بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

سفر فرستاده دبير کل سازمان ملل متحد به هرات


ژان آرنو فرستاده ويژه دبير کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان امروز به هرات رفته است تا با مقامات بلند پايه اين ولايت ديدار کند.
 آقای آرنو در جريان اين سفر با اسماعيل خان والی هرات، در پشت درهای بسته گفتگو کرده است.
گفته می شود فرستاده دبير کل سازمان ملل متحد در مذاکراتش با مقامات هرات در مورد آغاز برنامه خلع سلاح و غير نظامی کردن افراد مسلح (DDR) گفتگو کرده است.
در هفته گذشته سازمان ملل متحد از تاخير در کار برنامه دی دی آر انتقاد کرده بود.
اسماعيل خان والی هرات همواره از برنامه ddr انتقاد می کند و به اين عقيده است که اجرای اين برنامه حق مجاهدين را تلف خواهد کرد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]