بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر از ايرنا

يک هيات ۷۰ نفرى براى تدارک خلع سلاح وارد هرات شد

يک هيات ۷۰ نفرى دولت انتقالي افغانستان که در آن نمايندگان برخي
کشورها از جمله آمريکا نيز حضور دارند، براى تدارک اجراى طرح خلع سلاح
وارد هرات شد.
"محمد مصوون " سخنگوى "محمد اسماعيل خان " والي هرات روز دوشنبه با تاييد
اين خبر گفت : "اين هيات قرار است در ديدار با اسماعيل خان و ديگر رهبران
ارشد سياسي و نظامي هرات درباره اين طرح مذاکره کرده و توافقها را نهايي
کند."
رياست اين هيات را ژنرال "محمد طاهر" عضو ارشد وزارت دفاع افغانستان
به عهده دارد و قرار است درباره جمع آورى سلاحهاى سنگين با مقامهاى محلي
گفت و گو کند.
بر اساس گزارشهاى دريافتي قرار است در اين طرح حدود يک هزار قبضه سلاح
سنگين و نيمه سنگين ، تانک و خودرو نظامي جمع آورى شده و تحت نظارت
بين المللي در اختيار دولت مرکزى قرار گيرد.
"بازمحمد احمدى " فرمانده سپاه چهار هرات نيز درباره سفر اين هيات گفت :
"اين هيات پس از ديدار و گفت و گو با والي و ديگر مقامهاى هرات قرار است
برنامه مقدماتي جمع آورى سلاحهاى سنگين را آغاز کند."
وى افزود : ""اين طرح با "برنامه آغاز نو" يا طرح "دى .دى .آر" که خلع
سلاح و غيرنظامي سازى يک صد هزار نفر از افراد مسلح افغانستان را شامل
مي شود، متفاوت است .""
ژنرال احمدى تاکيد کرد "در اين طرح تنها سلاحهاى سنگين جمع آورى خواهد
شد و خلع سلاح افراد مسلح را شامل نمي شود.
طرح خلع سلاح يک صد هزار نظامي افغانستان از پاييز سال گذشته ابتدا در
ولايت "قندوز" در شمال شرقي اين کشور آغاز شد و سپس ولايات پکتيا، قندهار،
کابل، بلخ ، باميان و برخي نقاط ديگر را در بر گرفت . تکميل اين برنامه سه
سال به طول خواهد انجاميد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]