بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

قونسولگری آلمان در هرات بزودی افتتاح ميشود

 قونسولگرى آلمان در شهر هرات افتتاح مي شود. يک منبع سفارت آلمان در کابل گفت : قرار است ، هفته آينده هياتي به همين منظور از برلين راهي افغانستان شود و به هرات سفر کنديک هيات ۹ نفری آلماني به رياست سوميز نماينده ويژه وزارت امور خارجه آلمان نيز، دراواخر ماه قوس  به هرات سفر و با مسوولان عاليرتبه محلی در زمينه مذاکره کرد. آلمان در نظر دارد در آموزش پوليس اين شهر و بازسازي سد سلما و   ساختمان دانشگاه هرات و ايجاد ارتباط بين اين دانشگاه با دانشگاه آلمان فعاليت هايي را انجام دهد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]