بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تبديلی والي ها به انتخابات رابطه دارد

پيام مجاهد
7، حمل 1383
تبديلي والي هاي شش ولايت در شمال شرق کشور، تلاشي است از سوي حامد کرزي براي نشان دادن کنترول خود به خارج از کابل.

اخيراً والي هاي بدخشان، قندز، بغلان، سمنگان، تخار ولوگر تبديل گرديدند ودرتازه ترين اقدام والي لغمان نيز عوض شد.

در تبديلي ها ديده مي شود که افراد سابق، ولايتي را ترک وبه ولايت ديگر منسوب شده اند، بدين ترتيب در نحوهء اجراي کارها درين مناطق تحول عمدهء رونما نخواهد شد. هم چنين از تبديلي ها وتقرري ها چنين پيدا است که در عقب درها توافقاتي ميان سران گروپ هاي عمدهء سياسي صورت گرفته است. به عقيدهء ناظرين، اين همه تبديلي ها ومقرري ها به خاطر آماده کردن زمينهء انتخابات به نفع آقاي کرزي صورت مي گيرد وهدف از آن، برکناري والي هايي است که آماده نيستند از مقام خود به نفع انتخاب کرزي استفاده نمايند.

يکي از افراد عمدهء که درين تبديلي ها درنظر است، برکناري محمد اسماعيل خان از مقامش در ولايت هرات است. گرچه کار تبديلي از شمال شرق آغاز شده؛ اما هدفش بدست آوردن کنترول کامل ولايات غرب است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]