بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

اينترنت رايگان برای خبرنگاران در هرات

دفتر مطبوعاتی آيينه در شهر هرات مرکزی را برای ارايه خدمات اينترنتی به خبرنگاران بازگشايی کرده است.

به گفته منصور باختر، مسئول دفتر آيينه در هرات، قرار است بخشی از خدمات اين مرکز به خبرنگاران رايگان و بخشی ديگر با تخفيف ارائه شود.

گفته می شود که اين بخش از فعاليتهای موسسه آيينه، تحت حمايت مالی دولت آلمان قرار دارد و با هدف تسهيل فعاليتهای خبری در هرات و چند ولايت ديگر اجرا می شود.

عدم دسترسی به اينترنت در بسياری از مناطق افغانستان از جمله مشکلات عمده خبرنگاران و فرهنگيان به شمار می رود.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]