بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
واکنش گروههای جهادی نسبت به اظهارات ملا داد الله

به دنبال اظهارات ملا دادالله يکی از اعضای ارشد گروه طالبان که از شخصيت های جهادی افغان برهان الدين ربانی، عبدالرب رسول سياف و اسماعيل خان به عنوان همکاران جديد خود عليه حضور خارجيان در افغانستان نام برد، افراد ياد شده واکنش تندی نشان داده و گفته اند که طالبان دشمن آنان اند و هيچ اقدامی را برای نزديک شدن به آنان انجام نداده اند.

ملا دادالله، عضو ارشد گروه طالبان و رئيس سازمان استخبارات اين گروه در زمان حکومت اين گروه در کشور، در گفتگويی با شبکه تلويزيونی الجزيره اظهار نمود که برهان الدين ربانی رهبر جمعيت اسلامی، عبدالرب رسول سياف رهبر اتحاد اسلامی و اسماعيل خان والی هرات با ارسال نامه هايی به رهبران طالبان اعلام آمادگی کرده اند که همراه با اين گروه عليه حضور نظامی امريکا در کشورهای ديگر در افغانستان مبارزه کنند.

 

اما شخصيت های يادشده اين ادعا را رد کرده و گفتند که آنان با طالبان کنار نيامده اند.

صديق چکری، سخنگوی آقای ربانی، ضمن اين که گفت ادعای ملا دادالله دور از حقيقت است اظهار نمود که جمعيت اسلامی گروه طالبان را به دست کشيدن از ادامه جنگ در اين کشور دعوت می کند.

احمد شاه احمدزی، معاون آقای سياف، هم ضمن رد ادعای ملا دادالله عضو ارشد گروه طالبان مبنی بر اعلام همکاری آقای سياف با طالبان گفت به نظر او دشمنان کشورش در پی بدنام کردن عده ای از شخصيت های ارشد سياسی هستند.

واکنش اسماعيل خان والی هرات نيز به همين صورت است.

اما اسماعيل خان اضافه کرد که طالبان دشمن او است و با آنان همواره مقابله خواهد کرد.

اما اکنون ادعای ملا دادالله در مورد اعلام همکاری عده ای از رهبران جهاد افغانستان با اين گروه اين سوال را ايجاد کرده است که ديدگاه رهبران جهاد در مورد حضور نظامی خارجيان به ويژه امريکا و در کشورشان چيست؟

احمد شاه احمدزی معاون عبدالرب رسول سياف می گويد که حضور نيروهای خارجی به تصميم يک شخص يا گروه مربوط نيست بلکه ملت افغانستان و پارلمان آينده اين کشور در اين مورد تصميم خواهد گرفت.

اما آقای چکری سخنگوی برهان الدين ربانی گفت حضور نظامی کشورهای جهان در افغانستان با خوشبينی گروههای سياسی اين کشور همراه بوده است.

او افزود نيروهای خارجی در افغانستان به خاطر آوردن صلح و آرمش آمده اند و ما در اين زمينه با آنان مشکل نداريم.

اما آقای چگری گفت که هيچ کسی حق مداخله در امور سياسی کشور را ندارد.

اظهارات ملا دادالله که مدعی نزديک شدن برخی رهبران جهادی با گروه طالبان شده در پی ابراز نظر آقای کرزی در مورد اعضای طالبان است که در سفر اخيرش به ولايت کندهار گفت تمامی اعضای اين گروه ترروريست نيستند و آن دسته از آنان که مرتکب جايتی عليه مردم شان نشده اند می توانند برگردند و در بازسازی افغانستان سهم بگيرند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]