بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
هفته نامه های کابل ۷ حمل

اقتدار ملی می افزايد: "سال 1383 در مزارشريف با شليک توپهای سهمگين و در ميان شور و هلهله و شادی هزاران تن از مردم و مهمانان نوروزی آغاز شد، در غرب کشور يعنی در شهر هرات نيز، آغاز سال نو با غرش تانکها و شليک توپهای مرگبار همراه بود، اما نه به افتخار سال نو، بلکه با هدف کشتار و حذف رقيبان".

هفته نامه کابل در کنار گزارشی مفصل از اوضاع بحرانی هرات در نخستين هفته سال، دولت مرکزی را به پنهانکاری و عدم نشر حقايق در مورد اين حوادث متهم کرده است.

نويسنده هفته نامه از مقامات در مرکز می خواهد تا در مورد سرنوشت ظاهر نايب زاده فرمانده فرقه هفده هرات که بعضيها وی را متهم به دست داشتن در قتل ميرويس صادق وزير هوانوردی افغانستان می دانند و برخورد دولت با طرفين درگيری به مردم گزارش دهند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]