بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

تعيين وزير جديد هوانوردی

بسم الله بسمل به عنوان وزير جديد هوانوردی دولت انتقالی اسلامی افغانستان تعيين شده است. آقای بسمل از اهالی شيندند ولايت هرات است و قبلا رئيس معارف در هرات بوده است. وی به جای ميرويس صادق که در حوادث اخير هرات کشته شد، تعيين شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]