بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
هشدار فرمانده ناراضی ولايت غور
عبدالستار فرمانده نا راضی ولسوالی تولک ولايت غورهشدارداده است که درصورت حل نشدن مشکلات مردم اين ولسوالی، او با زهم دست به سلاح خواهد برد.

اين فرمانده که حدود يک ماه پيش عليه والی ولايت غور دست به شورش زد به گزارشگر محلی بی بی سی گفته است که هنوز زمينها وخانه های مردم ولسوالی تولک که از سوی افراد والی غصب شده بود، به آنها بازپس داده نشده است.

او گفته است که ۳۵ خانواده مجبور شده اند از اين محل، به ولسوالی شيندند ولايت هرات کوچ کنند.

فرمانده عبدالستار گفته است که ادامه اين وضعيت او را مجبوربه توسل به زور می کند.

در درگيريهای حدود يک ماه پيش ميان افراد وفادار به والی غور و افراد مربوط به فرمانده عبدالستار، دو تن از افراد تحت امر اين فرمانده ناراضی کشته شدند و خود وی مجبور به ترک ولسوالی تولک شد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]