بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • تحقيق پيرامون قتل وزير يا آزادي زندانيان؟

يك هيات ۴۰ نفري به رياست تاج محمد وردك وزير مشاور دولت انتقالي به منظور بررسي حوادث هرات و كشته شدن وزير هوانوردي هرات شد.
در اين هيات دو وزير مشاور و نمايندهاي وزارت داخله ، وزارت دفاع و رياست امنيت ملي حضور دارند.
اين هيات قصد دارد با شاهدان عيني واقعه گفتگو كند. اين هيات تاكنون بجاي تحقيق پيرامون قتل وزير هوانوردي تلاش دارد تا متهمان دستگير شده توسط والي هرات را آزاد سازد و تاكنون موفق به آزادي بيش از يكصد تن گرديده است.
هيات مذكور مي كوشد تا ۵۰ نفر باقيمانده را كه در زندان هرات بسر مي برند آزاد سازد.
اين درحالي است كه هنوز نتايج هيات قبلي كه به رياست وزير دفاع عازم هرات شده بود ، مشخص نشده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]