بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

کار ساخت جاده دوغارون به هرات افغانستان ۸۰ درصد پيشرفت کرده است

مدير حمل و نقل افغانستان در دفتر مشهد گفت : محور گذر مرزى دوغارون به
هرات با۸۰ درصد پيشرفت فيزيکي در حال انجام است .
"محمدطاهر مدرسي " روز سه شنبه به ايرناگفت : با بهره بردارى اين محور
بخش زيادى از مشکلات ناشي از بازگشت مهاجران افغاني ساکن ايران و حمل کالا
به آن کشور برطرف مي شود.
محور دوغارون به هرات به طول۱۲۰ کيلومتر در چارچوب کمک ۵۶۰ ميليون
دلارى ايران به افغانستان در حال انجام است .
بر اساس قرارداد منعقده بين ايران و افغانستان اين پروژه قرار است تا
پايان سال۱۳۸۲ به بهره بردارى رسد.
مدير حمل و نقل افغانستان در دفتر مشهد با اشاره به پايان فصل گرما
خواهان تسريع بيشتر در عمليات اجرايي اين پروژه از سوى جمهورى اسلامي
ايران شد.
مدرسي به راه اندازى ارتباط زميني مشهد به هرات نيز اشاره کرد و گفت :
هم اينک حمل مسافر و بار از طريق شش شرکت ايراني و افغان از اين شهر به
هرات طي دو روز از ايام هفته انجام مي شود.
وى افزود : بزودى محور زميني تهران - هرات ، اصفهان - هرات و شيراز به
هرات نيز راه اندازى خواهد شد.
مدرسي گفت : مقدمات کار براى برقرارى اين ارتباط انجام شده و در آينده
نزديک اين خطوط براى تسهيل در انتقال مهاجران افغان به کشورشان برقرار مي شود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]