بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری
  • ايران فيبر نوري به افغانستان مي آورد

تفاهمنامه نصب فيبر نوري در افغانستان به طول ۱۵۰ كيلومتر بين ايران و افغانستان به امضا رسيد.
اين تفاهمنامه ميان وزير مخابرات دولت انتقالي و سفير ايران در كابل امضا شد.
بر اساس اين تفاهمنامه احداث شبكه فيبر نوري به طول ۱۵۰ كيلومتر از مرز مشترك دوغارون تا شهر هرات ۹ ماه به طول مي انجامد.
ايران در راستاي احداث شبكه فيبر نوري در افغانستان پيش قدم شده و براي اولين بار افغانستان را از اين مزيت مخابراتي بهره مند مي كند.
احداث شبكه فيبر نوري علاوه بر سهولت ارتباطات تلفني نرخ مكالمات را نيز در حد قابل توجهي كاهش مي دهد.
گفته مي شود افغانستان به احداث ۳۵۰۰ كيلومتر فيبر نوري نياز دارد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]