بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری
  • برق تركمنستان به هرات رسيد

پروژه انتقال برق تركمنستان كه از ۱۴ ماه قبل آغاز شده بود به هرات رسيد و منازل مردم شهر را روشن ساخت.
اين پرونده كه قرار است حدود يك و نيم ميليون نفر را در هرات تحت پوشش روشنايي قرار دهد تاكنون يك سوم مردم را از نعمت روشنايي برق برخوردار كرده است.
برق ايران قبل از اين به هرات رسيده بود كه فقط ظرفيت روشنايي ادارات دولتي و برخي معابر عمومي را دارد.
هرات در حالي به تكميل پروژه برق رسيده است كه پايتخت از آن بي بهره بوده بيشتر مناطق كابل با خاموشي و حتي عدم وجود شبكه هاي توزيع مواجه است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]