بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

استاندارخراسان : خطآهن تربت حيدريه - سنگان - هرات سال۸۳ افتتاح مي شود

استاندار خراسان اعلام کرد : خطآهن تربت حيدريه ، سنگان ، هرات همزمان
با راه آهن مشهد بافق در سال۸۳ به بهره بردارى مي رسد.
"سيد حسن رسولي " عصر روز پنجشنبه در بازديد از عمليات اجرايي راه آهن
تربت حيدريه ، سنگان ، هرات در شهرستان خواف به خبرنگار ايرنا گفت : اين
خط آهن زودتر از برنامه زمان بندى به بهره بردارى مي رسد.
وى افزود : خطوط آهن ياد شده در سال آينده با حضور رييسان جمهور
کشورهاى عضو اکو ، مقامات عالي رتبه کشورى و خبرنگاران رسانه هاى معتبر
جهان به بهره بردارى مي رسد.
وى از تشکيل ستاد مراسم بهره بردارى خط آهن تربت حيدريه ، سنگان ، هرات
خطآهن راه آهن مشهد - بافق در استاندارى خراسان خبر داد.
وى اظهارداشت : اکنون ۱۷ درصد اعتبارات وزارت راه و ترابرى و بيش از
يک چهارم اعتبارات استاني استان خراسان صرف پروژه راه آهن مي شود.
وى تاکيد کرد : طرح هاى خط آهن در سال جارى به ۹۵۰ ميليارد ريال اعتبار
نياز دارد و تکميل آنها نبايد معطل منابع مالي بماند.
وى يادآور شد : تحولات اخير کشورهاى همجوار ايجاب مي کند تا به سرعت زير
بناهاى حمل و نقل جاده اى و ريلي به انجام برسد تا بتوانيم در کريدور شمال
، جنوب نقش ايفاء کنيم .
رسولي خاطرنشان کرد : توافقنامه اخير رييساى جمهورى ايران ، افغانستان و
ازبکستان براساس تکميل خط آهن تربت حيدريه سنگان هرات به امضاء رسيد.
وى احداث جاده دوغارون به هرات ، پست برق ۱۳۲ کيلوولت و طرح فيبرنورى
مخابرات استان هرات افغانستان را از اقدامات ايران در بازسازى افغانستان
نام برد.
مهندس " نجاتي " يکي از مجريان طرح احداث راه آهن تربت حيدريه ، سنگان
، هرات هم گفت : اين طرح در دو قطعه ۹۰ و۵۷ کيلومترى در حال انجام است .
وى افزود : ۴۷ درصد از عمليات خاکي قطعه دوم اين طرح به طول۵۷
کيلومتر به پايان رسد و اين قطعه از نظر ابنيه از برنامه پيش بيني شده
عقب است .
مهندس " ظريف " مجرى قطعه اول پروژه خط آهن تربت حيدريه ،سنگان ، هرات
نيز افزود : تاکنون حدود۵۰ درصد عمليات خاکي اين قطعه انجام شده و احداث
دهنه پل در مسير پيش بيني شده که اين رقم کاهش خواهد يافت .

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]