بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تنش در غور
گزارشها از افغانستان حاکی است که عبدالسلام خان، از فرماندهان شورشی در ولايت غور افغانستان در مرکز اين کشور کنترل شهر جغچران مرکز ولايت را بدست گرفته است.بر اساس همين گزارشها در نبرد شديدی که صورت گرفته دست کم ده نفر کشته شده اند.
فرمانده پليس محلی  گفته است که در تمام روز پنجشنبه (17 ژوئن) نبرد بين اين فرمانده و نيروهای دولتی ادامه داشت.به گفته وی در اين نبرد از سلاحهای سنگين نيز استفاده شده است.
گفته شده که والی غور به هرات فرار کرده است.
کمتر از يکماه پيش نيز اين شهر صحنه درگيری بود.
در آن زمان فرمانده عبدالسلام، اعلام کرده بود تا زمانی که وی در دولت مرکزی مقامی نداشته باشد از همکاری با گروههای خلع سلاح که به محل رفته اند، خودداری می کند.
ابراهيم ملکزيی، والی غور، پس از اين درگيريها گفت که فرمانده عبدالسلام هشدار داده عدم برآورده شدن خواسته اش، عواقب جدی بدنبال خواهد داشت.
به نظر می رسد که درگيريهای کنونی ادامه اين هشدار است.
خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]