بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبری

والي هرات : براى حفظ منافع ملي با دولت مرکزى افغانستان همکارى مي کنم

کابل، ايرنا : چهارم خرداد۱۳۸۳ برابر با ۲۴  می ۲۰۰۴
"محمد اسماعيل خان " والي هرات گفت : براى حفظ وحدت و منافع ملي با دولت
انتقالي افغانستان همکارى مي کنم .
وى ، عصر دوشنبه در مراسمي که به مناسب يادبود "ميرويس صادق " وزير فقيد
هوانوردى و پسر اسماعيل خان در کابل برگزار شد ، افزود : تحکيم وحدت ملي و
تسريع در روند بازسازى بايد به عنوان يک اصل در تمامي ارکان دولت و ملت
نهادينه شود.
اسماعيل خان با بيان اينکه در راستاى وحدت ملي گام برداشته ، گفت : "ما
همکارى صميمانه با دولت مرکزى داريم و براى استحکام و پيشبرد برنامه هاى
آن تلاش مي کنيم ."
همچنين "جان آرنولد" نماينده دبير کل سازمان در افغانستان روز دوشنبه
در ملاقات با والي هرات ، استاد "محمد عطا" و "محمد داود" از فرماندهان
شمال افغانستان ، سخنان پيشين خود را مبني بر اينکه اين فرماندهان مانع
اجراى طرح خلع سلاح در مناطق خود هستند را تکذيب کرد.
وى گفت : سازمان ملل انتظار دارد که اين فرماندهان در جهت خلع سلاح و
جلوگيرى از کشت خشخاش همکارى بيشتر داشته باشند.
در اين ديدار که "زلمي خليل زاد" سفير آمريکا در کابل نيز حضور داشت
اين فرماندهان يادآور شدند که آنان مطابق قوانين کشور و معيارهاى بين -
المللي حرکت مي کنند و با طرح جمع آورى سلاح و جلوگيرى از کشت مواد مخدر
موافق هستند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]