بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • مرگ بر آمريكا، محصول تلاش ايران در هرات!!!؟

 عبدالرحيم وردك معاون اول وزارت دفاع افغانستان نسبت به شعار مرگ بر  آمريكا عكس العمل نشان داد.
چند روز قبل تظاهراتي در هرات به دفاع از اسماعيل خان والي هرات برپا شده بود كه در آن شعارهاي مرگ بر آمريكا به گوش مي رسيد.
هرچند هواپيماهاي آمريكايي با پروازهاي پايين باعث ايجاد رعب و وحشت در ميان تظاهر كنندگان شدند ، اما آنان همچنان شعار مرگ بر آمريكا سر دادند و ابراز داشتند كه خارجي ها باعث برهم زدن امنيت هرات شده اند.
 معاون وزارت دفاع نسبت به اين موضوع عكس العمل نشان داده ريشه اين شعارها را به خارج از افغانستان نسبت داده است.
وردك تظاهرات هرات را توطئه خارجي خوانده شعار مرگ بر آمريكا را نيز محصول تلاش ايران در هرات مي داند.
هرچند جناب وردك علناً از ايران نام نبرده است ، اما اذعان داشته كه توطئه خارجي كشور همسايه مردم هرات را به سمت شعارهاي ناخواسته سوق مي دهد.
معاون اول وزارت دفاع از طيف پشتون گراي دولت انتقالي است كه فعلا بزرگترين و بيشترين  قدرت را در دولت مركزي دارند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]