بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر از ايرنا

۲۰۰ هزار نفر ديگر از شهروندان هرات صاحب برق شدند

با راه اندازى فاز جديد انتقال برق از ترکمنستان به شهر "هرات " در جنوب
غربي افغانستان ،۲۰۰ هزارنفر ديگر از شهروندان اين شهر و ده ها واحد توليدى
و صنعتي از امکانات برق برخوردار شدند.
وزارت آب و برق افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد : کار انتقال برق به
بخشهاى جديدى از شهر بيش از يک و نيم ميليون نفرى هرات از روز يکشنبه
آغاز شده است و اين شهر در آستانه پوشش کامل توزيع برق قرار دارد.
هرات در نزديکي مرزهاى ايران قرار دارد که در مقايسه با ديگر شهرهاى
افغانستان از امکانات رفاهي افزونترى برخوردار و عمليات بازسازى آن بيش
از ساير نقاط چشمگير بوده است .
کار انتقال برق به هرات از۱۴ ماه پيش توسط ايران و ترکمنستان آغاز شد
و هم اکنون برق مصرفي اين شهر توسط اين دو کشور تامين مي شود.
تامين مناسب برق در هرات در حالي انجام گرفته است که کابل پايتخت
افغانستان طي يک ماه اخير بخش اعظم اندک امکانات توزيع برق خود را از دست
داده و ساعات و مناطق خاموشي آن نسبت به ايام زمستان نيز افزايش چشمگيرى
يافته است .
هم اکنون حدود نيمي از پايتخت افغانستان همچنان با خاموشي مطلق مواجه و
حتي شبکه هاى توزيع برق در آن نصب نشده است .
بيش از۴۰ درصد ديگر نقاط شهر کابل نيز تنها در ساعاتي از شب از
روشنايي برق برخوردار و در طول روز نيز تنها وزارتخانه ها، برخي اداره هاى
دولتي و سفارتخانه هاى فعال در اين شهر داراى برق از شبکه سراسرى
افغانستان هستند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]