بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
آمارگيری سلاحهای سنگين در هرات

آمارگيری سلاحهای سنگين در ولايت تازه تشکيل شده پنجشير پايان يافته است.

مجريان برنامه آمارگيری سلاحهای سنگين به هرات رفته اند تا تعداد اسلحه سنگين آن ولايت را نيز به دست آورند.

براساس سنجشهای اولیه در سراسر کشور 4 هزار سلاح سنگين شامل انواع تانک و توپ و راکت وجود دارد که کمتر از نيمی از آن فعال و قابل استفاده است و بقيه سلاحها غير فعال تشخيص شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]