به تاريخ ٢٦ ثور در هرات برگزارگردید، خواستار ايفاى نقش مهم زنان در پارلمان شدند.

اين زنان، گفتند که اگر زنان از فرصت موجود براى کانديد شدن در انتخابات پارلمانى استفاده نکنند، در واقعيت، بر حقوق زنان جفا را روا ميدارند.

ثبت نام برای کاندید شدن درولسی جرگه وشورای ولایتی از ده ثورآغازشده وتا ٢٩ ثورادامه دارد . انتخابات پارلمانى در ٢٧ سنبله سال روان داير ميگردد.

گل احمد نظری یکی ازمسئولین دفترمشترک تنظیم انتخابات در هرات به آژانس خبرى پژواک گفت :((این محفل بخاطرآگاهی بیشترزنا ن ازروند کاندید شدن برگزارگردیده است که زنان شرکت کننده سوالات شان را مطرح نموده وازسوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات جواب داده میشود.))

اوگفت که ازجمله ١٩کرسی شورای ولایتی درولایت هرات ٥ کرسی واز ١٧ کرسى ولسی جرگه نيز ٥ کرسى براى زنان اختصاص داده شده است که نتایج اشتراک شان بعد ازختم دوره ثبت نام معلوم خواهد شد.

شایقه زن٤٣ ساله معلم يکى از مکاتب هرات که خود را در انتخابات شورای ولایتی کاندید نموده است به پژواک گفت:((من ازتمام زنانیکه شرایط کاندید شدن را دارند میخواهم که درآینده سیاسی کشورشان شرکت نمایند وازین حقى که دارند استفاده نمایند درغير آن در پامالى حقوق زنان سهيم خواهند بود.))

زرمینه زن ٣٨ ساله معلم در يکى از مکاتب ديگر هرات ميگويد که آنها به خاطر معلومات دررابطه به کاندید شدن زنان درین محفل اشتراک نموده اند تا با دررابطه به شیوه کاندید شدن ومشکلاتى که زنان با آن روبرو اند معلومات کسب نمايند.

زن(٢٢ ) ساله از اثر خود سوزى درهرات جان باخت

هرات
آژانس خبرى پژواک

زن بيست و دو ساله ى که خود را در شهر هرات با تيل خاک آتش زده بود ، قبل از تداوى در شفاخانه هرات شام ٢٥ ثور جان داد.

به گفته اقارب قربانيان اين خود سوزى ها و مسوؤلين حقوق بشر هرات ، علت اين خود سوزى ها ، مشاجرات و اختلافات خانواده گى خوانده شده است.

محمد رفیق شیرزی مسؤول بخش عاجل شفاخانه هرات به آژانس خبرى پژواک گفت : (( ام النبیون باشنده پل رنگینه که به خاطرخشونت های فامیلی دست به خود سوزی زده بود قبل از آنکه ما او را تداوی کنيم ، تلف شد.))

به گفته داکتران و مردم محل، چهار روز قبل زهره نام باشنده قريه خواجه چکان ولسوالى کشک کهنه ولايت هرات، نيز خود را آتش زد که پس از ٢٤ ساعت فوت نمود.

اين درحاليست که به گفته شیرزی ، مرضيه زن ١٩ ساله کارمند شرکت مخابراتى افغان بيسيم در هرات، به اثر خود سوزى چهار روز قبل، شصت درصد بدنش سوخته و اکنون در شفاخانه به حالت ناگوار به سر ميبرد.

درین حال غلام نبی "حکاک"رئیس کمیسیون حقوق بشردرهرات به پژواک گفت :((هنوزهم مشکلات فامیلی باعث خودسوزی دربین زنان میشود که ما به خاطر آگاهی زنان ازحقوق شان ورکشاپ ها ی را درقریه ها واکناف هرات دایرنموده ایم. ))

وى ارقام خودسوزی ها را درسال جاری مشخص نکرد اما گفت که ارقام خودسوزی ها به علت آگاهى زنان ، در هرات کاهش یافته است .

محجوبه نادم یکی ازمعلمین وعضوشورای زنان به آژانس پژواک گفت :((زنانی که دست به خود سوزی میزنند به خاطرعدم آگاهی شان ازحقوق شان میباشد که من ازمراجع قانونی خواهان رسیده گی به این مشکل هستیم .))

به گفته ثریا دقیقی معاون بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر هرات، درسال ١٣٨٢واقعات خودسوزی ٣٨٦ ، درسال ١٣٨٣واقعات خودسوزی ١٨٥ و در سال جارى سه واقعه به وقوع پيوسته است.

خراسان - هرات
بنا به تقاضای بعضی دوستان موسيقی هرات (رباب)
خراسان - هرات
۲۵ ثور ۱۳۸۴ ه.ش

آزادي ۲۶ تن از زندان ولايت هرات

شبکه اطلاع رسانی افغانستان
به گزارش خبرنگار ما از هرات محبوسین ازاد شده به اساس فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که در رابطه عفو زندانیان در عید اصدار یافته دو روز قبل از محبس هرات رها شدند .
محبوسین ازاد شده شامل پنج زن و نزده مرد ازمحبس و دو طفل که از دارالتادیب می باشند .
یکتن از محبوسین ازاد شده طی صحبتی، ضمن ندامت از اعمال گذشته خویش به نمایندگی از محبوسین ازاد شده تعهد سپرد تا قوانین و فرامین دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بدیده قدر دانسته مصدر خدمات بهتر به وطن و جامعه خویش خواهیم گردید .
طبق یک خبردیگر: یک مقدار ادویه جات تاریخ گذشته و بدون کیفیت دیروز در هرات حریق گردید .
ادویه جات متذکره شامل ده هزار و ششصد و شصت تابلیت مختلف النوع پنجاه هزار و نهصد و چهل و چهار بوتل شربت و چهل و پنج هزار و هفتصد و سی بوتل قطره می باشد که توسط هیئت قوانین و بررسی ریاست صحت عامه ولایت هرات از دواخانه های داخل شهر جمع اوری و بحضور داشت هیئت ریاست امنیت ملی ، حارنوالی و جنایی قوماندانی امنیه ولایت هرات حریق و ازبین برده شد.

 پنج هزارتن درهرات ازسهولت تليفون ديجيتل مستفيد مى شوند

هرات
آژانس خبرى پژواک ، ٢٥ ثور

مشکل مخابراتى حدود پنجهزار نفر در غرب هرات، براى اولين بار با تمديد لاين زمينى تيلفون ديجيتل دولتى، در ظرف سه ماه آينده، رفع خواهد شد.

کارپروژه تمديد اين کيبل٢٤٠٠ شماره اى به ارزش هشتصدو چهل هزار دالر امريکايى به مساحت پنج کيلومتر درمناطق برامان ،حوض کرباس وهواده غرب شهر هرات به تاريخ ٢٥ ثور آغاز گرديده است.

سيد شفيق رئيس مخابرات ميگويد که مردم از طريق سيستم ديجيتل در سه دقيقه يک افغانى خواهند پرداخت، اما توسط تيلفونهاى بى سيم ، مجبور اند در هر دقيقه ، پنج افغانى بپردازند.

به گفته رئيس مخابرات هرات ، حدود دو هزار و چهارصد فاميل در غرب هرات سيستم ديجيتل ندارند، اما تا پايان امسال، آنها ٧٥ هزار شماره تلفون ديجيتل را براى نيازمندان توزيع خواهند کرد.

سيستم ديجيتل در اواخر حکومت طالبان در هرات مروج گرديد که به گفته رئيس مخابرات هرات، اکثر مناطق شهر از اين سيستم بهره مند ميباشند.

به گفته عبدالباقى فايق رئيس اسکان شهر هرات، نفوس شهر هرات حدود دوصدو چهل هزار تن تخمين زده ميشود .

رئيس مخابرات هرات ميگويد که اين پروژه جديد تيلفون ديجيتل توسط شرکت مخابراتی سرافرازخراسان که يک شرکت داخلی خصوصی است ، آغاز گرديد ه است.

سيد شفيق به آژانس پژواک گفت :((براساس نيازمندی وپلان رياست مخابرات هرات اين پروژه آغازشده که ظرف سه ماه آينده تکميل خواهد شد.))

اين درحاليست که باشنده هاى غرب هرات از طريق تماس با تيلفونهاى بيسيم که آنهم تعداد اندک مردم اينگونه تيلفونها را در اختيار دارند، مجبور بودند پول زيادى را نسبت به ديجيتل بپردازند.

صفی الله يکی اهالی منطقه برامان به آژانس خبري پژواک گفت:((مشکلات ما در قسمت نبود تلفون بسيارزياد است چونکه اگرحادثه آتش سوزی ومورد ديگری اتفاق بيفتد ما مجبوريم که ازطريق موبايل بى سيم با متحمل شدن پول زياد، اطفائيه را خبرکنيم .))

ده نماينده از ولايت هرات به کنفرانس عمومى ژورنالستان انتخاب گرديدند

هرات
آژانس خبرى پژواک

ده تن از خبرنگاران ولايت هرات ، در يک انتخابات سرى و مستقيم از سوى ٩٤ خبرنگار رسانه هاى مختلف هرات به منظور شرکت به کنفرانس عمومى ژورنالستان انتخاب گرديدند .

اين کنفرانس که عنقريب با اشتراک نماينده گان ژورنالستان سراسر کشور در کابل داير گردد ،از سوى فدراسيون جهانى ژورنالستان (IFG )، مرکزبين المللى ژورناليزم ( CIJ ) ، سازمان جهانىحمايت از رسانه هاى گروهى و سفارت دنمارک حمايت ميگردد

هدف از اين کنفرانس ،تاسيس انجمن مستقل ژورنالستان ، انتخاب هيات رهبرى وتصويب اساسنامۀ آن ، عنوان شده است .

اجمل خالقیارخبرنگارانترنیوز درهرات به پژواک گفت :"ایجاد یک اتحادیه آزاد ومستقل وغیرجانبدار برای تمام خبرنگاران بسیارموثر است چراکه وقتی یک خبرنگاریک رویداد را انعکاس میدهد درهراس نباشد که تهدید ویا صدمه ببیند."

جاهده حمیدی محصل سال اول فاکولته ژورنالیزم به پژواک گفت:"به عقیده من انتخابات فراگیربود یعنی تعداد بیشتر ازخبرنگاران درآن شرکت نموده بودند ."

اوگفت که خوشحال است ازینکه دوتن ازدختران هم درین انتخابات رای آورده اند وامیدوار است که این اتحادیه بتواند به نحو احسن آن عمل نماید.

اين انتخابات با شرکت نماینده گان حقوق بشر،موسسه NDI،شورای متخصصان وچندین نهاد اجتماعی دیگربرگزارگردید.

وى اظهار نمود که اين بار ژورنالستان انجمنى ايجاد نمايند که از حقوق آنها حمايت نموده و ژورنالستان را با هم متحد وهماهنگ بسازد و مسلک ژورناليزم در کشور رشد وترقى نمايد.

هرات
آژانس خبرى پژواک

در حاليکه سه عراده امبولانس مجهز با کمک هاى اوليه طبى ، توسط کشورپاکستان به ریاست صحت عامه ولايت هرات به تاريخ ٢٥ ثور ، کمک گرديده، شهروندان هرات، امبولانسهاى موجود را کافى نمى دانند.

اين درحاليست که مردم مريضان خود را با مشکل، به علت کمبود امبولانس ، توسط تکسى به شفاخانه حوزوى هرات انتقال ميدهند.

به گفته دکتوررؤفه "نیازی"رئیس صحت عامه ولايت هرات ،اين سه عراده امبولانس که با لوازم طبى براى معالجه اضطرارى مريضان مجهز ميباشد ، از جمله ٤٥ امبولانس کشور پاکستان مى باشد که براى سرتاسر افغانستان کمک شده است.

رئیس صحت عامه ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: ((ما درشفاخانه ده آمبولانس داشتیم که با گذشت زمان بعضی ازین آمبولانس ها ازکارافتاده بودند و حالا توسط اين سه امبولانسهاى مجهز ميتوانيم مشکلات مريضان را تا حد‌ى حل سازيم .))

او علاوه کرد که اين امبولانس ها ، از طريق وزارت صحت به ولایت هرات داده شده است.

عبدالسلام یکی ازمریضداران که درشفاخانه حوزوى ولايت هرات مریض داشت به آژانس خبرى پژواک گفت:((تمام افرادیکه مریض عاجل داشته باشند، مجبورند که مریض شان را به وسیله تکسی به شفاخانه انتقال دهند، چون اگربه شفاخانه تيلفون نمائیم به ما میگویند که امبولانس نیست.))

کلپ هاى(باشگاه های) کاراته دختران شامل تيم هاىملى و جوانان گرديدند

کابل
آژانس خبرى پژواک

به گفتۀ عارف پيمان معاون نشرات کميته ملى المپيک ،در اين مسابقات که به تاريخ ٢٤ ثور درسالون ورزشى کميته ملى المپيک برگزار گرديد ، ٦٠ ورزشکار از هفت کلپ ورزشى شهر کابل ويک تن ازولايت هرات شرکت داشتند .

به گفته وى ، اين مسابقات در سبک هاى اجراى فورم ومبارزه در هشت کلاس وزنى راه ا ندازى گرديد .

عبدالمحبوب سرورى معاون فدراسيون کاراته به آژانس خبرى پژواک گفت که ، اين مسابقات بخاطر رشد وتوسعه سپورت اناث در افغانستان وآماده گى ورزشکاران براى شرکت در چهارمين دور مسابقات زنان ،کشورهاى اسلامى راه اندازى گرديد .

چهارمين دور مسابقات زنان کشورهاى اسلامى در ماه سنبله در کشور ايران برگذار ميگردد.

ناهيد پيروز کاراته کار ولايت هرات دراين مسابقات به عنوان بهترين کاراته کارکشور، شناخته شد و توانست مدال طلا ى اين مسابقات را به خود اختصاص دهد.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت : (( من خوشحالم که با ساير ورزشکاران در رقابت قرار ميگيرم واين مارا براى شرکت در مسابقات خارجى آماده ميسازد . ))

محبوب افزود که دراين مسابقات کلپ قربانى با کسب ٨٤ امتياز حايز مقام اول ، کلپ ولىعصر با کسب ٤٧ امتياز حايز مقام دوم ، کلپ معلم شهيد با ٢٨ امتياز حايز مقام سوم گرديدند .

به همين ترتيب انجمن کاراته کاران آريانا با کسب ١٣ امتياز حايز مقام چهارم و ورزشکار ولايت هرات با ٧ امتياز مقام پنجم وکلپ استقلال با کسب پنج امتياز مقام ششم اين مسابقات را به خود اختصاص داده اند .

معاون فدراسيون کاراته اضافه نمود که آنها از جمع ورزشکاران شرکت کننده ٣١ تن را که درين مسابقات، خو ب درخشيدند، براى تيم هاى ملى وجوانان انتخاب نمودند .

اين درحاليست که درزمان رژيم طالبان ،زنان نه تنها اجازه ورزش را نداشتند بلکه کار کردن آنها بيرون از خانه نيز ممنوع بود .

بگفته شمس الحيات علم مسؤول بخش ورزشى طبقه اناث کميته ملى المپيک ، از مدت دوسال به اينطرف علاوه از ورزشکاران مکاتب ، بيشتر از پنجصد ورزشکار اناث در ١٤ رشته ورزشى ، در سطح کشور ثبت وراجستر کميته ملى المپيک گرديده اند .

يک زن ٢١ ساله دست به خود کشى زد

کابل
آژانس خبرى پژواک 

يک زن بيست ويک ساله به تاريخ ٢٤ ثور در ناحيه اول شهر هرات با استفاده از تيل خاک ، خود را آتش زد که انگيزه اساسى اين آتش زدن، مناسبات خانواده گى خوانده شده است.

به گفته يکتن از داکتران شفاخانه حوزوى هرات، وجود اين زن در اثر اين حادثه چهل فيصد سوخته است ، اما اين زن از دادن معلومات در مورد انگيزه خود سوزى اش، ابا مى ورزد.

اين درحاليست که عبدالباقى پدر اين زن ميگويد : (( دخترم از زمان طالبان با صالح محمد عروسى نموده بود و دامادم پس از آنکه طالبان سقوط کرد، دخترم را رها کرد و به هلمند رفت .))

به گفته عبدالباقى، دامادش اکنون به خاطر انتقال خانم خوداز هلمند، به هرات آمده ، اما خانمش براى رفتن به هلمند موافق نبود و به همين خاطر خود را آتش زد.

به گفته مردم محل، چهار روز قبل زهره نام باشنده قريه خواجه چکان ولسوالى کشک کهنه ولايت هرات، نيز خود را آتش زد که پس از ٢٤ ساعت فوت کرد

مسؤولين کميسيون حقوق بشر افغانستان ، عوامل و انگيزه هاى اين حوادث خشونت بار عليه زنان را ازدواجهاى اجبارى ميدانند.

زلمى هوتک از بخش حمايت و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد: (( در سال گذشته در سراسر کشور ١٥١ واقعه خود کُشى و خود سوزى ثبت گرديده که نود فيصد آن در مربوطات ولايت هرات صورت گرفته است .))

نثار احمد پيکار ، مدير جنايى قوماندانى امنيه ولايت هرات اظهار داشت که پوليس در صدد گرفتارى صالح محمد ميباشد تا انگيزه اساسى خود سوزى معلوم گردد.

خراسان - هرات
۲۴ ثور

روزنامه دولتی اتفاق اسلام در هرات، از آنچه تمايل ضعيف مردم به ويژه زنان برای نامزد شدن در انتخابات پارلمانی آينده خوانده شده انتقاد کرده است.

اتفاق اسلام می نويسد که در ميان صد و هفتاد و سه نامزدی که به اين منظور در هرات ثبت نام کرده اند، فقط سه زن حضور دارند.

به نظر نويسنده، ممکن است مناسبات سنتی حاکم بر جامعه، بر اراده زنان برای نامزدی در انتخابات، تاثير گذاشته باشد.

پگاه روزنامه دانشجويی چاپ هرات، يادداشت نخست خود را به برگزاری کارگاههای آموزشی و سمينارهای پرهزينه ای اختصاص داده است که به باور نويسنده، هيچ تاثيری بر زندگی مردم و جامعه فقرزده افغانستان ندارد.

نويسنده ابراز عقيده می کند که سود برگزاری اينگونه همايشها، فقط به جيب صاحبان برخی سازمانهای غيردولتی (NGOs) می رود.

پگاه می افزايد که اگر قرار است مردم افغانستان منت دار کمکهايی باشند که اينگونه حيف و ميل می شود، پس نيازی به ادامه اين کمکها نيست.


۲۳ ثور ۱۳۸۴

کابينۀ دولتى از ايجاد خط آهن حمايت نموده است

کابل
 آژانس خبرى پژواک

مقامات وزارت فوايد عامه ميگويند که کابينه از عملى نمودن طرح خط آهن، تحقيقات اقتصادى آن و از پيشنهاد جهت اخذ مساعدت هاى جهانيان ، حمايت نموده اند اما تا کنون پول براى مصارف آن از بوديجۀ امسال (١٣٨٤ ) تخصيص داده نشده است.

به گفتۀ مقامات فوايد عامه، آنها در اين طرح منطقه خط آهن را نيز در نظر گرفته اند که در آن ١١٣ کيلو متر از چمن الى سپين بولدک و بعداً الى کندهار، از تورخم الى جلال آباد، ١٢٥ کيلومتراز منطقۀ خواف واقع در سرحد ايران الى هرات و ٥٧ کيلومتر از حيرتان الى مزار شريف خط آهن شامل ميگردد.

داکتر ولى محمد رسولى معاون وزارت فوايد عامه، به آژانس خبرى پژواک گفت که اکنون وقت آن رسيده است که بالاى پاليسى جديد ساختمانى ترانسپورت دوباره غور صورت گيرد.

وى افزود: ((بايد جستجو شود که يک وسيله سريع السير و ارزان که حفظ و مراقبت آن حدود بيشتر را تقاضا نکند، ايجاد شود. ))

قابل ياد آوريست که حادثات قطار نسبت به حادثات ترافيکى در سرک ها ، کمتر است.

وى ايجاد خط آهن را کار با مصرف ، تلقى نمود اما در مورد مصارف ، معلومات کامل ارائه ننمود.

پوهاند داکتر نظير احمد شهيدى معين وزارت اقتصاد، تکميل کار خط آهن را کارى بسا مشکل خواند، وى افزود: ((اين يک موضوع طويل المدت است که بايد مطالعه شود . ))

عزيز شمس رئيس نشرات وزارت ماليه طرح مذکور را جديد خواند و افزود که اين سخن در کميسيون هاى اقتصادى افغانستان- پاکستان و افغانستان - ايران نيز ياد آورى گرديده است.

اما وى به آژانس خبرى پژواک گفت: ((به صورت مشخص که چه مقدار کمک به اين پروژه در وزارت ماليه داده شود کدام فيصله اى نشده و هم در بوديجه سال ١٣٨٤ پول برايش پيش بينى نگرديده. ))

به گفتۀ وى، خط آهن براى افغانستان اهميت خاصى را دارا ميباشد و بعد از ساخت آن انتقال اموال به قيمت کم صورت ميگيرد.

ايجاد خط آهن ، در افغانستان سخن جديد نبوده بلکه تقريباً يک قرن قبل در زمان اقتدار امير امان الله خان، از منطقۀ پل باغ عمومى الى قصر دارالامان کابل ، يک خط آهن کوچک ايجاد گرديده بود.

در اين خط آهن ، مردم از شهر الى آن منطقه با يک پول آن وقت ، رفت و آمد ميکردند.

سى سال قبل ، در زمان حکومت سردار داود خان نيز طرح ايجاد خط آهن به ميان آمده بود.

در طرح پروژۀ مذکور ، از کابل الى کندهار بعداً الى هرات و اسلام قلعه (( خط آهن افغانى)) ناميده ميشد.

در آنوقت بررسى اقتصادى پروژۀ مذکور و ديگر امور تخنيکى از سوى دولت ايران به پيش برده ميشد اما بعد از اعلام پروژه ، کمپنى سوپر ريل فرانسه برندۀ قرارداد نامه تعيين گرديده بود.

اما جنگ ها، باعث متوقف شدن کار پروژۀ متذکره گرديد.

 

اهالى هرات،مؤظفين پوليس قُنسلگرى ايران را به رشوه ستانى متهم مى کنند

کابل
آژانس خبرى پژواک

حدود يکصد تن با تجمع در مقابل دفتر ولايت هرات ، موظفين پوليس در دروازه قنسلگرى ايران را متهم به رشوه ستانى در بدل دادن ويزه نموده و خواستاررسیده گی مسوولین به مشکلات شان شدند.
تجمع کنند ه گان ادعا دارند با وجودیکه درحدود پانزده روزبخاطراخذ ویزه انتظارکشیده اند ولی هنوزهم برای شان ویزه داده نشده است، اما افرادیکه به نیروهای امنیتی موظف دروازه قنسلگرى رشوه بدهند خیلی زود ویزه اخذ مینمایند.
اين در حاليست که مسوولين امنیتی این موضوع را به شدت رد نموده اند.
محمد رسول یکی ازتجمع کننده گان که در سيمايش خشم هويدا بود، به آژانس خبرى پژواک گفت: (( همسرم مریض است وداکتران گفته اند که باید برای تداوی ویرا به ایران انتقال دهم اما دوهفته است که برای اخذ ویزه سرگردانم ولی تا بحال هم برایم ویزه داده نه شده است.))
به گفته وى مسوولین امنیتی دروازه قنسلگرى برای کسانی که پول بدهند و واسطه داشته باشند، ویزه فراهم ميکنند اما به مشکلات آنها کسی رسیده گی نمیکند.
قرار اظهارات ، جان محمد یکی دیگرازین تجمع کننده گان، درحدود بيست روزمیشود که او بخاطرگرفتن ویزه سرگردان است ، ولی تا بحال ویزه دریافت نه نموده است درحالیکه بخاطرتداوی به ایران میرود
اوگفت که مشکل ازسوی نیروهای امنیتی است که رشوت میگیرند وباعث بی نظمی میشوند.
اما څارنمن عبداللطیف مسوول امنیتی و توزيع فورمه هاى قنسلگری ایران، ضمن رد این گفته ها به پژواک گفت که روزانه حدود سه صد نفربرای اخذ ویزه مراجعه میکنند که قنسلگرى برای حدود دو صد تن فورمه اخذ ویزه میدهد وافرادی که باقی میمانند به روزبعدی نوبت شان میرسد.
وى افزود: (( مراجعه کننده ها میخواهند که ازنوبت خود زودترویزه بگیرند که همین موضوع باعث بی نظمی میشود. ))
اوگفت که یک عده اشخاص تخریب کاری هستند که میخواهند نام پولیس ملی را با این شایعات بد کنند وباعث تحریک افراد دیگرهم شده اند.
حدود دو ماه قبل نيز تظاهراتى با شرکت دوصد نفر بر پا شده بود و آنها موظفين دروازه قنسلگرى ايران را متهم به اخذ رشوه نموده و خواستار مسدودى قنسلگرى شده بودند.
مسوولين قنسلگرى ايران در هرات تا هنوز در مورد اين ادعا به آژانس پژواک پاسخ نه داده اند.

هرات
آژانس خبرى پژواک

گردهمايى با شرکت حدود هشتاد محصل از دانشگاههای ولايات کشور ، ازسوی موسسه اطلاعاتی وارتباطی سياره در دانشگاه هرات به تاريخ ٢٠ ثور به هدف ايجاد روابط بين جوانان و رفع مشکلات اساسى آنها برگزارگرديد.
در اين گردهمايى که تحت نام (( "تامين آينده مطمئن برای افغانستان،روند دموکراسی وانتخابات پارلمانی )) داير شده است،محصلين دانشگاههای کابل، ننگرهار، بلخ، خوست ، قندهار، باميان و هرات در آن اشتراک دارند .
نعمت الله بيژن معين وزارت جوانان به آژانس پژواک گفت: (( ماکوشش ميکنيم که با ايجاد چنين گردهمايى ها ، راه های اشتغال زايی و با ايجاد رابطه بين جوانان ولايات ، مشکلات اساسی جوانان را بررسی نماييم.))
او افزود که هدف آنها ايجاد روابط بين جوانان تمام کشوراست تا بتوانند يک اداره سالم برای بررسی مشکلات آنها ايجاد نمايند .
بشيراحمد خالقی ، يکتن ازمحصلين دانشکده ژورناليزم دانشگاه هرات که درين گردهمايى اشتراک نموده است ، ايجاد چنين تجمعاتى را بخاطر فراهم کردن زمينه تبادل افکاردربين محصلين مفيد دانسته و ميگويد که محصلين ميتوانند ازمعلومات يکديگراستفاده نمايند.
به گفته داکتراحمدشاه شريفی مسؤول دفترسياره درهرات ، اين گردهمايى که با اهداف ،ايجاد تغييرات در دانشگاههای برای آماده سازی بهترمحصلين،چگونه زنان افغان ميتوانند پيشگامان آينده افغانستان شوند،چه انگيزه های ميتواند جوانان افغان را تشويق نمايد ، براى سه روز برگزارگرديده که نماينده گان محصلين خواسته ها وپيشنهاد های شان را درآن مطرح خواهند ساخت.
گردهمايى بعدى ازسوی موسسه سياره ، درولايت کابل دايرخواهد شد که درآن نيزمحصلان ولايات مختلف کشوراشتراک خواهند داشت.
سياره موسسه اى است که در عرصه ارتباطات در بخش ژورناليزم در دانشگاههای افغانستان به شمول ولايت هرات فعاليت دارد.
همچنان دستگاه راديويى اين موسسه از يکسال بدينسو روزانه هشت ساعت، در بخش ژورناليزم دانشگاه هرات، با برنامه هاى خبرى، اجتماعى ، اقتصادى، فرهنگى و علمى نشرات دارد.

 

تعمیرمکتب ابتدائیه قریه ماهیگیر ولسوالی کشک ولایت هرات امروز افتتاح گردید

مولوی عبدالقدوس امینی مدیر معارف ولسوالی کشک ولایت هرات به خبرنگار گفت : تعمیر این مکتب درساحه یک جریب زمین مساعدت (دوکتور روزبه) یکتن از اهالی قریه متذکره اعمار گردیده است .به گفته وی  این مکتب دارای هشت صنف درسی دوسالون بزرگ و سایر ملحقات ضروری دریک طبقه اعمار شده است . وی علاوه داشت مصارف تعمیر مکتب مذکور ۲۵ هزار یورو از مساعدت صندوق اعانه کشور هالند تمویل گردیده است . مدیر معارف ولسوالی کشک افزود: فعلا" دراین مکتب بیش از دوصد متعلم اعم از دختر و پسر تا صنف دوم مصروف فراگیری دروس میباشند .عبدالجبار یکتن از معلمین گفت : ما از برادرهائیکه توان مالی دارندتقاضا داریم تا بخاطر تربیه اولاد وطن درمساعدت بامکاتب هیچ گاه دریغ  نکنند و اولاد وطن را بخاطر فراگیری تعلیم و تربیه کمک و مساعدت نمایند.

خراسان - هرات
۲۲ ثور

اولين دسته پوليس ملى بعد از آموزش هاى مسلکى در هرات فارغ گرديدند

هرات
آژانس خبرى پژواک

اولين دسته ٣٥٠ نفرى پوليس ملى بعد از آموزشهاى مسلکى درولايت هرات به تاريخ ٢٠ ثورفارغ گرديدند .

اين درحاليست که برخى شهروندان هرات در مورد شيوه برخورد پوليس ملى که در کابل آموزش ديده اند، شکايت دارند.

به گفته سمونوال جلال الدین "جدی"آمرتعلیم پولیس قوماندانى امنیه ولايت هرات، در جمله اين دسته، ١٥٠ تن آنها افسر پوليس به شمول يک زن از ولایات هرات غور و بادغیس و ٢٠٠ تن پوليس از ولايت هرات ميباشند.

سمونیارغلام رسول"زوری"یکی ازشرکت کننده گان اين ورکشاپ به آژانس خبري پژواک گفت: (( برای ما این دوره اموزشی بسیارمفید بود، ما با شیوه ها ى کاربا پولیس بین المللى،مبارزه با مواد مخدرو شناسایی با مجرمین آموزش نظرى وعملى دیده ایم .))

اما عبدالله ٢٥ ساله يکتن از دکانداران ناحيه دوم شهر هرات به آژانس پژواک ادعا کرد: (( تا حال که پوليس ملى به هرات آمده است، مشکلاتى براى مردم بوجود آورده اند و از مردم رشوت ميگيرند . ))

ولى، سمونوال نثار احمد پيکار مدير جنايى قوماندانى امنيه هرات ميگويد که آنها در تمام ارگانهاى خود تحقيقات نموده اند، ولى کدام تخطى ازجانب پوليس در برابر مردم صورت نه گرفته است.

به گفته فرانس فوگل"ferns Vogel"مسئوول تربیه پولیس آلمان در هرات ، این مرکزتوانایی تربیه پنجصد پولیس را درهردوره دارد که درین مرکز، نيروى پولیس مربوط ولايات هرات فراه،غور،نیمروز و بادغیس تربیه خواهند شد.

کشور آلمان، مطابق توافقات بُن مسؤولیت تربیه پولیس افغانستان را به عهده دارد که تا به حال حدود چهل هزار پوليس ملى را درسراسر افغانستان تربيه نموده است .

 

اولين گردهمايي انكشاف دهات در هرات

Afghanpaper

محترم محمد حنيف اتمر وزير احيا و انكشاف دهات كه به هرات سفر كرده است اولين گرهمايي انكشاف دهات را تحت عنوان همبستگي ملي افتتاح نمود.
وي در مراسم افتتاحيه اين گردهمايي سه هدف را از برپايي محفل مذكور بيان نموده ادامه داد : هدف مجلس سه مورد است ، مورد اول چگونه مي توانند براى پيشرفت بهتر و فعاليت موثر تر برنامه همبستگى ملى ، اينها يك تشكل و يا ارتباطات بين اين شورا هاى سراسر كشور را ايجاد بكند.؟
موضوع دوم در رابطه با مشكلاتى كه برنامه همبستگى ملى دارد.
آينده برنامه همبستگى ملى و در عين زمان تبادل تجارب بين قريه جات و وكلا اينها خواستند با هم ببينند. سوم اينها خواستند كه دو صدا را بلند كند، يك اينها مي خواهند رفت و آمد بين الولايتى و رفت و آمد بين قريه ها را بخاطر تحكيم روحيه ، ريشه و نهاد هاى وحدت ملى را در عمل پياده كند و اين ابتكار را روي دست گرفتند و در عين زمان خواستند صداى خود را بلند بكنند كه مردم روستايى افغانستان توانايى اين را پيدا كردند كه بازسازى را در قريه جات شان انجام بدهند.
لازم به ذكر است كه اين برنامه به شمول دوصدو ده تن از وكلاى شوراهاى همبستگى قريه جات به نمايندگى از يكصد و هشتاد و چهار نماينده كه مربوط به هفت هزار و نهصد قريه در سراسر كشور مي شود براى چهار روز دوام پيدا خواهد كرد .
وزير احياء وانكشاف دهات گفت : اين گردهمايى بنابه درخواست و تقاضاى خود شورا ها صورت گرفته تا از نزديك از تجارب يكديگر استفاده نمايند و اين جلسات هر چند مدت يكبار در يكى از ولايات داير خواهد شد.
آقاى اتمر همچنين افزود جلسات مذكور تنها از سوى اين وزارت و موسسات همكار حمايت شده و تنها در برگزارى آن همكارى دارد.

 

دو تن به جرم اختطاف اطفال  در هرات محاکمه  شد

محکمه ولایت هرات امروز طی  جلسه علنی دونفر را به  جرم اختطاف اطفال به سه سال  و شانزده سال حبس محکوم نمود.قضاوتمل عبد الباسط بختیاری رئیس محکمه جرایم علیه امنیت  ملی ولایت هرات گفت: بی بی زاده  خانم سی و نه ساله  که قبلا" طفل پنج ساله را اختطاف نموده و علاوه از شهادت  دکانداران  محل علیه وی خود نیز در جریان  تحقیق به جرم اش اعتراف نموده ، محکمه ویرابه سه سال حبس  محکوم نمود.همچنان علی احمد که اسحق را اختطاف و به ایران  انتقال نموده بود نیزبعد از تثبیت جرم بالایش بمدت شانزده سال حبس محکوم  گردید.رئیس محکمه جرایم علیه امنیت ملی ولایت  هرات افزود: در جلسه محکمه  مجرمین که بصورت ازاد و علنی دایر گردیده بود نمایند گان نهاد های اجتماعی ، عدلی ، قضائی ، حقوقی ، حقوق بشر و خبر نگاران اشتراک داشتند.

 

یک شبکه آبرسانی در هرات احداث شد

شبکه آبرسانی قریه  مستوفی ولسوالی  گذره ولایت هرات اخیرآ احداث گردید
این  شبکه در ساحه ۴۰ متر مربع زمین  به ظرفیت  بیست  هزار لیتر آب ازبودجه  برنامه همبستگی ملی به مصرف بیش از یک ملیون  افغانی و ده فیصد سهم مردم اعمار گردیده است.از آب  آشامیدنی این شبکه  ۱۵۶ خانواده مستفید میگردد.  محمد غوث یکتن از باشنده گان آن قریه  طی مصاحبه گفت:  قبلا " اهالی قریه  از ذخیره آب عنعنوی استفاده میکردند که اکثرآ اطفال مصاب به امراض اسهالات و جلدی میشدند.به گفته یک منبع مربو ط این هشتاد و مین پروژه برنامه همبستگی ملی بوده که در ولسوالی گذره ولایت هرات به بهره برداری سپرده شده است.

خراسان - هرات
١٩ ثور

کارمندا ن رياست برق هرات مورد لت وکوب پوليس قرار گرفتند

هرات
آژانس خبرى پژواک

دو کارمند ریاست برق ولايت هرات به اثر لت و کوب توسط پولیس ملى، به خاطر قطع جريان برق قنسلگرى هند در شهر هرات به تاريخ ١٩ ثور ، مجروح شدند.

مسوولين امنيتى ميگويند که آنها يک سرباز را در رابطه به لت و کوب اين کارمندان دستگير نموده اند.

به گفته محمدرفیق "شیرزی"مسوول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات، اين دو تن از ناحيه سر ، پا و کمر جراحت برداشته اند، اما وضعيت جسمانی شان نسبتا خوب است .

عبدالرحمن معاون ریاست برق هرات به آژانس پژواک اظهار داشت که دو کارمند آنها بخاطر بررسى ميتر برق قنسلگرى هند مراجعه کرده بودند و از پوليس موظف خواسته بودند که به مسوولين قنسلگرى دراين مورد اطلاع بدهند، اما پوليس اطلاع ندادند و کارمندان رياست برق، بعد از قطع برق قنسلگرى ، مورد لت و کوب پوليس قرار گرفتند.

نثاراحمد پیکار مدیرجنایی قوماندانى امنيه ولايت هرات ميگويد: (( احتمالاً کارمندان ریاست برق به نیروهای امنیتی ما توهین نموده بودند وما سربازی را که اين کارمندان را لت وکوب نموده بود دستگیرنموده ايم.))

 

سرک مواصلاتى بازار کرخ ولايت هرات صاف کارى گرديد

هرات
آژانس خبرى پژواک ،١٩ثور

باتمام شدن کارریگریزی وصاف کاری سرک مواصلاتی بازار ولسوالی کرخ ولايت هرات به تاريخ ١٩ ثور، مشکل ترانسپورتى حدود يکهزار فامیل حل گردید.

اين سرک به مساحت پنج کيلو متربوده که قبلاً بخاطر خرابى آن ، عراده جات با مشکل عبور و مرور ميکردند، به ارزش شصت هزار دالر امريکايى کمک محمد ناصر سليمانخيل يکتن از متنفذين و تاجران ولسوالى کرخ مورد استفاده مردم قرار گرفته است.

عبدالسلام يکتن از بزرگان ولسوالى کرخ با تذکر مطلب فوق، به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت که اين سرک در داخل بازار ولسوالى کرخ ، توسط شرکت ساختمانىداخلى ( بى نظير) ريگريزى شده و بازار را با مسير مواصلاتى کرخ و شهر هرات وصل ميکند.

ولسوالى کرخ در هشتاد کیلومتری شهرهرات موقعيت داشته و تقريباً ده هزار خانوار نفوس دارد.

محمدناصريکتن از دريوران به آژانس خبرى پژواک گفت :((ما با مشکلات زیادی روبروبودیم ،زمانیکه این جاده خراب بودموترهای ما خیلی زود استهلاک میشد وهمچنان زمان زیادتری را جهت رفت وآمد دربرمیگرفت .))

ماه گذشته هم ، چهار صد متر مربع زمین ، ازسوی یکی ازافرادخیرخواه به خاطر اعمار يک باب مکتب درین ولسوالی به ریاست معارف کمک گردیده بود.

دريوران ( راننده گان )موتر هاى بار برى درهرات دست به تظاهرات زدند

هرات
آژانس خبرى پژواک

درحدو سه صد تن از راننده گان  موترهای لاری وباربری بخاطر نبود پارکنگ برای وسایط شان درمقابل ریاست گمرگ هرات شام ١٨ ثور دست به تظاهرات زدند.

این دریوران ادعا میکنند که مسوولين رياست ترانسپورت از آنها به خاطر اخذ نوبت موترها، رشوت اخذ مى نمايند وباوجود اينکه چندین بارمشکلات شان را به گوش مسوولين رسانده اند،اما تا به حال به مشکلات شان رسیده گی نه شده است.

اما مسوولين رياست ترانسپورت هرات در حاليکه اخذ رشوه را رد ميکنند ، ميگويند که آنها ، محل مناسبى را براى پارکنگ اين عراده جات در خارج از شهر در بدل کرايه از دريوران، در نظر گرفته اند.

به گفته دريوران، تعداد عراده جات آنها به هفتصد الى هشتصد موتر باربرى و لارى ميرسد که اموال تجارتى را از بندر تورغندى همسرحد با کشور ترکمنستان بارنموده و به مناطق سرحدى ويش و تورخم انتقال ميدهند.

اين عراده جات از يک و نيم سال به اينسو دراطراف تعميررياست گمرک شهر هرات به طور رايگان توقف يا پارکنگ دارند، ولى به گفته دريوران،اکنون مسوولين گمرک از آنها خواسته اند تا اين منطقه را ترک کنند، درحاليکه دريوران کدام محل مشخصى براى توقف موتر هاى خودندارند.

یکتن از اين دریوران نادرشاه ٣٣ ساله باشنده شهر هرات درحالیکه عصبانی بود، اظهار داشت : (( افراد رياست ترانسپورت درقسمت نوبت موترهاى ماازما رشوت ميگيرند و کسی که واسطه داشته باشد نوبت موترش زودترازهمه میرسد وهمچنان بدون اینکه برای ما محل پارکینگ مشخص شود مارا موردآزارواذیت قرارمیدهند.))

محمودشاه ٢٨ ساله یکی ديگر از اين دریوران ادعا ميکند: ((ما جاى مشخصى براى توقف موترهاى خود نداريم و از همين خاطردر وقت بيرون شدن از شهر ، توسط ترافيک و افراد امنيتى، جريمه ميشويم .))

اين درحاليست که عبدالسلام "حقبین"رییس ترانسپورت هرات ميگويد که ايستگاه فعلى ، ملکيت رياست گمرک است و آنها براى اين عراده جات محل ديگرى را در ساحه دشتى در جوار قواى چهار زرهدار در بيست کيلو مترى شمال غرب شهر هرات در نظر گرفته اند.

رییس ترانسپورت هرات به پژواک افزود :(( رياست گمرک با ما موافقه کرده است که دريوران ميتوانند براى دو ماه آينده در اين ايستگاه باقى بمانند و ما ميکوشيم که پارکنگ جديد را تا دو ماه آينده در ساحه مد نظر گرفته شده، قير ريزى و مورد استفاده عراده جات قرار بدهيم .))

حدود چهار صد تن تکسى داران نيزيکروز قبل ازاين تظاهرات ،درشهرهرات بخاطرازدیاد ریکشاها وبی توجهی مسئولین ترافیک به وضعيت ترافیک شهری مظاهره نموده بودند.

 

مردم هرات و بادغيس از اختطاف اطفال و سرقت هاى مسلحانه شاکى اند

هرات
آژانس خبرى پژواک

مردم ولايات هر ات و بادغيس از مو جوديت گرو پهاى اختطا ف کننده اطفا ل و سرقت هاى مسلحانه در شهر هرات شكا يت د اشته و مسؤو لين ا منيتى هر ات نيز اين قضايا را تاييد ميکنند.

ما ه جبين ز ن چهل سا له مسكو نه با دغيس كه همرا ه با شوهر و پسر يا زد ه سا له اش بر اى عمليا ت گرده ها يش به هر ات آ مد ه بو د ، حين بر گشت به و لا يتش با چشما ن پر اشك به خبر نگا ر آ ژ ا نس پژ و ا ك گفت : ((اين شهر پسر ك يا ز ده سا له مر ا خو ر د .))

وى اد ا مه داد كه پسرش حين بيرون ر فتن از شفاخا نه براى خر يد د وا، دزد يد ه شد ه است .
ما ه جبين دو ر وز پيش بد و ن پسر ش به با د غيس برگشته است .

نثا ر ا حمد پيكا ر مد ير مبا ز ه با جر ا يم جنا يى و لا يت هر ات درحاليکه مو جو د يت گروپهاى كو د ك ر با را در چند ما ه ا خير رد نکرد ، مو ارد ا ختطا ف ا طفا ل را از شرو ع سا ل ١٣٨٤ تا به حال دو مورد ذكر نمود.

پيکار به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت : (( با دستگير ى ز نى كه دو روز قبل قصد دزديدن طفلى را داشت ، ا مكا ن مو جود يت با ندهاى كو د ك ر با را منتفى نميدانم .))

به گفته وى، مسؤولين امنيتى هرات زنى را که ميخواست دختر ک پنج ساله اى را اختطاف نمايد به تاريخ ١٧ ثور در ناحيه پنجم شهر دستگير نمودند.

همچنان مسؤولين امنيتى، زنی را که ميخواست دختری را ازليسه ملکه جلالی شهر هرات به تاريخ هفت ثور فريب داده و اختطاف نمايد همراه يک مرد همدستش دستگيرکرد ند.

اين در حالى است كه از يك ما ه به ا ين طر ف تلو يز يو ن محلى هر ات در هر شب، گم شد ن دو يا يك طفل را به ا طلا ع مر دم مى ر سا ند و آ قا ى پيكار، نا بلد ى مر د مى را كه از و لايات غو ر و با د غيس به هر ات مى آ يند د ليل با لا ر فتن گر ا ف گم شد ن اطفا ل ميداند .

ا ما مو جو د يت گر و پ ها ى مسلح د ز دان ، كه چند ى پيش خبر د ستگيرى هفت نفر شا ن تو سط مسؤو لين ا منيتى هر ات پخش گر ديد، شب ١٨ ثور با ر د يگر حا د ثه آ فر يد .

دزدان مسلح شب گذشته تمام اشياى قيمتى منز ل دا كتر نادرسينا يكى از د اكتر ان معر و ف هر ات را به سرقت بردند.

د ا كتر نا در سينا در اين ر ابطه به آژانس خبرى پژواک گفت : (( د ز دان مسلح هفت نفر بود ند و به ار ز ش مجموعى شانزده هز ار د الر پو ل نقد وجواهرات ما را سا عت ده شب به سر قت بر د ند .))

مو صو ف ادامه د اد كه قرار شو اهد به نظر مى آ يد كه گر و پ د زدان هما ن هايى بود ه اند كه چند شب قبل خا نه حاجى نيك محمد يکتن از تاجران شهر هرات را دزديده بو دند .

مسؤ ولين ا منيتى در با ره سر قت ها ا علا م كر ده اند كه عا ملين قضا يا د ستگير نشد ه اند، و لى قضايا تحت تعقيب مى با شد .

خراسان - هرات
۱۸ ثور ۱۳۸۴

شايعه تبديلی والی هرات

هيئت عاليرتبه ای با سرپرستی امين ارسلا مشاور ارشد رياست جمهوری به هرات آمده است.
اين هيئت به مشکلات مردم گوش ميدهد.
در عين حال اخباری از تبديلی والی هرات به گوش ميرسد.گفته ميشود بهاء الدين بهاء يکتن از فرهنگيان پيشين هرات که فعلا در کابل مشغول ايفای وظيفه است به اين سمت برگزيده خواهد شد.
تا کنون اين خبر از سوی هيچ منبعی تائيد نشده است.
هيئت بررسی وضعيت هرات از کارکردهای مسئولين هرات ابراز نارضايتی نموده است.

تجمع تاکسی داران در هرات

تعدادی از تاکسی داران در هرات بر اعتراض به حضور بيش از حد موتور سکليتهای سه چرخ در اين شهر تجمع نمودند.
آنها که تعدادشان به بيش از يکهزار نفر ميرسيد خواستار جمع آوری موتور سه چرخها بودند و يا اينکه موتور سه چرخها تنها بار بری نمايند نه مسافر کشی .
معترضين در مقابل دفتر والی هرات مظارهره نمودند.وبرای مدتی خيابان مقابل دفتر والی هرات را مسدود نمودند.
اين تجمع از اوايل صبح امروز(شنبه)تا حوالی ظهر ادمه داشت


افزايش کاربران اينترنت در هرات

در شهر هرات دو مرکز ارئه کننده اينترنت موجود بود که جديدا به سه مرکز افزايش يافته است.اولين مرکزبهادر است که يک شرکت خصوصی ميباشد دو شرکت ديگر ارائه دهنده اينترنت نيزشرکتهای خصوصی ميباشد شرکت انستانت و سکائی. در اين حال کاربران اينترنت نيز روز به روز در هرات بيشتر ميگردند. ميتوان آينده نويد بخشی را پيش بينی نمود به شرط آنکه استفاده معقول از اينترنت صورت بگيرد.جوانان در هرات بيشتر از همه شهرهای کشور  مصروف کار با اينترنت هستند.
آنها به اخبار مربوط افغانستان وجهان دقت زياد مينمايند و عده ای زيادی نيز مصروف چت نمودن با دوستان خود هستند .


افتتاح دفتر جبهه تفاهم ملی در هرات

دفتر جبهه تفاهم ملی که رهبری آن را محمد يونس قانونی به عهده دارد در هرات افتتاح شد.
اين خبر را عبدالرزاق احمدی رئيس دفتر جبهه تفاهم ملی در هرات اظهار داشت وگفت:اين دفتر در نظر دارد تا در راستای انتخابات پارلمانی و ولسی جرگه و ديگر موارد و موضوعات روز فعاليت نمايد.
عبدالرزاق احمدی رئيس کمپين محمد يونس قانونی در انتخابات رياست جمهوری بود.


افتتاح بزرگترين ساختمان افغانستان در هرات


نمائی از ساختمان تازه تعمير در هرات

بزرگترين ساختمان فعلی افغانستان توسط وزير تجارت افتتاح گرديد.
اين پروژه چهارده طبقه ای که به شکل عصری توسط يک شرکت ساختمانی ترکيه با تمويل وزارت تجارت ساخته شده است سنگ بنای آن دو سال قبل گذاشته شده بود
در اين بناکه به ساختمان اتاق تجارت هرات مسمی گرديده است طبقات مختلف آن برای فعاليتهای مختلف غير تجارتی نيز استفاده ميگردد.
اين پروژه بزرگترين پروژه ساختمانی در افغانستان است که در شهر هرات و در منطقه بانک خون هرات اعمار گرديده است.
البته دو ساختمان ديگر در هرات نيز در حال تعمير هستند.
اين ساختمانها که پانزده طبقه ای ساخته ميشوند به شکل دوقلو در کنار هم قرار گرفته اند .
صوفی عبدالقدوس صافی تاجر معروف کشور تمويل کننده اين ساختمانها خواهد بود اين در حاليست  که ۵۰ درصد کار آنها نيز به اتمام رسيده است.

منبع: herat.co.sr

خراسان - هرات
١٧ ثور ۱۳۸۴

هرات
آژانس خبري پژواک

ساختمان مرکزتجارت هرات به ارزش چهار مليون شش صدو هشتاد هزار دالرامريکايى توسط شرکت ساختمانی دلتا وستاره اعمار گرديده و به تاريخ ١٦ ثورافتتاح گردید.

محمداسماعیل نجفی معاون ریاست تجارت به پژواک گفت:"این ساختمان که کارآن ١٥ماه پیش شروع شده بود ، در١٣طبقه به طورپخته ومدرن با تمام ملحقات آن تکمیل شده است و تمام مصارف این ساختمان ازبودجه ریاست اطاق ها ی تجارت وصنایع هرات پرداخته شده است .

انجنیرمحمدشعیب معروف مسؤول شرکت ساختمانی دلتا وستاره "شرکت ترکی وافغانی" به پژواک گفت :"تمام مواد اولیه این ساختمان ازکشورهای همسایه خریداری شده و ساختمان مذکوردربرابرزلزله تا هشت ونیم بال (درجه زلزله ) مقاومت دارد.

وى ياد آور شد که اين ساختمان رستورانت ،هوتل و ديگر تجهیزات لازم را دارا ميباشد .

این درحالیست که ریاست اطاق های تجارت وصنایع هرات تا به حال درداخل مارکیت صرافی شهر هرات فعالیت مینمود.

 

يک زن اختطاف کننده درشهر هرات دستگير گرديد

هرات
آژانس خبرى پژواک

مسولين امنيتى هرات زنې را با دختر ک پنج ساله که ميخواست اورا اختطاف نمايد به تاريخ ١٧ ثور دستگير نموده است .

به گفته مسولين امنيتى هرات اين زن در نا حيه پنجم ولايت مذکور به دست نیروهای مدیریت مبارزه با جرایم جنایی افتاده است .

دگروال نثاراحمد "پیکار"مدیرمبارزه با جرایم جنایی به پژواک گفت:"بعدازینکه این زن میخواست این دختررابه زوربا خودببرد بخاطرگریه دخترمردم متوجه شدند و ماموران ما ... اورا دستگیرنمود ."

اما بی بی زاد زن متهم به اختطاف ، ادعايى اختطاف را رد نموده به پژواک گفت:"من این دخترراکه ازهمسایه های ما میباشد میخواستم به خانه اش ببرم که این دختربه گریه شد ومن هم اورا رها کردم ولی نیروهای امنیتی مرا به جرم اختطاف دستگیر نموده درحالیکه من بیگناهم.))

این درحالیست که چند روزپیش هم زنی که میخواست دختری را ازلیسه ملکه جلالی ولايت نامبرده اختطاف نماید همراه با یکی ازهمدستانش دستگیرگردید.

 

شش زخمی در انفجار مین در هرات

انفجار مين در ولايت هرات منجر به جراحت شش تن از کارکنان يک موسسه مين روبی شده است.

گزارشگر بی بی سی خبر می دهد، اين شش نفر، کارمندان موسسه (اومر) بوده اند که روز گذشته عین خنثی سازی یک ماین در حدود پانزده کيلومتری شمال شرق شهر هرات زخمی شدند.

محمد يوسف يک کارمند این موسسه، وضعيت صحی همکاران خود را وخيم خوانده است.

موسسه مين روبی (اومر) از سال ۱۹۹۲ به اينسو در هرات فعاليت می کند.

مردم ادعا می کنند که شماری از باشندگان هرات بارها در مناطقی قربانی انفجار مین های پنهان شده اند که قبلا از سوی موسسه (اومر) پاکسازی شده بود.

 

هیات بررسی وضیعت اداری به هرات رفت

هيات عاليرتبه اداري وارد هرات شد.
رياست اين هيات را محترم هدايت امير ارسلا مشاور ارشد رييس دولت و وزير تجارت برعهده دارد.
اين هيات براي بررسي اداري اين ولايت به هرات سفر كرده است.
اين هيات معتقد است كه از زمان انتقال اسماعيل خان به كابل وضعيت اداري اين ولايت سرو ساماني نداشته شكايات متعددي از مسولين هرات به كابل آمده است.
هيات مذكور طي اقامت دو روزه خود در هرات به شكايات مردمي گوش نموده برخي از مسولان اين ولايت را تبديل يا از كار بركنار خواهد كرد.

خراسان - هرات
۱۵ ثور ۱۳۸۴

روزنامه های چاپ افغانستان

پگاه، يگانه روزنامه دانشجويی چاپ هرات، يادداشت اصلی خود را به روز شهدا و معلولين در افغانستان اختصاص داده است.

نويسنده مطلب ادعا کرده است، همان گونه که فاصله راه ميان هرات و کابل زياد است، از جهات ديگر نيز هرات "تافته ای جدا بافته" از مرکز و دور از توجه مسئولين واقع شده است.

نويسنده با اشاره بر اين موضوع که صدها خانواده ای متاثر از جنگ، در هرات وجود دارد، ادعا کرده است که دولت هيچ توجهی به وضيعت بد اين خانواده ها نکرده است.

پگاه نوشته که روز گذشته وزير شهدا و معلولين افغانستان از هرات ديدن کرد اما به عقيده ای نويسنده، او نيز هيچ پيامی برای معلولين و خانواده های شهدا با خود نداشت.

 

چرا هفت بلا نصیب کهسان شد؟

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

روزنامه ملی انیس نامه را زیر عنوان " چرا هفت بلا نصیب کهسان شد؟ " به نشر سپرده که متوجه وزارت امور داخله می گردد .
نامه اینطور آغاز یافته است :
از مدتی است نور محمد از مردم هرات که بنابر آدم کشی، اذیت وآزار مردم وغارتگری ازطرف مردم این شهر به نور محمد هفت بلا شهرت یافته و لسوال کهسان مقرر گردیده که درحاشیه سرحد با ایران واقع بوده ویک موقعیت حساس دارد.
پدر او انور هفت بلا دردوره زمامداری داکتر نجیب الله قوماندان ملیشه بوده و در آدم کشی وچور وچپاول ازقهرمانان عصر خود بشمار می رفت.
مشخص نيست نور محمد جنایت پیشه را آقای خیرخواه ولسوال کهسان مقرر کرده است یا وزارت امور داخله؟
درهر دوصورت راجع به سوابق سیاه او و پدرش تحقیق صورت نگرفته است.
اکنون که سوانح او طور مختصر برملا گردید، آرزوی ما این است که بعد از تحقیق ازمردم هرات او را محاکمه وبه جزای اعمالش برسانید نه اینکه او را حاکم برسرنوشت یک توده محروم از مزایای مدنیت امروزی بمانید تا امشب خود را به هرکجا که خواسته باشد بدواند.
پیشنهاد می شود که وزارت امور داخله برای تمام والی ها و ولسوالان دوسیه های مخصوص ترتیب کند که درآن سوابق تحصیلی ، شغل سابق و اجراآت فعلی شان درج باشد و اگر اندکی از قوانین کشور انحراف ورزند از مردم رشوه بگیرند یا بالای آنها ظلم کنند با اسناد ومدارک به ثارنوالی معرفی شوند .
پس از درج اين مطلب در روزنامه ملي انيس ، نظر چند تن از مسولان دولتي در هرات را جويا شديم كه همه آنها متفقا عقيده داشتند كه نور محمد هفت بلا ولسوالي كهسان در ولايت هرات را با رشوه پنجاه هزار دالري به دست آورده است.

 

حضور اردوي ملي در هرات نياز به بازنگري دارد

شبکه اطلاع رسانی افغانستان (افغان پیپر)

درشب هشت ثور و در حالي كه از جشن هاي پيروزي در هرات تجليل مي شد ، نیروهای پولیس و اردوی ملی برسر دختریکه قضیه اش هنوز به درستی روشن نیست ، بجان هم افتادند و تعدادي از مردم بي دفاع اين شهر را به خاك و خون كشيدند.
مردم هرات عموماً از حضور اردوی ملی درآن ولایت دل خوشي نداشته بارها نارضايتي خود را از حضور اردوي ملي و نحوه عملكرد انان ابراز داشتند.
زیرا تعدادی از صفوف این اردو را افراد و قوماندانچه هایی پرکرده اند که درین بیست سال جز غارت ، چپاول و تجاوز کاری نداشته اند و اکنون با چنان خوی و خاصیتی در اردوی ملی هرازگاهی به چنین اعمالی توسل می جویند.
این همه قتل درهرات از یکطرف بی کفایتی اردوی ملی و شیوه های برخورد جنگسالارانه و غیر مسوولانه تعدادی از آنان را به نمایش گذاشت و از طرف ديگر نشاندهنده بي كفايتي مسولان ولايتي هرات بود.
جاي سوال دارد كه آيا در اين درگيري ها هيچكدام از مسولان بلندپايه شهري حضور نداشتند كه از ادامه درگيري جلوگيري بعمل آورند؟
در شهري مانند هرات بسيار بعيد به نظر مي رسد كه مسولان آن طي سه ساعت درگيري بين نيروهاي دولتي از قضيه بي خبر مانده باشند.
در اين ميان چيزي جز ترس و بي كفايتي و عدم كارايي لازم خودنمايي نمي كند.
در روز پس از درگيري چرا والي هرات از حضور در مقابل مردم خودداري نموده در يكي از اتاق هاي ولايت پنهان گرديد؟

 

هیات بررسی وضیعت اداری به هرات رفت

بی بی سی

هياتی که برای بررسی وضعيت اداری به ولايت هرات رفته است به بی بی سی گفت که پس از تبدیلی اسماعیل خان والی سابق هرات از این مقام و تعیين والی جدید، تغییرات مثبتی در ادارات این شهر صورت نگرفته است.

اين هيات روزگذشته به رياست امين ارسلا، وزير تجارت و رييس کميسيون اصلاحات اداری افغانستان، وارد هرات شد.

این هیات به شکایات مردم گوش خواهد داد و وضیعت اداری در هرات را بررسی خواهند کرد.

آقای ارسلا گفته است که هیات حادثه شب جشن در هرات را نيز که در نتیجه ای یک درگیری مسلحانه رخ داد، ارزيابی خواهند کرد.
کارمندان مؤسسه ماين پاکى در هرات مجروح گرديدند

هرات
آژانس خبرى پژواک ،١٥ ثور

شش تن از کارمندان مؤسسه ماين پاکى ( اومر) OMAR به اثر انفجاريک ماين ضد تانک، ظهر ١٥ ثور در مربوطات لواى قواى چهار زره دار ولايت هرات ، شديداً مجروح شدند.

به گفته داکتران شفاخانه حوزوى هرات ، حالت صحى چهار تن از مجروحين وخيم،و جراحات دو تن ديگر سطحى ميباشد.

محمد يوسف (يوسف) يکتن از کارمندان اين مؤسسه به آژانس خبرى پژواک گفت : (( ماين ضد تانک زمانى انفجار کرد که ،کارمندان آنها مصروف پاک سازى ماين در يک منطقه غير مسکونى ، واقع در بيست کيلومترى شمال غرب شهر هرات بودند.))

به گفته وى، آنها از يک هفته بدينسو ، ماين هاى را که در اين ساحه به اثر جنگهاى گذشته جابجا گرديده بود، پاکسازى ميکردند.

دوکتور محراب الدين ، مسؤول بخش جراحى شفاخانه حوزوى هرات ، به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت که ، مجروحين ساعت يک و نيم بعد ازظهر به اين شفاخانه انتقال داده شدند ، آنها ميکوشند تا چهار کارمند اين مؤسسه را که شديداً جراحات برداشته اند؛ تداوى نمايند.

هرات
آژانس خبرى پژواک، ١٥ ثور

يک جوان٢٥ساله دراثرصاعقه( رعد و برق) درقریه تریاک ولسوالی انجیل ولایت هرات در شب ١٤ ثور هلاک شد.

اين صاعقه با ريزش باران هاى شديد در آن ساحه ناشى شده بود.

به گفته داکترمحراب الدین"عرب زاده" مسؤول بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات ، این جوان زمانی مورد اصابت صاعقه قرار گرفت که دریک محوطه باز درحال عبوربود وبعد از راجع کردن وی به شفاخانه حوزوی هرات ، بخاطر سوختگی بیش ازحد جان، داد.

جان محمد پدراین جوان به آژانس خبرى پژواک گفت: (( فرزندم زمانیکه به دنبال جمع آوری هیزم به دشت رفته بود ؛ ناگهان هوا تغيیرنمود ،رعد وبرق شديدى روی دا د و فرزند م به اثراین صاعقه ازبین رفت .))

به گفته دهاقين محل، اين بارانها به بعضی ازمحصولات زراعتى آنها نيز آسیب وارد کرده است.

محمد نعیم ،یکی ازدهاقین این قریه به آژانس خبرى پژواک اظهار داشت: ((بخاطرریزش شدید باران وژاله دیروز، قسمت های زیاد اززمین زراعتی ما را هم آسیب رسانده است وهمچنان بعضی از درختان میوه راهم باد شدید، شکستانده است .))

 

مشکلات مردم هرات بررسى ميگردد

هرات
آژانس خبرى پژواک ،١٥ثور

هيئت ملل متحد و کميسيون حقوق بشر افغانستان به منظور بررسى زندانهاى شخصى، غصب املاک مردم و ايجاد مشکلات در راه ثبت نام کانديدهاى انتخابات پارلمانى آينده، به تاريخ ١٥ ثور وارد هرات گرديد.

به گفته اين هياُت، آنها گزارشاتى را از شکنجه مردم در زندانهاى شخصى در اين ولايت به دست آورده اند.

محمد نادر"نادری" سخنگوی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به آژانس خبرى پژواک گفت: (( قرار گزارشاتی که به ما رسیده است درولسوالی شیندند افراد غیرمسؤول زندان های شخصی داشته وبه شکنجه افراد میپردازند.))

همچنان عده یی ازافراد مسلح غیرمسؤول دربعضی ازولسوالی های هرات املاک مردم را غصب کرده اند .

این درحالیست که درحدود دو صد تن مرد و زن قریه اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل ، با براه انداختن مظاهره به تاريخ ٢٥ حمل در مقابل دفتر يوناما در شهر هرات ادعا کرده بودند که يکتن از قوماندانان محلى، آنها را تهديد به اخراج از منازل شان نموده است

مظاهره کننده ها ادعا داشتند که قوماندان خواجه حبيب ، مدعى مالکيت بر حدود يکهزار جریب زمین زراعتی ومسکونى آنها ميباشد . درحاليکه آنها قباله پنجاه ساله با خود دارند .

قرار اظهارات وى، آنها این مشکلات را با مقامات مسؤول درکابل درمیان گذاشته اند و با کمک مسوولين ولایت هرات امیدواراند که هرچه زودتراین مشکلات حل گردد.

نادرى افزود که از مشکلات دربرخى ولسوالی هاى ولایت غور در روند ثبت نام براى انتخابات پارلمانى آينده به آنها گزارش شده است که در اين رابطه نيز تحقيقات مى نمايند.

ثبت نام براى انتخابات پارلمانى از ١٠ ثور آغاز شده و تا ٢٩ ثور ادامه مى يابد .

انتخابات پارلمانى به تاريخ ٢٧ سنبله ١٣٨٤ داير ميگردد.

ریچارد بنت نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به آژانس خبرى پژواک گفت :((درانتخابات پارلمانى عملکرد ما جدی ترخواهد بود ودرین انتخابات به کسی اجازه داده نمیشود که مردم را تهدید نماید. ))

او علاوه کرد سازمان ملل به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر ،ازاعمال هرگونه تبعیض جلوگیری خواهد نمود.

خراسان - هرات
١٤ ثور ۱۳۸۴

‌بهره‌برداري خط آهن ايران - افغانستان تا ۲ سال آينده

ايرنا

معاون ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابري گفت: با بهره برداري از خط آهن "تربت حيدريه ، سنگان - هرات" طي دو سال آينده آرزوي ديرينه اتصال ريلي ايران به افغانستان تحقق مي‌يابد.

به گزارش روز جهارشنبه خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي "صادق افشار" در بازديد از ايستگاه تشكيلاتي راه آهن تربت حيدريه ،افزود: عمليات اجرايي اين طرح فرامنطقه‌اي بزودي آغاز مي‌شود.

وي به زمان دقيق آغاز طرح اشاره نكرد اما گفت : دولت و وزارت راه مصمم هستند تا اين طرح را زودتر از برنامه زمان بندي به اتمام برسانند.

افشار پيشتر به خبرنگار ايرنا گفته بود: اسناد مناقصه اين طرح آماده انتشار است كه به محض اختصاص اعتبار از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كار را آغاز خواهيم كرد.

در اين‌باره رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابراز اميدواري كرد : امسال اعتبار مناسبي به طرح راه آهن تربت حيدريه ، سنگان - هرات اختصاص يابد.

حميد رضا برادران شركاء كه براي شركت در مراسم افتتاح ايستگاه راه آهن تربت حيدريه به نمايندگي از رييس جمهور در اين شهرستان حضور يافته بود، به خبرنگار ايرنا افزود: كمك مي‌كنيم طرح راه آهن تربت حيدريه - هرات زودتر به بهره برداري برسد.

وي در عين حال بدون اشاره به جزئيات ، توضيح بيشتر در اين‌باره را به آينده و بعد از برگزاري جلسه مشترك با مسوولان وزارت راه و ترابري موكول كرد.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين طي سخناني در مراسم افتتاح راه آهن تربت حيدريه گفت : ترانزيت كالا از طريق ريل سالانه ‪ ۳۰۰‬ميليارد دلار براي كشورهاي منطقه و همسايه ايران سود دارد.

برادران شركاء افزود: تلاش مي‌كنيم از اين ميزان سالانه حداقل ‪ ۳۰‬ميليارد دلار نصيب ايران شود.

همچنين فرماندار تربت حيدريه در اين مراسم گفت: ايستگاه راه‌آهن شهرستان در زميني به مساحت ‪ ۹۲‬هكتار و زيربناي شش هزار و ‪ ۹۰۰‬هكتار هكتار با صرف اعتباري معادل ‪ ۷۰‬ميليارد ريال ساخته شده است.

مهدي اخلاقي پور افزود: اين ايستگاه با ‪ ۹‬خط متعدد، توانايي ‪ ۲/۵‬ميليون نفر مسافر و ‪ ۱۰‬ميليون تن بار را در سال دارد.

وي با بيان اينكه خط آهن مشهد - بافق داراي ‪ ۳۶‬ايستگاه اصلي و فرعي است ، گفت : چون انشعاب افغانستان از ايستگاه تربت حيدريه جدا و پشتيباني مي شود ، اين ايستگاه، اصلي‌ترين ايستگاه مسير محسوب مي‌شود.

تربت حيدريه در ‪ ۱۴۰‬كيلومتري مشهد ، حدود ‪ ۲۰۰‬كيلومتر با مرز افغانستان فاصله دارد و به لحاظ كشاورزي و معدني داراي اهميت است.

هرات
آژانس خبرى پژواک

احتمال دارد وزارت شهدا و معلولين، بعد از بررسى، در رياست شهدا و معلولين ولايت هرات ، اصلاحات ادارى را به ميان آورد.

اين مطلب را صدیقه "بلخی" وزیرشهدا ومعلولین که بخاطررسیده گی به مشکلات معيوبين وفامیل های شهدا به تاريخ ١٤ ثور وارد هرات شده است، به آژانس خبرى پژواک اظهار داشته و افزود: (( ما با معيوبين و خانواده شهدا صحبت ميکنيم و بعد از بررسى ، تغييراتى در اين رياست خواهيم آورد.))

این درحالیست که فامیل های شهدا ومعلولین ازبی توجهی دولت نسبت به خود، شاکی بوده و دو بار به خاطر کسب زمين و رفع مشکلات اقتصادى ،در هرات مظاهره نموده اند.

به گفته صديقه بلخى ادعاها براى آنها از طرف برخى خانواده های شهدا و معيوبين در مورد کارشکنى در رياست شهدا و معلولين ولايت هرات رسيده است و آنها تحقيق ميکنند که آيا در اين رياست کارشکنى صورت گرفته و يا خود معيوبين با آن رياست مشکل دارند.

به گفته صدیقه بلخی قرار است که زمین های بيشترى برای فامیل های شهدا ومعلولین درنظرگرفته شود، چرا که زمین هاى از قبل تخصيص داده شده، تکافوی تمام فامیل های شهدا ومعلولین را نخواهد کرد.

شاروالى هرات از چهار هزار نمره زمين در شهرکهاى شيدايى و معلمين اطراف هرات، پنج فيصد آنرا به معيوبين و خانواده شهدا مختص کرده است که معيوبين آنرا براى خود کافۍ نمى دانند.

محمد جان یکی از ورثه شهدا به آژانس خبرى پژواک گفت:" افراد زیادی بد ون اينکه ازفامیل های شهدا باشند بخاطرواسطه که دارند؛ شامل معاش درریاست شهدا معلولین و کسب زمين ميشوند و حق مستحقین ضایع ميگردد ."

اما نهیک فلاح رئیس شهدا ومعلولین ميگويد که در رياست مربوطه اش کارشکنى و رشوت وجود ندارد

 

سه تن قطاع الطریق دیروز در شهر هرات به چنگ پولیس افتاد

حوالی ساعت ۹ شب گذشته خلیل احمد یکتن از صرافان شهر هرات که روانه منزلش بود در مسیر راه توسط چهار تن قطاع الطریق مورد تهدید قرارگفته و دو ملیون تومان ایرانی ، هشتصد دالر امریکایی بیست ، شش هزار و هفتصد کلدار پاکستانی و سی و هشت هزار افغانی پول نقد مذکور را از نزدش اخذ و از محل فرار نمودند .

به گفته پولیس ولایت هرات سه تن از این قطاع الطریقان به همکاری مردم محل دستگیر و یکتن انها همراه با پول یاد شده موفق به فرار شده است.

 

مواد مخدر در هرات  کشف و ضبط شد

پولیس ولایت هرات دیروز سی کیلو گرام تریاک را از مربوطات انولایت کشف و ضبط نمود .از قول پولیس قوماندانی امنیه ولایت هرات ، تریاک متذکره که توسط دوتن از باشنده گان ولسوالی کروخ در منطقه پائین اب بفروش میرسید با الفعل دستگیر گردید . عاملین آن تحت تحقیق قرار داده شده است.

 

والى جديد باد غيس تعيين شد

کابل
آژانس خبرى پژواک

براساس پيشنهاد وزارت امورداخله و منظورى رياست جمهورى افغانستان ، قاضى عنايت الله عنايت به تاريخ ١٤ ثور به حيث والى ولايت بادغيس تعيين گرديد.

به گفته داد محمد رسا مسوول دفتر مطبوعاتى وزارت امور داخله ، اين تعينى نظر به ضرورت و تامين نظم عامه در آن ولايت صورت گرفته است .

والى اسبق بادغيس ، عزيزالله افضلى بود که فعلا قاضى عنايت الله عنايت فرزند روزى قل ( کاروان باشى ) به عوض او تعيين گرديده است .

عنايت الله عنايت قبلا والى ولايت فارياب بود که سال گذشته مظاهراتى عليه او در فارياب صورت گرفته بود.

خراسان - هرات
١٣ ثور ۱۳۸۴

ازدواج دختران جوان با مردان سالخورده شیرازه خانواده ها رابرهم میزند

هرات
آژانس خبرى پژواک

معصومه ٢٦ ساله عروس جوان هراتی، درحالیکه قطرات اشک بررخسارش جاری بود درمیان هق ـ هق گریه خود میگوید: ببینند که چطوراورا به نکاح پیرمردی داده اند که بجای پدرکلانش حساب می شود .

زنا ن ودختران جوانی، در دوروپیش معصومه حلقه زده اند، چند زن پیرنیزدرمیان زنان ودختران دیده می شوند.

زنانیکه به اصطلاح چند پپراهن زیادترکهنه کرده اند و پای شان به سنگ وسفال زندگی خورده است .

زنان سالخورده ای که درگذشته ها، بعضی شانرا بارضا وبسیاری را بدون هیج نوع سوالی مبنی برموافقت ویا عدم موافقت آنها به نکاح مرد ا نی که اصلانمی شناختند ،شاید یکبارهم ندیده بودند یا شاید با نامشان، آشنایی نداشتند درآوده بودند.

گفته می شود در گذشته ها، فقط رضای دختررا درعلامت سکوت او "رضا یت " تعبیرکرده ،میگفتند : (( انگار دخترراضی است ،پرسیدیم چیزی نگفت که نمی خواهد)).

ازآن زمانه تا امروز؛ هنوزهم این رسم درمیان مردم اینجا وآنجا ودرهرات نیز دیده می شود که ازدختران شان نمی پرسند تا با این نوع وصلت ها راضی اند یا خیر.

اطرافیان معصومه میگفتند : وی که بغض گلویش رابا گریه ترکانده بود میگفت که پدرش اورادربدل دولک افغانی برای مردی داده است که شصت وپنج سال سن دارد ، کسی که دوزن دیگرنیزکرده و صاحب چند اولاد جوان دخترو پسراست .

حکیمه محمدی دختر٢٣ساله باشنده ناحیه ششم شهرهرات گفت: ((دراسلام چنن کاری جایزنیست٠ نمیدانم چرا امروزمردم به سرنوشت ( دختران جوان شان)بازی میکنند ؟))

وی معتقد است که درکل،سطح آگاهی مردم اززندگی بسیارپایین است والا دختران جوان شانرا به مردان کهن سال به ازدواج درنمی آوردند.

درمیان عده ای از مردم دهاتی کم سوادیا بی سواد تاهنوز این نیزرایج است که حتی دختران صغیرخودرا به نکاح کسی میدهند.

خانم معصومه ابراهیمی ٤٥ ساله ، باشنده قریه جبرئیل درغرب شهرهرات گفت : (( پدرم مرا زمانی که هفت ساله بودم و هنوزبه مفهوم ازدواج نمی فهمیدم به شخصی به اسم عزت الله نکاح کرده است که ازوی چند فرزند دارم.))

معصومه ابراهیمی که آثارمشکلات زندگی وپیری درسیما یش بروشنی پیدا ست درادامه می گوید که او تا هنوزهم گاه گاهی می نشیندو برزندگی گذشته اش اشک حسرت می ریزدکه چرا درحق اوچنان کرده اند؟

محقق عبدالغنی نیکسیر ،سابق عضوعلمی انستیتوت علوم اجتماعی اکادمی علوم افغانستان در مورد به این عقیده است که : فقرفرهنگی ازجمله کم سوادی و مشکل اقتصادی درجامعه سنتی افغانستان وحتی درموارد قبیلوی، باعث شده که مردم نتوانند ازمدنیت امروزی آگاهی لازم داشته ومسلماًزیرتاثیرات روانی چنن عقب مانی ها نمیتوانند؛ تصامیم لازم ازجمله درمورد سرنوشت فرزندان شان وبخصوص درمورد ازدواج دختران شان بگیرند . همین است که دختران جوان شانرا به عقدنکاح مردان پیردرمی آورند.که درنتیجه منجربه خودسوزی ها ، طلاق ویا سایرواقعات ناخوش آیند میگردد.

یک تن دیگر، پوهنیارمحمدداود منیررئیس فاکولته ادبیات پوهنتون هرات نیز ، دوعامل رادرارتباط با ازدواج دختران جوان وبعضاً صغیر به مردان کهن سال ،عمده میشمارد: عامل اقتصادی( مشکلات اقتصادی فامیل ها) که آنهاراوامیدارد دربدل پول بیشتردختران شانرا به ازدواج کسانی بیاورند که پول ،مال وملک فراوان دارند، هرچند تفاوت های سنی زیادی درمیان باشد، اماعامل دیگروقتی است که آنها بخواهند روابط برقرارنمایند ، بخصوص که پای خصومت ها درمیان باشد( به بددادن دختر).

آقای منیرمعتقد است که درچنين مواردی، حقوق زنان (دختران) پایمال گردیده و این کاربصورت نادرست آن درحدی تکرارشده که امروزدیگر دختران خودرا دراین زمینهنا حق نداسته ویا دیده شده که هر تصمیمی درمورد شان را به تقدیرمحول می کنند.

وامابه علاوه مشکل اقتصادی واجتماعی درفامیل ها ، پای عامل د یگری وآن عدم آگاهی لازم مردم ازارزش های اسلامی نیزدرمیان است .

رئیس پوهنتون هرات ،پوهنیارعبدا لرؤف مخلص و مؤلف تفسیر(( ا نوارقرآن ))که درمسایل فقهی مطالعه نمود ه میگوید: (( ما درمنابع فقهی وشرعی خود اجباردختران صغیریا باکره را نداریم ، مگردرموارد اندکی که ولی اقرب( نزدیک )

ازروی مهروعشق به اولاد( نه ازروی استفاده جویی مالی وازاین قبیل) اینکاررا انجام دهد وآن وقتی است که تشخیص دهد که این برای جلوگیری ازمضرات ومفاسد اخلاقی وشیوع آن درجامعه مفید باشد وبس! درغیرآن این عدم آگاهی مردم ازارزش های ا سلامی است .

با نارسایی ها ی یا دشده ، جدایی زنان ازشوهران شان ویا با العکس، مشکل دیگریست که روزتاروز در هرات روبه افزایش نهاده هرچندآماردقیقی درمورد دردست نیست .

چنانچه عبدالقدیرشاهد سرپرست دیوان جزا ی محکمه مرافعه هرات میگوید:((تعداد زنانیکه ازشوهران شان جداشده اند شاید نسبت به آنعده که غرض اخذ طلاق نامه به محکمه مراجعه کرده اند به مراتب بیشتر باشد؛ اما تنها درمحکمه شهری هرات ؛ درسال ١٣٨٣ ،٤٣ مورد، طلاق نامه ثبت است. ))

به عقيده وى ، این درحالی است که تعداد واقعات طلاق میتواند درمحکمه ولایتی یا ولسوالی های هرات بیشترازاین باشد.

این بود فریاد های یک زن، یک دخترجوان ازتا بلوی ناتمام نقاشی "اثرمفتی زاده" درنمایشگاهی ازسوی دفتر فرهنگی آیینه درشهر هرات،که اخیراً درآن آثارنقاشی ، خطاطی و سوزن دوزی زنان به معرض نمایش گذاشته شده است ، چنانکه فیچرمابرآن تمرکزنموده است .

 

کمسيون حقوق بشر ، اخراج دو محصل را از دانشگاه هرات ، تخطى از حقوق بشر خواند

هرات
آژانس خبرى پژواک،١٣ثور

در حا ليكه كميسو ن حقو ق بشر، ا خرا ج د و محصل را از دانشگاه هر ات تخلف از حقوق بشر مى خو اند ، مسوو لين دانشگاه هر ات آ ن را يك ا قد ام ا نضبا طى مى دانند.

طارق ولى پور و آصف (جاهد) دو تن از محصلين صنف چهارم دانشکده ژورناليزم دانشگاه هرات به تاريخ ١٢ ثور به اتهام ا ها نت به دين مقدس اسلا م ، از دانشگاه اخراج گرديدند واينک آنها از كميسو ن حقو ق بشر خو ا ستار كمك شد ه اند .

شمس الله احمدزى يک تن از مسوولين بخش نظارت و بررسى تخطى هاى بشرى ، کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در تماس تيلفونى به آژانس پژواک اظهار داشت که بايد محکمه که يگانه مرجع صدور حکم است، در اين رابطه تصميم ميگرفت و دانشگاه هرات حق اخراج اين دو محصل را نداشت.

او گفت: (( اينکه محصلين بدون حکم محکمه اخراج ميشوند، خودش تخلف از قانون و تخطى از حقوق بشر ميباشد.))

همچنان غلا م نبي حكا ك ر ئيس كميسو ن سا حو ى حقو ق بشر در هر ات به پژواک گفت :(( مر اجع ا و ليه ر سيد ه گي به اين قضيه، دو لت ، څار نو الى و محا كم و لا يت هر ات اند .))

اما، څا ر نوا ل ما ر يا بشير ، به نقل از څا ر نو الى ا منيت عا مه و آ مر يت عمو مى تحقيق جر ايم ولايت هرات مد عى شد كه د و سيه اين محصلين به څا ر نو الى سپر ده نشد ه است ـ

در اين حا ل محمد د اؤد منير ر ئيس دانشکده ا د بيا ت و لا يت هر ات گفت: ((اين تصميم تو سط كميته بر رسى شكا يت محصلين و به خا طر جلوگير ى از تشنج و آ شو ب بيشتر در دانشگاه گر فته شد ه ا ست .))

موصو ف علا و ه كر د كه ا گر د و لت تضمين نما يد كه با آمد ن د وبا ره محصلين ا خر اج شده ،فضا ا منيت‌ دانشگاه بر هم نخو ا هد خو ر د اين محصلين د وبا ره پذ ير فته خواهند شد.

به گفته وى، اين د و محصل تا يكسا ل از دانشگاه ا خر اج گر د يده ا ند .

به گفته مسوولين دانشگاه هرات، اين محصلين در بحث هاى که در ساعت رسمى مضمون اسلامى داشتند از استادان در مورد مسايل اسلامى سوالا تى کرده و نظرياتى داده بودند. اما مسوولين در مورد چگونگى اين مباحث معلومات نداده اند.

اين درحاليست که اين دو محصل مى گويند که آنها در بحث آزاد شرکت داشتند، ولى بر آنها تهمت زده شده است.

طارق ولى پور يکتن اين محصلين اظهار داشت : (( ما به مسايل اسلامى اعتقاد داريم و مسلمان هستيم وما قصد بحث آزاد را داشتيم ، نه قصد اهانت به اسلام را.))

خراسان - هرات
١٢ ثور ۱۳۸۴

روزنامه های افغانستان: دوشنبه 12 ثور

روزنامه غيردولتی چراغ، به بهانه درگيری اخير هرات که گفته می شود در اثر شليک يک تن از سربازان ارتش ملی آغازشد، به پيشينه ارتش در افغانستان پرداخته است.

به نوشته چراغ، در گذشته ها ارتش در افغانستان حافظ قلمرو خيالپردازيهای پادشاهانی بود که هم به قدرتهای خارجی به چشم دشمن می نگريستند و هم از احتمال توطئه ها و قيامهای مردمی غافل نبودند، بنابراين به نوشته چراغ، ارتش در افغانستان همواره وسيله سرکوب مخالفان خانواده شاهی بوده است.

به باور نويسنده اين روزنامه، بعد ازکودتای هفت ثور نيز، ماهيت ارتش تغيير نکرد، يعنی باز هم ارتش حافظ منافع کسانی بود که بر اريکه قدرت تکيه زده بودند وهر سرباز و افسر ارتش، سرکوب مخالفان را وظيفه خود می دانست.

از اين رو به نظر نويسنده چراغ مردم افغانستان هيچگاه به ارتش کشورشان به عنوان يک نيروی ملی که پاسدار و حامی آنها باشد نگاه نکرده اند.

نويسنده در پايان نوشته است تا وقتی که نگاه دولتمردان و همچنين افسران و سربازان ارتش تغيير نکند، ارتش به جای حراست از منافع ملی و تماميت ارضی ، درخدمت اشخاص يا گروههای خاصی قرار می گيرد و نمی تواند اعتماد مردم را جلب کند.

روزنامه غير دولتی آرمان ملی، از بازداشت ۵۰ نفر در هرات خبر داده است.

به نوشته آرمان ملی نيروهای امنيتی اين افراد را به اتهام اغتشاش در تظاهرات روز شنبه اين شهر بازداشت کرده اند.

آرمان ملی بازداشت ۵۰ نفر به شمول يک تن از سربازان ارتش ملی را به نقل از ژنرال بابه جان فرمانده پليس اين شهر نوشته است.

اتفاق اسلام روزنامه دولتی چاپ هرات با اشاره به حوادث اخير اين شهر تاثير چنين حوادثی را بر روند انتخابات بررسی کرده است.

به نظر نويسنده، وقوع چنين حوادثی درآستانه ثبت نام نامزدهای انتخابات می تواند بر اين روند و نتيجه آن تاثير سو داشته باشد.

نويسنده اتفاق اسلام همچنين احتمال می دهد که کسانی بخواهند از چنين اوضاعی به نفع خود استفاده کنند و می افزايد: "به ويژه اگر شايعه مبنی بر بازداشت شماری از افراد در شهر هرات درست باشد ممکن است خيلی از کسانی که بازداشت شده اند نتوانند برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کنند".

 

درهرات نمرات زمين براى مستحقين آن توزيع گرديد

هرات 
آژانس خبرى پژواک

شاروالى ولايت هرات، نمرات زمين را براى هفتصدو پنجاه تن افراد مستحق به شمول معيوبين ، خانواده شهدا و مامورين دولت به تاريخ ١٢ ثورتوزیع نمود.

اين درحاليست که حدود ششصد تن، از جمله دوصد زن معيوب وخانواده های شهدا به خاطر کسب زمين، درمقابل ساختمان ولایت هرات به تاريخ ٢٩ حمل ، دست به تظاهرات زده بودند.

به گفته غلام حضرت "حقدوست" معاون ریاست شاروالی هرات، آنها اين نمرات را در شهرک هاى شيدايى و معلمين که هر نمره آن، ٤٥٠ متر مربع ميباشد ، براى اين عده توزيع کرده اند.

شهرک شيدايى در ١٥ کيلومترى شرق شهر هرات و شهرک معلمين در ٢٤ کيلو مترى شمال غرب شهر هرات در مسير شاهراه هرات- اسلام قلعه موقعيت دارند.

اما کسانيکه خود را مستحق اخذ زمين ميدانند؛ ميگويند که درحدودسى هزار پرزه زمین بین مردم ازسوی شاروالی هرات توزیع شده بود که تا به حال فقط دو هزار نمره این زمین ها براى توزيع اختصاص داده شده است.

غلام حضرت "حقدوست" معاون رياست شاروالی هرات میگوید که اين سى هزار پرزه در وقت والى قبلى هرات براى مردم توزيع شده بود و آنها فعلاً به جز از این دو هزار نمره امکانات توزیع بیشترنمرات زمین را ندارند.

حقدوست به آژانس خبرى پژواک گفت: (( ازابتدا درتوزیع این نمرات اشتباهات صورت گرفته وبدون درنظرداشت توانایی های ریاست شاروالی به افراد زیادی پرزه زمین داده شده بود .))

به گفته وى زمین بيشتر از دو هزار نمره براى توزیع موجود نیست وهمین ٧٥٠ نمره زمین هم که توزیع گرديد برای افرادی بوده که اسناد و قباله های شان تکمیل شده بود.

به گفته وى، آنها قبل از اين، حدود يکهزار نمره زمين را براى مستحقين توزيع نموده اند.

با آنهم، يکتعداد مردم از عدم توزيع زمين بر شاروالى انتقاد دارند.

محمد گل یکی از افرادیکه سند نمره زمین دولتی را ازشاروالی دردست داشت به آژانس خبرى پژواک گفت :((من یکسال است که بخاطراخذ نمره زمین به شاروالی سرگردانم ولی مسئوولان شاروالی حالا میگویند که درتوزیع پرزه زمین، اشتباهات رخ داده وشاروالی توانایی توزیع این تعداد نمرات را ندارد.))

اوگفت که نه خانه دارد ونه جایی ،دوبرادرخودراهم درجنگهای اخیرازدست داده است.

جان محمد یکی ازافرادیکه سند نمره زمین را از شاروالى اخذ نموده بود، به آژانس خبرى پژواک گفت :((حدود چهارده ماه است که بخاطرگرفتن نمره زمین سرگردانم تا اینکه حالا به ما زمین داده شده است.))

او ادعا کرد که در ریاست شاروالی واسطه و رشوت خوری وجود دارد ، کسانیکه وسیله داشته باشند خیلی زود نمره زمین برای شان داده میشود.

اما معاون ریاست شاروالی هرات ،ميگويد که کارهای اداری کسانيکه براى شان نمرات زمين توزيع گرديده، تکمیل شده بود و در آن، موضوع رشوه ستانی وواسطه گری وجود نه داشته است.

 

ثبت نام نامزدهای نمايندگی پارلمان در هرات

بی بی سی

۴۶ تن از شهروندان هراتی برای نامزد شدن در انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان و شوراهای ولایتی به دفتر مشترک تنظيم انتخابات این شهر مراجعه کرده و فرم ثبت گرفته اند.

به گفته یک تن از مسئولان این دفتر، ۳۸ تن از این افراد فرم درخواستی برای مجلس نمايندگان و هشت تن ديگر برای شوراهای ولایتی دریافت کرده اند.

مسئولان این دفتر گفته اند که ۵ تن از ین مراجعین زنان بوده اند.

 

شاهراه هرات – قندهار همچنان نا امن است

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

شکایات رانندگان ومسافرین شاهراه هرات- قندهار از وجود دزدان مسلح ونبود امنیتی کافی دراین شاهراه افزایش یافته وادعا می نمایند که افراد مسلح غیر مسوول آنها را لت وکوب نموده و اموال شان را به غارت می برند .
مسوولین دولتی نیز می گویند که یکعده افراد مسلح غیر مسوول وجود دارند که امنیت را در مسیر این شاهراه بر هم می زنند وآنها بخاطر تأمین امنیت بیشتر ، پوسته های جدید امنیتی را ایجاد نموده اند.
مسافران از ساعت 5 عصر از ترس دزدان نمی توانند به راه شان ادامه دهند و گاهی اوقات هم خود پوسته های امنیتی اموال و پولهای آنها را غصب می نمایند.
نجیب الله یکی از رانندگان وسایط مسافربری گفت: پنج روز قبل درقسمت ولسوالی فارسی ولایت هرات تعدادی ا افراد مسلح که صورت های شان را پوشانده بودند دربین راه کمین گرفته بودند، با استفاده از سلاح مارا لت کوب نموده وبعدا هم اموال من و مسافران را به غارت بردند.
محمد رسول یکی دیگر ازاین رانندگان که درین شاهراه کار می کند می گوید: دربیشتر جاهای این شاهراه دزدان مسلح به غارت اموال مردم ولت کوب مسافران می پردازند که ما بارها مشکلات خود را به مقامات امنیتی گفته ایم ولی هیچ گونه توجهی نمی شود.
اما لوی پاسوال با به جان قوماندان امنیه هرات می گوید: بیشتر نا امنی های که درین قسمت ایجاد شده بود ازسوی کسانی بوده که از سابق سلاح دارند و تا به حال هم به پروسه خلع سلاح وملکی سازی نپیوسته اند.
در مناطق نا امن اين شاهراه معمولا نيروهاي امان الله مستقر هستند كه دولت مركزي از آنان در مقابل ولي سابق هرات حمايت نمود و مردم معتقدند كه اكثر نا امني ها و دزدي ها در سه سال گذشته توسط اين نيروها صورت مي گيرد. جالب توجه است كه دولت مركزي قبلا از اين نيروها حمايت و پشتيباني نموده و تا كنون هيچكسي به فكر راه حل اين مساله نشده است.

خراسان - هرات
۱۱ ثور ۱۳۸۴
روزنامه های افغانستان:
 
حوادث خونين هرات که دست کم دو کشته و هشت مجروح به گذاشت و همچنين تظاهرات خشمگين مردم اين شهر، عناوين صفحات اصلی و مطالب مهم روزنامه ها را به خود اختصاص داده است.

روزنامه دولتی انيس خواستار مجازات عاملان خشونت اخير در هرات شده است.

به نظر نويسنده، بروز خشونت های اخير درهرات نشان داد که هنوز ثبات و امنيت شکننده است و هرکسی که تفنگ دارد می تواند شهری را به آشوب بکشاند.

به نظر نويسنده، مجازات عاملان اين حادثه سبب خواهد شد تا سربازان ارتش و پليس بدانند که سلاح و لباس مخصوص، تنها برای حفاظت از جان و مال مردم در اختيار آنها قرار داده شده است.

انيس با اشاره به اعزام هيات تحقيق ازسوی وزارت های دفاع و داخله به منظور بررسی اين حادثه اظهار اميد واری کرده است که اين بار نيز تحقيق مانند موارد قبل بی نتيجه نماند.

اصلاح نيز بر مجازات عاملان خشونت اخير درهرات تاکيد کرده است.

به نظر اصلاح، اگر دولت بتواند عاملان اين خشونت را به پنجه قانون بسپارد تمامی کسانی که به منطق خشونت و زور عادت کرده اند متوجه خواهند شد که بعد از اين خودسری در اين کشور مجالی نخواهد داشت.

به نوشته اصلاح، انتظار مردم از دولت نيز جلوگيری از نا امنی ها و برخورد قانونی با متخلفان قانون است.

اتفاق اسلام روزنامه چاپ هرات، همه ای صفحه اول و چهارم خود را به حادثه ای خونين جمعه شب هرات اختصاص داده است.

اتفاق اسلام می نويسد، بعد از اين که نيروهای ارتش و پليس در هرات مستقر شدند با اين که اوضاع کلی امنيتی خوب به نظر می رسيد اما چندين گزارش مبنی بر سوء رفتار اين نيروها وجود داشته است.

به نوشته اتفاق اسلام، وجود افراد به تعبير اين روزنامه ناباب که با هر بگومگویی دست به تفنگ می برند، درميان نيروهای ارتش و پليس ملی اعتبار و باور مردم نسبت به اين نيروها را کاهش خواهد داد.

 

دو محصل به اتهام تبليغ مسحيت از دانشگاه هرات ، اخراج شدند

هرات

آژانس خبرى پژواک ،١١ ثور

دو محصل صنف چهارم دانشکده ژورناليزم دانشگاه هرات به اتهام تبليغ مسيحيت و اهانت به دين مقدس اسلام ،از دانشگاه اخراج گرديدند.

اين دو محصل که فعلاً مخفى ميباشند؛ ميگويند که آنها در بحث آزاد شرکت داشتند وبه آنها تهمت زده شده است .

موضوع به حدى حاد شده بود که محصلان دانشکده شرعيات قصد حمله بر دانشکده ادبيات را داشتند که مسوولين امنيتى ازاين حمله جلوگيرى نمودند.

به گفته مسوولين دانشکده ادبيات دانشگاه هرات، اين محصلان در بحث هاى که در ساعت رسمى مضمون اسلامى داشتند از استادان در مورد مسايل اسلامى سوالاتى کرده و نظر داده بودند.

به گفته محمد داود منير رئيس دانشکده ادبيات دانشگاه هرات، اين افراد بر اساس تصميم شوراى علمى ، بعد از شکايات قاضى نذير استاد دانشکده شرعيات و هشتاد محصل اين دانشکده، اخراج شده اند، اما وى در مورد چگونگى اين مباحث توضيح نداد.

محمد داود منير به پژواک اظهار داشت : (( در لستى که دانشکده شرعيات ارائه کرده بود ؛ پنج محصل متهم به اهانت به دين اسلام بودند که سه تن آنها برائت گرفته و دو تن ديگر به نام هاى طارق ولى پور و آصف براى هميش از دانشگاه بيرون رانده شده اند.))

اما ولى پور که همزمان با محصل بودن، خبرنگار راديو (صبح به خير افغانستان) در هرات نيز بود، به پژواک گفت: ((ما در بحث، قصد بحث آزاد را داشتيم ، نه قصد اهانت به اسلام را.))

ولى پور از يوناما و حقوق بشر خواهان کمک شده، اما اين دو ارگان تا به حال کدام اقدامى نکرده اند.

اين درحاليست که قاضى نذير استاد دانشکده شرعيات ، علت اعتراض شکايت شانرا ، تبليغ دين مسيحيت و اهانت به اسلام از طرف اين محصلين ميداند.

او اظهار داشت: (( اين محصلان در بحث هاى دانشگاه، به دين اسلام به الفاظ واشکال مختلف اهانت ميکردند.))

با اين حال، اين اقدام، باعث اعتراض محصلان دانشگاه گرديده است.

رويا سادات محصل صنف سوم دانشکده حقوق ميگويد: (( جلوگيرى از همچو مباحث باعث ميشود که فضاى آزادى و ديموکراسى در هرات به شدت صدمه ببيند، اين محصلان بايد به اين زودى و به اساس شکايت، اخراج نمى شدند.))

لوى پاسوال بابه جان قوماندان امنيه ولايت هرات که در صحن دانشگاه با يکتعداد پوليس حاضر بود به پژواک اظهار داشت که حدود هشتاد محصل دانشکده شرعيات ميخواستند به دانشکده ادبيات حمله نمايند، اما توانستيم محصلين خشمگين را يک اندازه قانع ساخته و مانع حمله شويم.

 

مسوولين هرات درمورد دست داشتن هواخواهان اسماعيل خان در تظاهرات هرات ،شاکى اند

آژانس خبرى پژواک

مسوولين ولايت هرات ادعا دارند که احتمال دارد يکعده از طرفداران اسماعيل خان وزير فعلى انرژى و آب و والى سابق هرات در مظاهرات دو روز گذشته در هرات که منجر به کشته و مجروح شدن يکتعداد افراد گرديد؛ دخيل باشند.

اما اسماعيل خان درگيرى، تلفات و جراحات مردم را ، دفاع مردم از عزت و آبروى شان خوانده و مسوولين امنيتى را متهم به بى توجهى به امنيت نموده است.

صدها تن ازمردم خشمگين هرات ، به تاريخ ١٠ ثور به خاطرکشته و زخمی شدن حادثه شب نهم ثور ، چند بار دست به تظاهرات زدند که منجربه درگيری بين مردم ،پوليس ملی واردوی ملی شد ؛ که بنا بر راپور ها درنتيجه اين درگيرى ها و تظاهرات يک زن کشته و حدود١٠تن زخمی شدند.

والى هرات در تماس تيلفونى به آژانس پژواک گفت: ((يکتعداد مردم که در مظاهرات سال گذشته عکسهاى اسماعيل خان را بلند نموده و به طرفدارى او شعار ميدادند، در مظاهرات کنونى نيز به چشم خورده اند ولى به يقين گفته نمى توانيم که اين مظاهره از سوى اسماعيل خان سازماندهى شده باشد.))

خيرخواه علاوه کرد که امکان دارد کسانى دست به مظاهره زده باشند که منافع شخصى خود را در آن جستجو ميکردند.

اما اسماعيل خان وزير آب و برق در تماس تيلفونى به آژانس پژواک اظهار داشت که مسوولين در کمپهاى مراسم جشن وحتى در کمپ نابيناها موسيقى برده بودند، در مسايل خوشگذرانى و تفريحى بيش از حد افراط کرده بودند، اما به امنيت توجه نه شده بود .

وى افزود : (( در حادثه ى که بعداً پيش آمد، زنها زير پا شدند، اطفال مفقود گرديدند و اين کاملاً هويدابود که اشتباه اردو و پوليس بود و آنها سبب ناامنى ها شدند.))

موصوف علاوه کرد که آنها در هرات دوستداران زياد دارند ، اما مظاهره کننده ها هواداران شان نبوده و به او ارتباطى نداشتند.

به گفته اسماعيل خان، به خاطرى که مسوولين امنيتى براى کشتار و درگيرى توجهى ندارند، ميخواهند موضوع را طور ديگر جلوه دهند و اگر آنها اشتباهات خود را نمى پذيرند، گناه خود را نبايد بر ديگران نسبت بدهند.

او افزود هر کسيکه در عقب اين مظاهرات و نا آرامى ها دخيل بوده باشند، در برابر شان برخورد جدى و قانونى خواهد شد. بعد از تشنجات و تظاهرات ٢٢ سنبله در شهر هرات که توسط طرفداران اسماعيل خان صورت گرفت به گفته شاهدان عينى، اين تشنجات باعث کشته شدن هفت تن و جراحت بيش از چهل تن گرديد.

اسماعيل خان در ماه سنبله سال ١٣٨٣ از مقام ولايت هرات برکنار گرديد و سيد محمد خيرخواه بحيث والى جديد تقرر يافت

همزمان با ادعاهاى والى هاى فعلى و قبلى هرات، درحدود يکصد تن ازمردم به تاريخ ١١ ثور درمقابل رياست امنيت ملی بخاطرآزادشدن دوستان و اقارب خود که در تظاهرات ازسوی مقامات امنيتی دستگيرشده اند، تجمع نموده وخواهان آزادی آنها شدند.

محمد گل خان يکی از اين مظاهره کننده ها به آژانس خبرى پژواک گفت: (( برادروپسرخاله مرا روزگذشته نيروهای امنيتی دستگيرکردند حالا ميگويند که فعلا اين افراد تحت تحقيق اند واگردرينجا به انتظاربمانيم، ما را هم دستگير خواهند کرد.))

اما والى هرات ميگويد که آنها حدود هفتاد الى هشتاد تن از مظاهره کننده ها را دستگير نموده و از آنها تحقيق مى نمايند و يکعده را هم بعد از تحقيقات رها نموده اند.

اين درحاليست که جنرال ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع طى کنفرانس مطبوعاتى در کابل نيز اظهار داشت که مسوولين امنيت ملى هرات حدود يکصد تن مظاهره کننده ها را دستگير کرده که شمارى از آنها دوباره رها و يکعده ديگر تحت تحقيق قرار دارند.

خراسان - هرات
۱۰ ثور ۱۳۸۴

اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع ملی

به ساعت هشت و سی دقیقه شب گذشته یک سرباز اردوی ملی و یک منسوب پولیس سرحدی در کمپ  معارف شهر هرات باهم مشاجره لفظی نموده واتش گشودند.که از اثر آن یک خانم شهید و طفلش مجروح گردید که بعدآ وی هم در شفاخانه جان سپرد.

این حادثه سبب گردید تا تعدادی از مردم در شهر هرات دست به مظاهره بزنند. منسوبین  امنیتی جهت حاکمیت بر اوضاع متوسل به فیر های هوائی شدند که زخمی شدن تعدادی دیگر را در قبال داشت. طبق راپور شفاخانه هرات هشت نفر از اثر این حادثه  که به آن شفاخانه مراجعه نمودند ، چهار نفر آنها تحت عملیات جراحی قرار گرفتند و سه نفر دیگر شان بعد از معاینات و تداوی مرخص گردیدند.سر باز اردوی ملی که  متهم به فیر است دستگیر گردیده و تحت تحقیق قراردارد.وزارت دفاع ملی تاکید میدارد که در قبال  متخلفین منسوب به اردو در چوکات قوانین سختگیرانه نظامی عمل خواهد کرد و با متخلفین حادثه اخیر نیز جدآ برخورد خواهد شد. جهت تحقیق موضوع یک هیئت از جانب وزارت دفاع ملی به سرپرستی دگر جنرال محمد اسحق نوری معاون لوی درستیز قوای مسلح امروز به هرات اعزام شده است . همچنان وزارت امور داخله نیز هیئتی را به  سرپرستی محمد هارون آصفی رئیس عمومی پولیس ان وزارت به شهر هرات فرستاده است.وزرات د فاع ملی به همو طنان اطمینان میدهد که متخلفین را دقیقا" شناسائی و دستگیر خواهد نمود و انکشافات قضیه را انتشار خواهد داد.

صوتیگزارش ستار سعيدی را اينجا بشنويد

 

مردم هرات خواستار خروج ارتش شدند

ايرنا

مردم ولايت هرات در غرب افغانستان روز شنبه با برپايى تجمع اعتراض آميز در مرکز اين ولايت خواستار خروج نيروهاى ارتش ملى افغانستان از اين شهر شدند.

معترضان که اغلب آنان جوانان منطقه هستند پس از آن اقدام به تظاهرات کردند که شب گذشته بر اثر درگيرى ميان نيروهاى ارتش و پليس ملى اين کشور دو زن ۱۷ و۴۰ ساله به قتل رسيدند و هشت شهروند هراتى در اين درگيرى زخمى شدند.

تظاهرات بامداد امروز با حمل تصاوير "محمد اسماعيلخان " والى سابق هرات که اکنون به عنوان وزير انرژى و برق فعاليت دارد، آغاز شد.

مقام هاى دولت افغانستان تاکنون درباره درگيرى شب گذشته سکوت کرده اند، اما مردم شهر اعتقاد دارند که درگيرى ميان نيروهاى ارتش و پليس ملى درپى بى حرمتى يک سرباز ارتش ملى افغانستان به يک زن در هرات آغاز شد.

"محمد رفيق شيرزى" يک کارمند بيمارستان هرات امروز به خبرنگاران گفت : براثر درگيرى شب گذشته در شهر هرات دو زن و يک مرد کشته و هشت نفر ديگر زخمى شده اند.

"حامد کرزى" رييس جمهورى افغانستان نيز امروز از حادثه شهر هرات ابراز تاسف کرده و خواستار پيگيرى و محاکمه عاملان حادثه شده است . هم اکنون اوضاع در شهر هرات با استقرار نيروهاى پليس آرام است .

 

صد ها تن از مردم خشمگين هرات دست به تظاهرات زدند

هرات
آژانس خبرى پژواک

درحدودصدها تن ازمردم خشمگین هرات ، به تاريخ ١٠ ثور بخاطرکشته و زخمی شدن حادثه شب گذشته ،طى چند مرتبه دست به تظاهرات زدند که منجربه درگیری بین مردم ،پولیس ملی واردوی ملی شد ؛ بنا بر راپور ها درنتیجه اين درگيرى حدود١٠تن زخمی شدند.

شب گذشته تاريخ ٩ثور دریک درگیری مسلحانه درمحل برگزاری جشن معارف ولایت هرات ،یک زن ويک دخترکشته و٨ تن ديگر زخمی شدند.

به گفته شاهدان عینی، حادثه زمانی روی داد که ، درکمپ ریاست معارف آن ولايت ،بین چندتن ازاردوی ملی وپولیس ملی مشاجره لفظى منجر به برخورد مسلحانه گرديد.

تظاهرکننده گان خشمگین که شعارهای مرگ براردوی ملی وحاکمیت هرات را سرمیدادند؛ شیشه ها ی ساختمان ولایت هرات را شکستانده، دو اطاق ازولایت را به آتش کشیده دروازه وکلکین گارنیزیون شهری را هم شکستانده وبه آتش کشید ند که دراثرفیرنیروی پولیس پراگنده شدند.

محمد نور یکی ازتظاهرکنند ه گان که ازناحیه پایش زخمی شده بود به آژانس خبرى پژواک گفت:"اردوی ملی قاتل وبی رحم است وهمه مردم را به شدت لت وکوب نموده که چندین نفرهم زخمی شدند ."اوگفت که ، تا ما انتقام خودرانگیریم آرام نخواهیم شد.

درین حال جنرال ظاهرعظیمی سخنگوی وزارت دفاع دریک تماس تيلفونى به آژانس خبرى پژواک گفت:"بخاطرناامنی ها ازسوی وزارت دفاع ملی ووزارت داخله هیاُ تى تعین و به ولایت هرات اعزام شدند ؛هرکسی که ازقوانین تخلف نموده باشد به سخت ترین وجه مجازات خواهد شد." اواضافه نمود که:فعلا اوضاع تحت کنترول نیروهای امنیتی قرارداشته؛ تشنجات نیزکم شده است.

این درحالیست که ، درتمام راه های عبوری نیروهای اردو وپولیس ملی به شکل آماده به فیرایستاده اند که اين امر باعث نگرانى ميان مردم گرديده مردم دکان ها را مسدود نموده اند.

لوی پاسوال بابه جان، قوماندان امنیه ولايت هرات به اژانس خبرى پژواک گفت :((درگیری ها ى بین مردم ونیروهای امنیتی صورت گرفته که فعلا وضیعت آرام است ونیروهای امنیتی درشهرمستقرشده اوضاع راتحت کنترول دارند.))

 

هيئتى جهت بررسى درگيرى درهرات عازم آن ولايت گرديد

هرات
آژانس خبرى پژواک ، ١٠ ثور

حامد کرزى رئيس جمهور ، جمهورى اسلامى افغانستان به تاريخ ١٠ ثور جهت بررسى درگيرى مسلحانه که شب گذشته در هرات بوقوع پيوست، هيئت با صلاحيت را متشکل از وزارت امور داخله ، رياست عمومى امنيت ملى ولوى څارنوالى را موظف وبه منطقه اعزام نموده است.

حامد کرزى طى اعلاميه مطبوعاتى ، اين عمل را شديداً تقبيح نموده و به خانواده ها واقارب کسانيکه در اين واقعه کشته شده اند، مراتب تسليت قلبى خود را ابراز نموده وبراى مجروحين صحت يابى عاجل تمنا ميکند.

شب گذشته تاريخ ٩ثور دریک درگیری مسلحانه درمحل برگزاری جشن معارف در ولایت هرات یک زن ويک دخترکشته و٨ تن ديگر زخمی شده اند.

به گفته شاهدان عینی، حادثه زمانی روی داد که درکمپ ریاست معارف آنولايت بین چندتن ازاردوی ملی وپولیس ملی مشاجره لفظى منجر به برخورد مسلحانه گرديد.

فریدون یکتن از زخمی شده گان اين حادثه به آژانس خبرى پژواک گفت: (( من شاهد صحنه بودم که اردوی ملی نمیدانم سهوا بود یا عمدا بالای یک دختروزن فیرکردند. ))

وى علاوه نمود که بعدا بین مردم واردوی ملی درگیری روی داد که درنتيجه آن به شمول وى چند تن ديگر نيز جراحت برداشتند.

کامران دقیق مسئوول بخش څارندوی معارف آنولايت ، نيز سخنان شاهدان عينى را تائيد نموده گفت : (( ازسوی افراد اردوی ملی زمانى فیرصورت گرفت که چند تن از پوليس ملى مى خواستند وارد کمپ شوند . ))

موصوف خاطر نشان ساخت که بعدازدرگیری ، مردم به شعارهای مرگ به اردوی ملی پرداختند وازطرف عساکر اردوى ملى نيز فيرهاى هوايى صورت گرفت .

اماجنرال بابه جان قوماندان امنیه ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که بين اردوی ملی وپولیس ملی هیچگونه برخوردی نشده است .

وى علاوه نمود: ((افرادی که قصد تخریب کاری داشتند به سوی اسلحه پولیس واردوی ملی حمله نمودند ، عساکر اردوی ملی ازخود دفاع نمود و منجربه فیراشتباه بالاى مردم شد . ))

بابه جان ، کشته شدن دوتن و زخمى شدن ٨ تن را در اين حادثه نيز تائيد نمود .

محمد جان یکتن ازتظاهرکنند ه گان ، شب گذشته به آژانس خبرى پژواک گفت :((ما اردوی ملی را نمیخواهیم اینها قاتل اند باید افرادی که مردم را به قتل رسانيده اند مجازات شوند.))

فريدون نيز ميگويد که اردوی ملی بسیاربرخورد بدی با مردم دارد واضافه ميکند : (( ما ازدولت میخواهیم که عاملین راشناسایی و مجازات نماید.))

دراين مراسم حدود ٥٠٠٠ تن زن ومرد اشتراک نموده بودند که بعد از وقوع درگیری همه آنها وحشت زده محل برگزارى جشن را ترک گفتند.

خراسان - هرات
۹ ثور ۱۳۸۴
حمله افراد خشمگين به دفتر ولايت هرات
بی بی سی
حمله شماری از مردم خشمگين به دفتر والی (استاندار) هرات در غرب افغانستان، دست کم يک کشته و شمار بيشتری زخمی برجای گذاشت.

تظاهرکنندگان که از درگيری خونين جمعه شب (۲۹ آوريل) ميان سربازان ارتش و پليس ملی افغانستان به خشم آمده بودند، با سردادن شعارهايی عليه مقامات محلی هرات، تلاش کردند وارد دفتر کار استاندار شوند.

آنها نيروهای امنيتی را به برهم زدن امنيت شهر متهم می کردند.

اين راهمپيمايی، به درگيری تظاهر کنندگان خشمگين و پليس ضد شورش انجاميد.

تظاهرکنندگان موفق شدند با عقب راندن نگهبانان مسلح و پليس ضد شورش، خود را به چند متری اتاق کار استاندار برسانند.

آنها با پرتاب سنگ، شيشه های ساختمان استانداری را شکستند و دو خودروی دولتی را در محوطه اين اداره آتش زدند.

پليس ضد شورش و نگهبانان مسلح استانداری سپس با اقدام به تير اندازی هوايی، تظاهرکنندگان را متفرق کردند، اما صدای شليک گلوله سلاحهای خودکار، تا ساعتها پس از آن در مرکز شهر هرات شنيده می شد.

مقامات در بيمارستان شهر هرات، کشته شدن دست کم يک تن و زخمی شدن شماری بيشتر در اين حادثه را تاييد می کنند.

جمعه شب در هرات چه گذشت؟

سربازان پليس و ارتش ملی افغانستان که به دنبال برکناری اسماعيل خان در هرات مستقر شده اند، جمعه شب (۲۹ آوريل)، در فاصله صد متری ساختمان استانداری اين ولايت با هم درگير شدند.

اين درگيری دست کم ده کشته و زخمی برجای گذاشت.

آغاز درگيری

تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ، شيشه های ساختمان استانداری را شکستند و دو خودرو دولتی را در محوطه اين اداره آتش زدند
تظاهرات کنندگان با پرتاب سنگ، شيشه های ساختمان استانداری را شکستند و دو خودرو دولتی را در محوطه اين اداره آتش زدند

علت آغاز درگيری هنوز معلوم نيست، اما شاهدان عينی می گويند که يک تن از سربازان ارتش ملی افغانستان، قصد داشت به يک زن شرکت کننده در جشنهای سالگرد ورود مجاهدين به کابل دست درازی کند که با واکنش منفی مردم و مقابله پليس روبرو شد.

اظهارات ضد و نقيض مقامات محلی، بخش از اين ادعاها را تاييد می کند.

در درگيری جمعه شب، سربازان ارتش و پليس ملی افغانستان، به سوی همديگر بمب دستی (نارنجک) پرتاب کردند.

مقامات تاييد می کنند که در اين حادثه، دست کم يک زن و يک دختر خردسال کشته و شمار بيشتری زخمی شده اند.

اما شاهدان عينی شمار تلفات حادثه را، بسيار بيشتر ذکر می کنند.

کرزی: متاسفم و پيگيری می کنم

دفتر سخنگوی رياست جمهوری با صدور يک بيانيه نسبت به درگيری های تازه هرات ابراز تاسف کرده است.

بنابر اين اطلاعيه، حامد کرزی رييس جمهور افغانستان، از حوادث اخير در هرات ابراز تاسف کرده و به خانواده های قربانيان، تسليت گفته است.

آقای کرزی خواهان محاکمه عاملان حادثه شده و گفته است که با اعزام هياتی که افرادی از وزارت امور داخله و رياست عمومی امنيـت ملی نيز در آن حضور خواهند داشت، علت درگيری اخير در هرات را پيگيری می کند.

اين نخستين هياتی نيست که حامد کرزی در يک سال گذشته، برای بررسی درگيری های مختلف هرات به اين شهر می فرستد.

تاکنون هيچکدام از اين هياتها، گزارشی از يافته های خود درباره اين درگيری ها منتشر نکرده اند.

 
درگيری ميان نيروهای امنيت ملی و ارتش در هرات
 
درگيری ميان نيروهای ارتش و امنيت ملی در هرات در غرب افغانستان، دست کم شش کشته برجای گذاشته است.

مقامات محلی اين گزارشها را تاييد می کنند که نيروهای امنيت ملی و ارتش ملی افغانستان، با هم درگير شده و به سوی هم نارنجک پرتاپ کرده اند.

به گفته يک تن از مقامات محلی شهر هرات که نخواست نامش فاش شود، در اين درگيری، دست کم دو زن و يک کودک خردسال نيز کشته شده اند.

صدای دو انفجار، به فاصله چند دقيقه، در حدود ساعت هشت و سی دقيقه شب به وقت محلی، در محل برگزاری جشنهای چهاردهمين سالگرد ورود مجاهدين به کابل شنيده شد.

به دنبال آن، مردم وحشت زده، از محل انفجارها فرار کردند.

صدای شليک گلوله، تا ساعاتی پس از انفجارها شنيده می شد.

شهر هرات، از دو روز پيش، شاهد برگزاری جشنهايی به مناسبت سالگرد ورود مجاهدين به کابل است.

مردم اين شهر، تا پاسی از شب را در منطقه جشن سپری می کردند.

به دنبال اين حوادث، مردم بلافاصله محل جشن را ترک کردند.

شاهدان عينی می گويند که محل برگزاری جشنها در خيابان مقابل ولايت (استانداری) هرات به يک منطقه جنگی تبديل شده است.

تلويزيون محلی هرات، برنامه های عادی خود را قطع کرد، و با پخش اطلاعيه ای، از مردم اين شهر خواست آرامش خود را حفظ کنند.

در اين اطلاعيه، نا آرامی جمعه شب در هرات، "تيراندازی يک سرباز جاهل" عنوان شده است.

خراسان - هرات
نصر من الله و فتح قريب

هشتم ثور مصادف به پيروزی مجاهدين غيور افغانستان بر ملت مسلمان و مقاوم اين کشور و خصوصا به فاميلهای شهدا و جانبازان (معلولين) و مجاهدين واقعی اين خاک اوليا مبارکباد.

خراسان - هرات
۷ ثور
هرات در فهرست ميراثهای فرهنگی جهان
 
سازمان علمی- آموزشی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) اعلام کرده است که به زودی آثار تاريخی شهر هرات در غرب افغانستان، در فهرست ميراثهای فرهنگی جهان ثبت می شود.

ملاما مليزيا، مسئول دفتر يونسکو در افغانستان، در يک کارگاه بررسی آثار باستانی هرات گفت: "يونسکو تلاش دارد تا در سايه امنيت نسبی موجود در افغانستان، ‌بازسازی آثار باستانی اين کشور را که در سالهای جنگ صدمه ديده، آغازکند."

يونسکو در حال حاضر، مناطقی از شهر باستانی باميان، محل تنديسهای ويران شده بودا به دست طالبان و منار جام در ولايت غور افغانستان را در فهرست ميراثهای فرهنگی جهان به ثبت رسانده است.

در کارگاه بررسی آثار باستانی هرات، که به مدت ده روز ادامه دارد، ۲۴ تن از محققان و باستان شناسان خارجی و داخلی شرکت دارند.

اين کارگاه از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با همکاری يونسکو راه اندازی شده است.

احمد فريد حيدری، رييس برنامه ريزی و ارتباط خارجی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، گفت: "يونسکو در نظر دارد علاوه بر آثار تاريخی هرات، آثار باستانی ولسوالی بلخ در ولايت بلخ و بند امير در ولايت باميان را نيز بازسازی کند و در فهرست ميراثهای فرهنگی جهان به ثبت رساند.

وليشاه بهره رييس اطلاعات و فرهنگ هرات نيز گفت: "در نخستين گام، منارهای مصلی، مسجد جامع بزرگ و قلعه اختيارالدين که به قرن نهم قمری تعلق دارد توسط يونسکو ثبت می شود".

اين درحالی است، که يکی از شش منار مصلای هرات، در حال فروپاشی است و بخشهايی از آثار تاريخی موجود در اين ولايت باستانی، در سالهای جنگ آسيب زيادی ديده است.

 

عبد الباسط ذ بیحی ، قاری نوجوان افغانی :

قرآن قلب انسان را پر از نور می کند

 

خبرگزاری صدای افغان (آوا)– سرویس خارجی – ۲۷/۱/۱۳۸۴

عبد الباسط ذبیحی ، قاری نوجوان کشورمان در مصاحبه اختصاصی با خبر گزاری صدای افغان ، با اشاره به برکات قرآن عظیم الشان گفت: این کتاب آسمانی قلب انسان را پر از نور می کند.

وی مهمترین نکته را که تا کنون از قرآن آموخته است احترام به پدر ومادر دانست واضافه کرد : من علاقه زیادی به قرائت قرآن دارم اما اگر تلاش های پدرم نبود به آسانی در این راه موفق نمی شدم.

عبدا لباسط ، قرآن مجید را حافظ مسلمانان خواند و بیان کرد : من تا کنون حوادث زیادی را  بدون دردسر پشت سر گذرانده ام که این مساله محبتی از قران می باشد.

این قاری نوجوان در کلاس پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد با ابراز زضايت از وضعیت درسی خود اذعان داشت: قرآن مجید در این مورد تاثیر به سزایی دارد.

 وی از آینده ای روشن برای جهان خبر داد و گفت: اگر جوانان کشورهای مسلمان پیروی خط قرآن باشند و دستورات آن را اطاعت کنند جهان اسلام پر از نور خواهد شد.

 گفتنی است؛ عبدالباسط ذبیحی فرزند عصمت الله ذبیحی قاری بین المللی قرآن می باشد که 11 سال سن داشته و از سن 4 سالگی تلاوت قرآن مجید را آغاز کرده و از سبک استاد بزرگ قرائت، عبدالباسط محمد عبدالصمد مصری تقلید می کند.

این نوجوان در خانواده ای کاملا قرآنی تربیت شده و از ولایت هرات کشور عزیزمان افغانستان می باشد.

عصمت الله ذببحی پدر این قاری نوجوان نیز به نقش موثر پدر خویش در تشویق و ترغیب وی برای قرآن آموزی اشاره کرد و گفت: از سن هشت سالگی آموختن قرآن را شروع کردم و قصد دارم تمام تجربیات خود را به عبدالباسط انتقال دهم تا وی بتواند راه قرآن را سریع تر و بهتر بپیماید.

وی در انتها درباره حقوق فرزند نسبت به پدر و مادر صحبت کرد و بیان نمود: هر فرزند مسلمان بر گردن پدر و مادر خود سه حق دارد، اول نام نیک، دوم تربیت صحیح و سوم آموختن قرآن.

در ضمن پدربزرگ عبدالباسط که از سن 5 سالگی بینایی خود را از دست داده و حافظ کل قرآن مجید می باشد در مصاحبه اشتراک کرد و گفت:  قرآن کتابی است که در هدایتگری آن هیچ شکی نیست و بهترین چیزی که این کتاب آسمانی به انسان ها پیشنهاد می کند داشتن تقوا است.

 
 
 
خراسان - هرات
۷ ثور ۱۳۸۴

شفاخانه دو صد بستر هرات اعمار ميگردد

هرات

آژانس خبرى پژواک، ٦ثور

به گفته مسوولين رياست صحت هرات، کار اعمار شفاخانه دو صد بستر در شهر هرات از سوى وزارت صحت به زودى آغاز و در ظرف يکسال به پايه اکمال خواهد رسيد.

اين درحاليست که مردم ولايات هرات، فراه، غور و بادغيس به شفاخانه حوزوى چهارصد بستر هرات که يگانه شفاخانه دولتى به سطح اين ولايت است به خاطر تداوى مراجعه مى نمايند، اما با کمبود بستر مواجه بوده و دير تر تداوى ميشوند.

خليل الله توکل رييس صحت ولايت هرات به تاريخ ٦ ثور به پژواک اظهار داشت که دوکتور سيد محمد امين فاطمى وزير صحت عامه کشور طى ديدار دو روز قبلش از هرات هدايت داده است که سنگ تهداب اين شفاخانه در عقب تعمير شفاخانه حوزوى هرات که زمين آن مربوط رياست صحت هرات است، گذاشته شود .

توکل در حاليکه در مورد کشور تمويل کننده و اينکه شفاخانه دو صد بستر به کدام مساحت ساخته خواهد شد، معلومات نداد، اما افزود که آنها کار اعمار شفاخانه را به زودى آغاز خواهند کرد.

بى بى گل زن ٣٧ ساله که از ولايت بادغيس به شفاخانه حوزوى هرات به خاطر عمليات کيسه صفرايش مراجعه نموده بود، به پژواک گفت: (( يکهفته براى عملياتم در شفاخانه جاى پيدا نمى شد و بعد از يکهفته انتظار ، با مشکل توانستم در اينجا عمليات شوم))

داکتر رووفه نيازى رئيس صحت شفاخانه حوزوى هرات نيز ميپذيرد که مراجعين در اين شفاخانه با کمبود بستر مواجه ميباشند.

با اين حال، دوکتور عبدالله فهيم سخنگوى وزارت صحت عامه به پژواک اظهار داشت که تقريباً يکماه قبل تيم همکارى هاى بين المللى ايتاليا وابسته به وزارت خارجه آن کشور در کابل با آنها در مورد تمويل اعمار شفاخانه دوصد بستر در هرات، صحبت کرده است.

اما دوکتور فهيم راجع به وقت و مصرف اعمار اين شفاخانه ، ابراز بى اطلاعى نمود.

 

هرات
آژانس خبرى پژواک ،٧ثور

دستگيرى يک زن با يکتن از همدستانش به اتهام فريب و اختطاف دختران از ليسه نسوان ملکه جلالى در شهر هرات ، باعث نگرانى و تشويش شاگردان و خانواده ها گرديده است.

آنها هشدار داده اند که اگر چنين حالتى ادامه پيدا کند، دختران خود را به مکاتب نخواهند فرستاد.

اين درحاليست که مسوولين اين ليسه ورياست معارف ميگويند که آنها اين زن و مرد متهم را به رياست امنيت هرات تحويل داده اند، اما مسوولين امنيت ملى در رابطه به قضيه ، حاضربه پاسخ گزارشگرآژانس خبرى پژواک نگرديده اند.

به گفته ظهوریه "دقیق" معاون لیسه ملکه جلالی ، زمانى شک آنها بر اين زن به يقين مبدل شد که اين زن به تاريخ ٦ ثور در اداره ليسه به اتهام فريب دادن شاگردان، تحت تحقيق قرار داشت و زنگ موبايل برايش آمد ولى او زنگ را جواب نمى داد.

ظهوريه دقيق به آژانس پژواک گفت: (( وقتيکه من موبايل را از نزد اين زن گرفتم، فرد همدست او به فکر آنکه با اين زن در تماس است، وعده نمود که بيست دقيقه بعدتر با موتر کرولا مى آيد و اين زن را با کدام شاگرد ليسه با خود مى برد.))

قرار اظهارات ، معاون ليسه ملکه جلالى، اين فرد نمره موتر خود را نيز برايش داد ووقتيکه آن شخص بيست دقيقه بعد به دهن دروازه ليسه با موترش آمد، مسوولين امنيت ملى که قبلاً در جريان قضيه قرار داده شده بودند، راننده موتر را با اين زن دستگير کردند.

به گفته مسوولين ليسه ملکه جلالى ، اين ليسه حدود پنجصد شاگرد دارد.

محمدالدین فهیم رییس معارف ولایت هرات نيز ميگويد که آنها بعدازاطلاع مسوولين ليسه ملکه جلالى دررابطه به ورود یک زن به داخل صحن ليسه، موضوع را به مقامات امنیت ملى اطلاع دادند،آنها این زن را دستگیرنمودند.

زینب ١٧ ساله و شاگرد صنف دهم ليسه ملکه جلالى که اين زن با او صحبت نموده بود، به پژواک گفت : (( آن زن اول پرسان کرد که معلم کريمه جان را کار دارم، وقتيکه گفتم که کريمه جان در ليسه ما نيست، برايم پسته داد و گفت که ميخواهم خواهر خوانده داشته باشم و من آرايشگاه دارم و ميخواهم شما را به آرايشگاه ببرم .))

به گفته زينب، او براى زن گفت که اجازه آنها را از اداره بگيرد ،همان بود که اومدير ليسه را خبر کرد و زن را به اداره بردند.

زينب علاوه کرد که مسوولين ليسه پسته را بر اين زن خوراندند، اما در آن دواى زهر آلود نبود، بلکه زن ذريعه آن ميخواست با شاگردان رابطه بر قرار کند و شاگردان را اختطاف نمايد.

زينب ميگويد که آنها از وضعيتى که به وجودآمده است بسیارهراسان ونگران اند و نميدانند بعد از اين چطور به مکتب بروند.

اين درحاليست که جسد سعيده دختر ١٧ ساله به تاريخ ١٥ دلو توسط نیروهای امنیتی ازپارک مقابل ولایت هرات دريافت شد که به گفته پوليس و خانواده اين دختر، وى توسط کلنگ ازناحیه سر به قتل رسیده بود.

اين دختر يکروز قبل بعد خروج از منزل و رفتن به کورس انگليسى ناپديد شده بود و خانواده ها هشدار داده بودند که در صورت تداوم چنين اختطاف ها، دختران خود را به مکاتب و کورسها نخواهند گذاشت.

غلام سرور ٤٥ ساله باشنده ناحيه دوم شهر هرات به پژواک گفت: (( دخترم متعلم صنف نهم ليسه ملکه جلالى است و من با خبر شدن اين واقعه، دخترم را نگذاشتم که به مکتب برود و دخترم هم نظر به ترس ووحشتى که دارد، حاضر به مکتب رفتن نيست.))

به گفته وى اگر دولت از اينگونه اختطاف ها جلوگيرى نکند، آنها مجبور اند که دختران خود را دايمى از رفتن به مکتب باز دارند.

با اين حال، ميرويس شاه عزيز آمر جنايى قوماندانى امنيه ولايت هرات در حاليکه از قضيه بالا ابراز بى اطلاعى نموده ، ميگويد که در روز قبل دو پسر هفت و يازده ساله از دو منطقه در جوی انجیل درسه کیلومتری شهرهرات ، مفقود گردیده اند.

به گفته وى ، آنها قضيه را تحت تحقيق دارند که آيا آنها مفقود گرديده اند و يا اختطاف شده اند.

خراسان - هرات
۶ ثور ۱۳۸۴

کمک به سيلزدگان جنوب هرات

رياست هلال احمر ولايت هرات يک کاروان حامل مواد کمکی به آسيب ديدگان از سيل در ولسوالی های پشتون زرغون و ادرسکن اين ولايت فرستاده است.

نورالدين احمدی رييس هلال احمر به گزارشگر محلی بی بی سی گفت که اين کمکها شامل کمپل (پتو)، خيمه (چادر) و مواد مورد نياز آسيب ديدگان می شود.

در بارندگی های اخير ششصد خانه در ولسوالی ادرسکن و صد و شصت منزل مسکونی در ولسوالی پشتون زرغون هرات يا به کلی تخريب شده و يا آسيب ديده است.

 

'پگاه'، نخستين روزنامه دانشجويی در افغانستان

بی بی سی

نخستين روزنامه دانشجويی افغانستان به نام پگاه در شهر هرات منتشر شد.

اين روزنامه توسط جمعی از دانشجويان دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه هرات راه اندازی شده است.

نويسندگان روزنامه دانشجويی پگاه، در يادداشت نخست اولين شماره اين روزنامه، هدف خود را اينگونه بيان کرده اند: "پگاه روزنامه صبح هرات به کوشش محصلين (دانشجويان) ژورناليزم پوهنتون (دانشگاه) هرات نشر می شود که ضمن آموزش، می خواهند با استفاده از ژورناليزم واقعی و تخصصی، رسالت خود را در برابر جامعه نيازمند به آگاهی، ادا کنند".

گستره انتشار روزنامه پگاه فعلاً محدود به دانشگاه هرات و ادارات دولتی است، اما دست اندرکاران روزنامه اميدوارند بتوانند آنرا گسترش دهند.

اين روزنامه در چهار صفحه A۴ و فعلاً به صورت زيراکسی منتشر می شود.

تمام امکانات روزنامه، يک دستگاه کامپيوتر، يک اسکنر و يک چاپگر است.

 

اگرچه چاپخانه دانشگاه هرات امکانات مجهزتری در اختيار دارد، اما کارگزاران روزنامه دانشجويی پگاه، ترجيح می دهند از آن امکانات استفاده نکنند تا استقلال روزنامه شان حفظ شود.

اولويت روزنامه پگاه، اخبار محلی و دانشجويی است، اما در کنار آن، به طور محدود به بازتاب خبرهای کشوری و جهانی نيز می پردازد.

ساختار و سيمای غير حرفه ای روزنامه پگاه، نشان می دهد که دست اندر کاران آن، هنوز در حال مشق روزنامه نگاری هستند.

 

سردبير روزنامه دانشجويی پگاه، يک دختر دانشجو به نام عادله کبيری است.

او هم اکنون در سال چهارم دانشکده روزنامه نگاری سرگرم تحصيل است.

هم دانشگاهی ديگر او، بشيراحمد بهروان هم، مديرمسئول روزنامه پگاه است.

هزينه انتشار اين روزنامه دانشجويی، توسط دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه هرات تامين می شود.

روزنامه پگاه، در حال حاضر به صورت رايگان توزيع می شود.

نشريات دانشجويی، به صورت ماهنامه و هفته نامه، در نقاط مختلف افغانستان منتشر می شود، اما انتشار روزنامه دانشجويی، تاکنون در اين کشور سابقه نداشته است.

رسانه های نوشتاری در هرات

شهر هرات، پس از کابل پايتخت، دارای بيشترين رسانه های نوشتاری است.

هم اکنون در اين شهر، بيش از سی نشريه منتشر می شود.

اتفاق اسلام (دولتی)، اخبار روز (غيردولتی) و پگاه (دانشجويی) از نشرياتی است که به صورت روزانه در هرات منتشر می شود.

 

تعميرجديد محکمۀ عدلى وقضايى ولسوالى گذره هرات افتتاح گرديد

هرات
٥ثور ، آژانس خبرى پژواک

با افتتاح تعمیرجدید محکمه عدلی- قضایی در ولسوالی گذره ولايت هرات به تاريخ ٥ ثور،مشکلات مسوولين قضایی از ناحيه کمبود جاى و مشکل مراجعين از ناحيه اجراى کارهاى شان برطرف خواهد شد.

به گفته محمد داوود ولسوال گذره ،اين تعميربه ارزش نود هزار دالرامریکایی کمک موسسه جهانى انکشافى ايالات متحده  در دوطبقه و داراى نُه اتاق ، درظرف دو ماه تکمیل گردیده است .

او در گفتگوى تلیفونى به آژانس خبرى پژواک افزود : (( تعمیرقبلی اين محکمه، با گذشت زمان، فرسوده گردیده بود وجای آن، بسیارکم بود که باساختن این تعمیر جديد در جوار تعمير سابقه، مشکلات ما ازناحیه کمبود جای حل خواهد شد.))

محمدشاه يکى از بزرگان ولسوالی گذره به پژواک گفت: (( مردم وقتيکه به محکمه سابق مراجعه ميکردند، بخاطرکمبود جاى ازدحام زياد به وجود مى آمد و کارهاى شان به عقب مى افتيد ، اما حالا اميدواريم که اين مشکل رفع شود.))

همچنان سید محمد خیرخواه والی هرات ميگويد که تا جای مناسب برای کارمندان قضایی وجود نداشته باشد، مشکلات مردم به درستی حل شده نميتواند و با افتتاح این تعمیر،مشکلاتى که قضات درولسوالی گذره در قسمت جای داشتند، حل خواهد شد.

 يونسکو آثار تاريخى هرات را ثبت مى نمايد

هرات
آژانس خبرى پژواک ، ٥ثور

سازمان فرهنگى ملل متحد ( یونسکو) ، آثار تاريخى ولايت هرات را بعد از سروى در فهرست خود ثبت مينمايد ، تا آثارى که به اثر جنگها تخريب شده اند، بازسازى و آثار سالم، حفظ و نگهدارى درست شوند.

اين در حاليست که به گفته مسوولين رياست اطلاعات و فرهنگ هرات يکى از پنج منار تاريخى هرات به اثر جنگهاى گذشته کاملاً تخريب و يک منار ديگر با اصابت راکت، تخريب و کج شده است.

به گفته ولی شاه"بهره"رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات، اين منار ها در دو کيلومترى غرب شهر هرات موقعيت داشته و در دوران امير على شير نوايى ساخته شده اند و داراى قدامت نه صد ساله ميباشند.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت: (( سازمان يونسکو، مسجد جامع بزرگ شهر هرات را که قدامت تاريخى داشته و در زمان سلطان غياث الدين غورى بنا يافته است و همچنان خرقه مبارک را نيز بعد از مطالعات، در فهرست خود ثبت خواهد نمود.))

آقای ملامه ملیزیا"melama Melissa" مسوول دفتر یونسکو مقيم کابل که در هرات به سر ميبرد ميگويد که آنها بعد از مطالعات، اين آثار باستانى را بر اساس قدامت و ارزش تاريخى آن، در سازمان يونسکو ثبت خواهند کرد.

وى به آژانس پژواک اظهار داشت : (( ما ورکشاپ علمى و تيورى را به تاريخ ٥ ثور براى ده روز به خاطر آموزش های لازم برای شناخت بهترآثارباستانی ولایت هرات دایر نموده ايم که بعدازثبت ازسوی سازمان ما ، ازین بناها نگهداری میشود.))

ولی شاه"بهره"رییس اطلاعات وفرهنگ هرات به پژواک گفت :((که این اولین باریست که ازسوی سازمان یونسکو درولایت هرات کارسروی آثارباستانی شروع میشود و سازمان يونسکو درقسمت حفظ و بازسازى این آثارمارا همکاری خواهد نمود.))

( يونسکو ) سازمان فرهنگى ملل متحد است که در بخش بازسازى و حفظ آبدات تاريخى در افغانستان فعاليت دارد.

به گفته ولى شاه بهره، سازمان يونسکو درسال١٣٨٢ کار سروی آثارباستانی افغانستان را درکابل انجام داده بود که بر اساس آن، بعد ازکابل، آثارباستانی ولایت هرات سروی وبعدا راجستر ميشود.

به گفته مسئوولين سازمان یونسکو تا به حال ازافغانستان فقط منارتاریخی "جام" ولایت غور وتپه بوداى بامیان درفهرست این سازمان ثبت گردیده اند.

مجسمه اصلى بوداى باميان با داشتن ٥٣ متر ارتفاع و يکنيم هزار سال قدامت تاريخى ،در محور توجه سياحين جهان قرار داشت که در ٢١حوت ١٣٧٩ عمداً توسط طالبان با فير هاى توپ سرنگون ساخته شد و تاثر وتعجب محافل فرهنگى ملى و بين المللى را بر انگيخت .

خراسان - هرات
۴ ثور ۱۳۸۴

آژانس خبرى پژواک ،٤ثور

با افتتاح اولين ليليۀ دخترانه در انستيتوت صحى شهر هرات، توسط دوکتور سيد محمد امين فاطمى وزير صحت کشور به تاريخ ٤ ثور ، مشکل نرس قابله ها از ناحيۀ نبود مسکن ، رفع گرديد.

وزير صحت کشور در مراسم افتتاح اين ليليه ابراز اميدوارى کرد که نرسها در اين ليليه با راحتى و امکانات خوب تحصيل نمايند .

خليل الله توکل معاون رياست صحت هرات به آژانس پژواک اظهار داشت که اين ليليه مخصوص دختران و زنانى است که اين پروگرام از هجده ماه به اين طرف از سوى وزارت صحت کشور فعال گرديده و ٥٦ تن در دور اول فارغ داده است.

او افزود که ليليه نامبرده در مساحت يک جريب زمين در سه طبقه ، داراى ٤٨ اتاق و ظرفيت يکصد محصل توسط DAK ( موسسه طبيبان دنمارکي) با مصرف سه صدو بيست هزار دالر امريکايى اعمار شده است.

اين ليليه که در نزديکى شهر هرات در منطقه تفريحى ( پل پشتون) اعمار گرديده، يکعده محصلين نسبت به دور بودن محل آن، شکايت دارند.

بصيره ( سرمرزى) يکى از محصلين دور دوم اين انستتيوت به آژانس پژواک گفت: (( اگر اين ليليه به داخل شهر هرات ميبود، بهتر بود، با آنهم ما در اين انستتيوت، مسلک نرس قابلگى را به شکل علمى مى آموزيم .))

به گفته معاون رياست صحت هرات، حدود پنجاه محصل ديگر از دوماه بدينسو در مرحله دوم ، اين انستتيوت ، مصروف فراگيرى آموزشهاى مسلکى نرس قابلگى ميباشند که بعد از فراغت رسماً در رياست صحت هرات استخدام ميگردند.

اين درحاليست که افغانستان به فقدان کلينکهاى صحى و نرس قابله گى مواجه بوده و تعداد زياد مردم به علت شرايط محيطى ، زنان خود را به خاطر ولادت ، نزد داکتران مرد ، نمى برند که به همين جهت، يک تعداد زياد زنان حامله، جانهاى خود را حين ولادت و يا بعد از آن، از دست ميدهند.

تانک تيل دولتى در شهر اسلام قلعه هرات اعمار مى گردد

آژانس خبرى پژواک ، ٤ ثور

مردم ولايت هرات ميتوانند مواد سوختى خود را از تانک تيل دولتى که دربندراسلام قلعه به ارزش شصت هزار دالر امریکایی در ظرف شش ماه آينده اعمار خواهد شد، با قيمت نازلتر از بازار به دست بياورند.

به گفته مردم محل، آنها يک ليتر تيل را تا ٢٦ و ٢٧ افغانى از تانکهاى تيل شخصى به دست مى آوردند، اما با اعمار اين ذخيره بزرگ ميتوانند فى ليتر تيل را مبلغ ٢٣ افغانى حاصل نمايند.

عبدالرحمن (نیک بین) رییس مواد نفتی ولایت هرات به آژانس پژواک اظهار داشت که سنگ تهداب اين تانک تيل به تاريخ ٣ ثور ازسوی ریاست مواد نفتی ولایت هرات درمسير شاهراه هرات- اسلام قلعه بنا نهاده شده و ظرفيت ذخيره يکصد هزار ليتر تيل را خواهد داشت.

این اولین تانک تیل دولتی است که درداخل شهرسرحدى اسلام قلعه ساخته میشود که مشکلات اهالی ، تجار و دریوران این شاهراه را حل خواهد نمود.

محمد جان نوری یکی ازدیوران این شاهراه به آژانس پژواک گفت :(( ازناحیه مواد سوختی ما مشکلات زیادی داریم که مجبوریم تیل موترهایمان را ازدوکان های شخصی خریداری نماییم که هم تیل خراب به ما میفروشند وهم قیمت ها ثابت نیست هردوکانداری به هرنرخی که خواسته باشد به ما تیل میفروشد.))

قرار گفته محمدگل یکی ازاهالی شهرسرحدى اسلام قلعه درمنطقه آنها گاهی اوقات مواد سوختی یافت میشود وگاهی هم اصلا یافت نمیشود وهرکس به نرخهاى متفاوت و گران مواد سوختی را به فروش میرساند.

این درحالیست که به گفته عبدالرحمن نیک بین رییس مواد نفتی ولایت هرات این ریاست مواد سوختی را درین تانک به نرخ ثابت ومعین شهربه متقاضیان به فروش میرساند.

 

 کارشناسان کشور آلمان پوليس ملى را آموزش ميدهند

آژانس خبرى پژواک ،٤ثور

اولين مرحله دوران آموزش دهى پوليس ملى ، به تاريخ ٤ ثور در شهر هرات ، با

داشتن ٣٥٠ افسر و سرباز پوليس، توسط دوازده تن از کارشناسان پوليس کشور آلمان آغاز گرديد.

در اين مرکزتعلیمی که به تاريخ ٣ ثور به سطح زون غرب (ولايات هرات، غور، فراه، نيمروز و بادغيس ) افتتاح گرديد، حق اوليت براى پوليس ولايت هرات داده شده است.

کشور آلمان بر اساس موافقتنامه ( بُن) مسؤوليت تربيه مسلکى پوليس ملى افغانستان را به عهده دارد.

اين درحاليست که تا به حال پوليس ملى به سطح ولايات در کابل تربيه ميشدند،اما با افتتاح مرکز پوليس ملى در هرات، مشکلات دورى راه براى پوليس ولايات زون غرب رفع خواهد شد.

پاسوال میرزا محمد ((یارمند)) قوماندان مرکزتعلیمی به آژانس خبرى پژواک گفت: ((درین مرکز پوليس، بدون درنظرداشت تعصبات قومی وتبعیضات لسانی درکنارهم آموزش داده خواهند شد.))

او افزود که، مرحله اول تربيه پوليس حدود سه ماه را دربر ميگيرد و بعداً پوليس ولايات همجوار هرات در اين مرکز تحت تربيه قرار خواهند گرفت.

همچنان به گفته سید محمدخیرخواه والی هرات ،افتتاح این مرکزتعلیمی گامی است درجهت رشد پولیس که اگرپولیس آموزش دیده نباشد امنیت نیزتامین نخواهد شد.

فرانس فوگل"ferns Vogel"مسؤول تربیه پولیس آلمان به آژانس خبرى پژواک گفت" این مرکزتوانایی تربیه پنجصد پولیس را درهردوره دارد که درین مرکزپولیس هرات فراه،غور،نیمروز،بادغیس تربیه خواهند شد.

کشور آلمان تا به حال بيش از سى وپنج هزار پوليس ملى را در سرتاسر افغانستان تربيه نموده و قرار است که ، تا سال ١٣٨٥ اين تعداد را به شصت و دو هزار پوليس برساند.

 

 در اثر انفجار یک بم دستی در هرات چهار تن مجروح گردید

به اثر انفجار یک بم دستی سه تن از باشنده گان قریه چهار باغ ولسوالی انجیل ولایت هرات زخمی گردیده اند.به قول منابع امنیتی، پرتاب کننده بم که میخواست بم دستی را بالای منزل یکتن از باشنده گان قریه  پرتاب نماید.  بم بخارج از منزل منفجر شده و سه نفر رهگذر را زخمی نمود.به گفته مسوولین پولیس  زخمی شده گان به اسرع  وقت به شفاخانه هرات منتقل گردیده که وضع صحی یکتن آنان و خیم میباشد. مسوولین پولیس هرات میگوید چهار نفر را به اتهام قضیه گرفتار نموده اند.

 


 ٣ ثور  ۱۳۸۴

آژانس خبرى پژواک

يکى از کارمندان رياست امنيت ملى ولايت هرات توسط يکتن که گفته ميشود نشه بود ، به تاريخ ٢ ثور در شهر هرات به قتل رسيد.

ميرويس شاه عزيز يار ، مدير مبارزه با جرايم جنايى قو ماندانى امنيه ولايت هرات به تاريخ ٣ ثور به آژانس خبري پژواک گفت : (( عبدالقدير و يکى از همرا هانش (جلاالدين) عصر ديروز در هوتل ميدان پرور مشروب خورده بود ند ، که بعداً جلاالدين وى را با ضرب مرمى به قتل رساند . ))

وى افزود که ، قاتل به جرم خود اعتراف نموده و گفته است که عبدالقدير را درحالت نشه به قتل رسانيده است. .

اما نيازالدين شاهد عينى واقعه ميگويد که ، قاتل بعد از مدتى گفتگو او را توسط تفنگچه به قتل رساند .

شفيق شيرزی مسئول بخش عاجل شفاخانه هرات گفت: (( بعدازينکه مقتول را به شفاخانه آوردند، بخاطر اصابت مرمی به قفسه سينه وی خون ريزی زياد نموده بود که منجربه مرگ وی شد.))

قرار معلو مات قو ماندانى امنيه ولايت هرات ، مقتول (جگتورن عبدالقدير)در شاهراه هرات – اسلام قلعه وظيفه داشت .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]