بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

هيات يوناما به هرات رفت

يک هيات دفتر نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) به رياست معاون فرستاده ويژه دبير کل اين سازمان برای افغانستان به شهر هرات رفته است تا با مقامات اين ولايت گفتگو کند.

محمدالله افضلی رييس دفتر نمايندگی وزارت خارجه افغانستان در هرات می گويد که قرار است اين هيات سازمان ملل متحد طی دو روز آينده با مقامات محلی هرات در مورد امنيت اين شهر گفتگو کند.

خشونتهای اخير در هرات که باعث کشته شدن ميرويس صادق وزير سابق هوانوردی افغانستان شد، باعث نگرانی شديد سازمان ملل متحد شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]