بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • ناتواني دولت مركزي و مجازات عاملان ترور وزير هوانوردي

دولت مركزي افغانستان اعلام كرده كه هيات اعزامي به هرات سرگرم بررسي علل وقوع حادثه ترور وزير هوانوردي كه منجر به درگيري و كشته و زخمي شدن ده ها نفر گرديد، مي باشد.
هيات اعزامي كابل كه متشكل از وزيران دفاع و داخله و رييس اردوي ملي است بيشتر مشغول جابجايي نيروهاي اعزامي كابل در فرقه 17 و برخي نقاط سوق الجيشي هستند تا بررسي علل وقوع حادثه اخير.
دولت مركزي حدود 1500 نفر نيروي نظامي را به هرات اعزام نموده سات تا در كنترول  اوضاع و امنيت شهر و پيشگيري از درگيري مجدد به نفع دولت مركزي گام برداشته اقدام نمايند.
درحالي كه كنترول شهر كاملاً در تصرف نيروهاي اسماعيل خان والي هرات بوده امنيت شهر كاملاً تامين شده است.
هيات اعزامي پس از گذشت دو روز هنوز نتيجه تحقيقات خود را اعلام نكرده و يا شايد هرگز به نتيجه مطلوب نرسد.
زيرا ميرويس صادق چهارمين وزير كابينه دولت افغانستان كه طي دو سال اخير كشته مي شود و دولت هنوز موفق به شناسايي عاملان قتل سه وزير قبلي نشده است.
انجينير جمعه محمد محمدي وزير صنايع و معادن افغانستان سال گذشته در پاكستان مورد حمله واقع شده هواپيماي وي سرنگون گرديد  و با تعدادي از مسوولان دولت كشته شد.
جاجي عبدالقدير معاون رييس دولت و وزير فوايد عامه ، دو سال قبل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت و كشته شد.
داكتر عبدالرحمان وزير هوانوردي دو سال قبل توسط افراد ناشناس به قتل رسيد.
و ده ها مورد ديگر كه دولت هنوز موفق به بررسي كامل و اعلام دقيق وقوع حوادث و شناسايي ضاربين نشده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]