بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • هشدار وزارت دفاع به اسماعيل خان

جنرال رحيم وردك معاون وزير دفاع دولت انتقالي (كه نيروي اول قدرت در وزارت دفاع است و از سياست خاص پشتون گرايي دفاع مي كند) اعلام كرد: از اسماعيل خان خواسته خواهد شد تا سلاح هاي خود را تسليم كند.
هنوز مشخص نيست والي قدرتمند و با درايت هرات چه واكنشي نسبت به اين موضوع نشان خواهد داد، اما معلوم است كه دولت انتقالي به سادگي موفق به خلع سلاح نيروهاي تحت امر اسماعيل خان نخواهد شد.
مردم هرات از وضعيت موجود راضي بوده هرات را سرآمد بازسازي و توسعه اقتصادي و اجتماعي در كشور مي دانند.

اسماعيل خان تنها قدرت باقي مانده غير پشتون است كه تاكنون در مقابل پشتون گرايي در افغانستان مقاومت كرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]