بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

مراسم چهلمين روز کشته شدن وزير هوانوردی

شماری از فرهنگيان و شخصيت های سياسی از کابل به هرات رفته اند تا در مراسم چلهمين روز کشته شدن ميرويس صادق، وزير هوا نوردی افغانستان و پسر اسماعيل خان والی هرات شرکت کنند.

در ترکيب اين هيات، لطيف پدرام، سخنگوی کنگره ملی، عنايت الله شاداب، منشی جمعيت اسلامی و شماری از اعضای بلند پايه اين دو حزب حضور دارند.

 قرار است اين هيات، در حاشيه مراسم چهلمين روز کشته شدن وزير هوانوردی افغانستان، گفتگوهای نيز با والی هرات در مورد انتخابات آينده رياست جمهوری و نقش احزاب در اين انتخابات داشته باشد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]