بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

اعتراض افسران ارتش در هرات

شماری از افسران قول اردو (لشکر) شماره چهار در هرات، نسبت به عدم پرداخت حقوق عقب افتاده شان اعتراض کرده اند.

اعتراض کنندگان به گزارشگر محلی بی بی سی گفته اند که حقوق هفت ماه گذشته ايشان از طرف مرکز به هرات ارسال شده، اما فرمانده لشکر شماره چهار حاضر به پرداخت حقوق آنان نيست.

اين ادعا از سوی ژنرال بازمحمد احمدی فرمانده لشکر شماره چهار تکذيب شده اما وی حاضر به ارايه توضيحات بيشتر در اين مورد نشده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]