بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر

تاسف يوناما از درگيری های هرات

دفتر هيات نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان ( يوناما) با انتشار يک اطلاعيه اعلام کرده است که نماينده ويژه دبير کل اين سازمان در امور افغانستان از وقوع درگيری خشونت آميز اين هفته هرات و کشته شدن افراد غير نظامی ابراز تاسف کرده است.

در اين اطلاعيه گفته شده است که حفاظت از زندگی و دارايی غير نظاميان، مسايل عمده ای است که در اين حملات مورد تهديد قرار گرفته است.

نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد از گروه های درگير خواسته است تا از مقابله و رويارويی جلوگيری کرده و با تمام قدرت و امکانات به کاستن تنشهای بيشتر در شهر و حفظ آرامش افراد غير نظامی توجه کنند.

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز با انتشار اعلاميه ای حوادث اخير شهر هرات و ادامه آشوب و قتل ها را در اين ولايت محکوم کرد.

اين کميسيون از دولت افغانستان خواسته است تا عاملان اين درگيری ها را به محاکمه کشاند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]