بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
يک جسد برای عبرت ديگران

جسد يک دزد، برای عبرت ديگران در خيابانهای شهر هرات چرخانده شده است.
گروهی از دزدان، شب هنگام به منزل يک تن از بازرگانان هرات حمله کرده و او را به همراه دو فرزندش به قتل رساندند.
يک تن از اين دزدان، هنگام فرار به چاه افتاد و صبح روز بعد که از چاه بيرون کشيده شد، در اثر ضرب و شتم توسط مردم خشمگين به قتل رسيد.
ضياالدين محمودی رييس پليس شهر هرات گفته است که جسد اين دزد، برای عبرت ديگران، در خيابانهای شهر چرخانده شده است.
نا امنيها و سرقتهای مسلحانه اخير در هرات، نگرانيهايی در ميان مردم اين شهر به وجود آورده است.
اسماعيل خان والی هرات تاکنون بارها ادعا کرده است که او و نيروهای تحت امرش قادر به تامين امنيت شهر هستند و نيازی به حضور نيروهای بين المللی ياری امنيتی ندارند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]