بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
کشف مقادر مواد مخدر در هرات

مسئولان مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات صدو پنجاه کیلوگرم تریاک را که در دو موتر (خودرو) جاسازی شده بود کشف و مصادره کرده اند.

به گفته اين مسئولان دوتن به اتهام انتقال این مواد بازداشت شده اند.

يک مقام پليس در هرات گفت که قاچاقچيان می خواستند اين مواد مخدر را که از فارياب به هرات آورده بودند به کشور ايران منتقل کنند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]