بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
روزنامه های کابل ۶ حمل

حوادث آغاز هفته در هرات، باعث شده است تا بار ديگر مساله امنيت کشور و ضرورت جمع آوری اسلحه مورد توجه روزنامه های چاپ کابل قرار گيرد.

روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود، ضمن اينکه حوادث و نا امنيهای اخير هرات را نتيجه اختلافات سابقه دار دو فرمانده مسلح محلی، يعنی "اسماعيل خان" و "ظاهر نايب زاده" شمرده اند، مسئوليت آن را متوجه مقامات دولتی در مرکز می داند که به نظر نويسنده، در اين همه مدت، تنها نظاره گر جنگ لفظی دو رقيب بودند و آنقدر دست روی دست گذاشتند تا حادثه اخير با دهها کشته و زخمی اتفاق افتاد.

نويسنده سرمقاله اين روزنامه، دولت را متهم می کند که در دو و نيم سال گذشته، فقط مدارا، چشم پوشی و مصلحت انديشی را در سر لوحه کار خود قرار داده است، تا جايی که هنوز در تامين امنيت کشور، با مشکل مواجه است.

سرمقاله های روزنامه های اصلاح و هيواد نيز، حوادث هرات را نمونه ای از تلاش برای برهم زدن امنيت عمومی کشور و کشتار مردم بيگناه خوانده و دولت را موظف دانسته اند تا با اين پديده ها برخورد کرده و از تکرار آن جلوگيری کند.

نشريه افغان غژ (صدای افغان) حوادث هرات را زبانه کشيدن آتش زير خاکستر توصيف کرده و بر استقرار نيروهای ملی (مانند پليس و ارتش سراسری) در اين شهر تاکيد کرده است.

نويسنده اين نشريه، هرات را شديدا نيازمند اصلاحات اداری و نظامی می داند.

اما در حالی که بيشتر روزنامه ها در شماره های امروز و روزهای گذشته خود، بر لزوم توجه دولت و نيروهای بين المللی ياری امنيتی به امنيت سراسر کشور، به ويژه نقاط حادثه خيز تاکيد داشته اند، روزنامه آرمان ملی در عنوان نخست شماره امروز خود، به نقل از سخنگوی نيروهای بين المللی کمک به امنيت (آيساف) نوشته است که آيساف ضرورتی برای اعزام نيرو به هرات نمی بيند، زيرا ارتش ملی افغانستان در حال استقرار در آن ولايت است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]