بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری
  • نيروهاي نظامي خارجي سالها در افغانستان خواهند ماند

زلمي خليل زاد  سفير آمريكا در افغنستان طي پيامي كه از راديو افغانستان پخش شد اظهار داشت:  نيروهاي نظامي خارجي سال ها در افغانستان مي مانند تا كاملا خلع سلاح صورت گيرد و ساختار اردوي ملي و پوليس به صورت عملي شكل گيرد.
سفير آمريكا طي دو هفته اخير سفرهايي كه ديگر ولايات از جمله هرات داشته است تا بتواند فرماندهان محلي را متقاعد به خلع سلاح نموده حاكميت دولت مركزي را تصميم بخشد.
وي همچنين چندين مورد به فرماند هان مسلح  اخطار داده است تا هر چه زودتر سلاح هاي خود را تسليم نمايند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]