بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر-هيات ديگری به هرات رفت

هيات دولت مرکزی افغانستان که به هرات سفر کرده موفق شده است تا ۱۱۰ نفر از افرادی که در خشونتهای اين منطقه پس از کشته شدن ميرويس صادق وزير سابق هوانوردی، دستگير شده بودند را آزاد کند.

گزارشها حاکی است که اين هيات در تلاش است تا 50 نفر ديگر را نيز آزاد کند.

دستگير شدگان از حاميان ظاهر نايب زاده فرمانده پيشين فرقه (تيپ) شماره هفده هرات بوده اند. حاميان وزير مقتول، آقای نايب زاده و حاميان وی را مسئول کشته شدن آقای صادق می دانند.

برخی از آزاد شدگان گفته اند که در طول بازداشت با آنها بد رفتاری شده است.

هيات چهل نفری دولت انتقالی افغانستان به سرپرستی تاج محمد وردک وزير مشاور دولت انتقالی افغانستان به منظور بررسی قتل ميرويس صادق وزير سابق هوانوردی اين کشور به شهر هرات رفته است.

اين هيات متشکل از دو وزير مشاور و نمايندگانی از وزارتهای دفاع و کشور، رياست امنيت ملی و دادگاه عالی افغانستان است.

گزارشگر محلی بی بی سی می گويد اين هيات در حال حاضر در شهر هرات مستقر شده و قصد دارد با شاهدان عينی واقعه ای که منجر به کشته شدن آقای صادق شد گفتگو کند.

وزير هوانوردی افغانستان، يکشنبه هفته گذشته (21 مارس) در جريان يک درگيری ميان طرفداران پدرش اسماعيل خان والی هرات و ظاهر نايب زاده فرمانده پيشين فرقه (تيپ) شماره هفده اين شهر کشته شد.

طرفداران اسماعيل خان، آقای نايب زاده را مسوول کشته شدن ميريس صادق می دانند، اما فرمانده پيشين تيپ هفده هرات، هفته گذشته در گفتگو با بی بی سی، اين موضوع را تکذيب کرد.

دولت افغانستان پيش از اين نيز، هيات ديگری را برای تحقيق پيرامون کشته شدن وزير هوانوردی اين کشور به هرات اعزام کرده بود.

از نتايج تحقيقات آن هيات که مارشال قسيم فهيم وزير دفاع و علی احمد جلالی وزير کشور افغانستان نيز در آن حضور داشتند، جزيياتی منتشر نشده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]