بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
انفجار بمب در هرات
انفجار بمب در شهر هرات واقع در غرب افغانستان چندين کشته و زخمی برجای گذاشته و همزمان روحانيون افغان از مردم دعوت کرده اند به برنامه خلع سلاح عمومی عمل کنند.

مقامات محلی در ولايت هرات گفته اند که در اثر اين انفجار که در شهر هرات روی داد پنج غيرنظامی کشته شده اند و از قول رييس پليس شهر نقل شده است که تعدادی کودک نيز در ميان کشته شدگان اين بمب گذاری بوده اند.
به گفته يک منبع پليس شهر عامل انفجار بمبی بود که افراد ناشناس در يک سطل زباله کار گذاشته شده بودند.
مقامات شهر اين اقدام را به "دشمنان افغانستان" نسبت داده و گفته اند که تحقيقات برای شناسايی مسببين اين بمب گذاری آغاز شده است.

در تحولی ديگر، پيشتر از قول روحانيون افغانستان گزارش شد که از مردم خواسته اند در اجرای برنامه خلع دولت سلاح اسلحه های خود را تحويل و به تفنگ سالاری در اين کشور خاتمه دهند.
راديو افغانستان از قول اعضای شورای علمای افغانستان نقل کرده است که گروهی از روحانيون پس از شرکت در جلسه شورا در کابل، پايتخت، بيانيه ای را به اين منظور انتشار دادند. در اين بيانيه آمده است که زمان آن فرا رسيده است تا جامعه از شرايط نابهنجار کنونی نجات يابد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]