بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تنش دوباره در غور
گزارشهای ضد و نقيض حاکی از وقوع درگيری خونين در شهر چغچران مرکز ولايت غور است. در همين حال به دنبال حمله به دفتر انتخاباتی سازمان ملل متحد در اين شهر، اين سازمان کارمندان انتخاباتی خود را از شهر خارج کرده است.

اين حمله پس ازآن اتفاق افتاد که روز چهارشنبه در حادثه ای دو نفر از مردم محلی در يک ايستگاه بازرسی توسط سربازان ارتش ملی کشته شدند.

در عين حال هنوز روشن نيست که کشته شدگان از شبه نظاميان محلی هستند که در درگيری با ارتش ملی کشته شده اند يا غير نظامی بوده اند.

ماه گذشته و به دنبال درگيری ميان يک فرمانده نظامی و شبه نظاميان مسلح در شهر چغچران مرکز ولايت غور که ده کشته برجای گذاشت، واحدهايی از ارتش ملی افغانستان به اين شهر اعزام شدند.

گزارشهای منتشر شده از سوی دفتر هيات نمايندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) و وزارت دفاع اين کشور، در مورد درگيريها در شهر چغچران متفاوت است.

ديويد سينگ، از سخنگويان يوناما در کابل، امروز در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت که دو تن از شبه نظاميان مسلح در مر کز ولايت غور، در درگيری با سربازان ارتش ملی افغانستان کشته شده اند.

به گفته آقای سينگ، بعد از اين درگيری، مردم محل، به دلايل نامعلومی با سنگ به دفتر يوناما در مرکز ولايت غور حمله کردند و ضمن آسيب رساندن به ساختمان دفتر، نگهبان آن را نيز مجروح کردند.

ديويد سينگ افزود که نگهبان مجروح شده، برای مداوا به شهر غربی هرات منتقل شده و کارمندان دفتر يوناما نيز، به منظور در امان ماندن از حمله احتمالی مردم خشمگين، به مقر نيروهای ائتلاف در ولايت غور پناه برده اند.

سخنگوی يوناما همچنين می گويد که مردم خشمگين، بر ضد سربازان ارتش ملی دست به تظاهرات زدند.

اما در حالی که سازمان ملل از کشته شدن دو تن از شبه نظاميان در اثر يک درگيری با سربازان ارتش ملی خبر می دهد، وزارت دفاع افغانستان، اعلام کرده است که دو تن از مردم غير نظامی در مرکز ولايت غور، به دست سربازان ارتش ملی کشته شده اند.

غيرنظاميان کشته شده اند يا شبه نظاميان؟

ژنرال ظاهر عظيمی سخنگوی وزارت دفاع در اين رابطه گفت که درگيری ميان شبه نظاميان و سربازان ارتش روی نداده، بلکه سربازان ارتش ملی، دو تن از غير نظاميان محلی را کشته اند.

آقای عظيمی می گويد که هنوز معلوم نيست که سربازانی که برای تامين امنيت به مرکز ولايت غور اعزام شده اند، به چه دليل، دست به کشتار مردم زده اند.

به گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، تحقيقات در اين مورد آغاز شده و چهار تن از سربازان ارتش ملی نيزبه اتهام کشتن غير نظاميان، توسط پليس ملی بازداشت شده اند.

هيچکدام از دو منبع انتشار خبر درگيری در مرکز ولايت غور، يعنی دفتر هيات نمايندگی سازمان ملل متحد و وزارت دفاع افغانستان، هنوز در مورد علت وقوع اين درگيری خونين اظهار نظری نکرده اند.

آيا درگيری بر سر مواد مخدر بوده است؟

بر اساس يک خبر ديگر از ولايت غور، که ممکن است بی ارتباط با درگيريهای اخير اين ولايت نباشد، نيروهای امنيتی يک محموله بزرگ هرويين را در اين ولايت کشف و ضبط کرده اند.

به گفته ژنرال عظيمی سخنگوی وزرات دفاع، اين محموله هزار و سيصد و چهل و سه کيلويی هرويين در شش خودرو جاسازی شده بود که و يازده تن اتهام دست داشتن در حمل و نقل اين مواد بازداشت شده اند.

آقای عظيمی گفت که تمام هرويينهای کشف شده، در محلی سوزانده شده است.

سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در اين مورد که آيا درگيريهای اخير در مرکز ولايت غور، با کشف اين محموله مواد مخدر ارتباط داشته يا خير، اظهار نظری نکرد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]