بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

براى اولين بار در هرات زعفران توليد شد

 يکشنبه ۲ قوس ۱۳۸۲: براى اولين بار در۷۰ جريب از زمينهاى ولايت هرات ، زعفران کشت و آماده برداشت شد.
 تخم زعفران سال گذشته از ايران تهيه و در اختيار۴۲۰ دهقان در  ۱۵ ولسوالی اين ولايت قرارگرفت. 
 
 امسال از کشت اين محصول نتيجه خوبي بدست آمده و تا هفت سال از گياه کاشته شده سال قبل امکان بهره بردارى
وجود دارد.
بر
اساس بررسيها خاک ولايت هرات براى اين محصول مناسب تشخيص داده شده ، اما بايد براى فروش محصول از هم اکنون بازاريابي شود.
 

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]