بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

  سنگ تهداب ليليه نرسنگ درولسوالی انجيل گذاشته 

 سنگ تهداب ليله نرسنگ دختران، در ولسوالی انجيل ولايت هرات، توسط داکتر سهيلا صديق وزيرصحت عامه گذاشته شد.
کار ساختن اين ليليه، که ظرفيت دوصدو پنجاه شاگرد دختر را خواهد داشت، توسط يک سازمان غير دولتی به نام داک انجام می شود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]