بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

افتتاح نمايشگاه صنايع دستی در هرات

نمايشگاه صنايع دستی در آستانه هشتم ثور روز پيروزی مجاهدين در افغانستان، امروز در شهر هرات افتتاح شد.

اين نمايشگاه را شهرداری هرات و اتحاديه صنفی آن ولايت راه اندازی کرده است.

محمد آصف حيدر زاده مسئول نمايشگاه به گزارشگر محلی بی بی سی گفت که در اين نمايشگاه صنايع نقره سازی، شيشه سازی، قالين بافی، خياطی، رنگ ريزی و آثار عتيقه به نمايش گذاشته شده است.

اين نمايشگاه برای هشت روز ادامه دارد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]