بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر از بی بی سی

تشييع جنازه وزير هوانوردی افغانستان برگزار شد

در شهر هرات افغانستان مراسم تشييع جنازه مير ويس صادق، وزير هوانوردی اين کشور که يکشنبه اين هفته هدف سوء قصد قرار گرفت، برگزار شده است.

هزاران نفر در خيابان های شهر به راه افتادند و تابوت حامل ميرويس صادق را تا  گورستان همراهی کردند.

                             اسماعيل خان پيشگام تشييع کنندگان بود

وزير هوانوردی افغانستان در پی درگيری هايی که ميان نيروهای وفادار به اسماعيل خان، پدر مير ويس صادق، و افراد وفادار به يک فرمانده نظامی رقيب رخ داد، کشته شد.

بنابر گزارش ها، در اين درگيری ها ده ها نفر ديگر نيز کشته شدند و در اثر حمله به مير ويس خان، غلام صديق بختيار مدير امنيت پليس هرات و غلام نبی محمدی مدير مبارزه با قاچاق رياست امنيت ملی اين شهر نيز که هر دو از خويشاوندان اسماعيل خان هستند، کشته شدند.

خبرنگار بی بی سی در هرات می گويد نيروهای اسماعيل خان، والی هرات، اکنون کنترل کامل شهر را در دست دارند.

دولت افغانستان بيش از يک هزار تن از نيروهای ارتش ملی اين کشور را به هرات اعزام کرده اما خبرنگار بی بی سی می گويد نشانی از حضور اين نيروها در خيابان های شهر به چشم نمی خورد.

سوء قصدی که منجر به کشته شدن وزير هوانوردی افغانستان شد، در نزديکی منزل ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه (تيپ) شماره هفده هرات صورت گرفت.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]