بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

پروژه برق ترکمنستان در هرات افتتاح می شود

ويل مراد معاون رياست اقتصاد خارجی ترکمنستان برای شرکت در مراسم آغاز به کار شبکه برق رسانی ترکمنستان – هرات وارد شهر هرات درغرب افغانستان شده است.

قرار است اين شبکه نسبتا بزرگ توليد برق با شرکت رييس دولت انتقالی افغانستان در شهر هرات گشايش يابد.

با وارد شدن برق از ترکمنستان به هرات قسمت زيادی از شهر هرات و ولايات همجوار آن با انرژی برق تامين شوند.

در حال حاضر مردم بخشهايی از ولايت هرات از برق وارداتی ايران استفاده می کنند.

هيات ترکمنستانی در ديدار با مقامات محلی هرات برای کمک هاي بيشتر به افغانستان در عرصه های کشاورزی و بهداشت نيز ابراز آمادگي کرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]