بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خبر
  • بيش از سه هزار كارشناس وزارت زراعت و مالداري در ايران آموزش ديده اند

تا كنون سه هزار و ۳۲۳ كارشناس وزارت زراعت و مالداري افغانستان، طي دوره هاي كوتاه مدت در ايران آموزش ديده اند كه آموزش دامپزشكي، باغباني، توسعه مكانيزاسيون، مبارزه با ملخ و پرورش آبزيان از جمله اين دوره ها بوده  است.
در همين راستا هم اكنون يك گروه ۱۹ نفري از كارشناسان ولايات هرات، قندهار، نيمروز،بلخ ، فراه و هلمند براي سپري كردن دوره آموزش بيابان زدايي و تثبيت شنهاي روان در مركز ولايت سيستان و بلوچستان ايران به سر مي برند.
اين كارشناسان طي اين دوره آموزشي با مباحث نظري و عملي مربوط به زمين شناسي، روشهاي اجرايي با بيابان زدايي، احداث نهالستان و توليد نهال، تفسير عكسهاي هوايي، تهيه طرحهاي تفصيلي و چگونگي تعيين كانونهاي بحراني فرسايش باد آشنا مي شوند.
اين دوره كه از شنبه ۱۶ جوزا آغاز شده است به مدت يكماه ادامه خواهد داشت.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]