بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
يك الگوي موفق براي آبرساني ولايت هرات
  • بعد از ۲۴ ساعته شدن برق هرات، اين ولايت نماي زيباي يك شهر پيشرفته را به خود گرفته است و اينك شاهد خدمات خدمت گزاران مخلص مردم در عرصه آبرساني در بخش آب شرب ولايت باستاني هرات مي باشيم كه توانسته آب پاك صحي را پس از سه دهه جنگ و جدال به صورت شبانه روزي در اختيار مردم قرار دهند.
   ميتوان فعاليتهاي شبانه روزي و مخلصانه رييس و كارمندان اين اداره را به عنوان الگوي موفق نام برد و اميدواريم اين حركت سازنده ساز تمام افغانستان را شامل شود و اين احساس مسووليت را در تمام مناطق خدمتي خدمتگزاران مردم شاهد باشيم.
   ضمنا عرض تبريك داريم به خاطر اولين پيروزي موفق در سازندگي كشور به خدمتگزاران در رياست آبرساني كارمندان و پرسونل پرتلاش آبرساني ولايت باستاني هرات كه توانسته اند چندين ولسوالي را تحت پوشش قرار دهند و از اين نعمت الهي بهره مند سازند.
   در پنج والسوالي از جمله والسوالي هاي شيندند ، زنده جان ، غوريان، پشتون زرغون و والسوالي اوبه نيز مردم محروم اين مناطق را از نعمت آب آشاميدني برخوردار شدند.

 • حفظ آثار تاريخي ولايت هرات 

آثار تاريخي و يك تعداد آثار انتيك به موزيم هرات اهدا شد.
به دنبال برنامه بازسازي و كشف آثار تاريخي افغانستان، يك تعداد آثار عكس و ظروف سفالي به وزارت اطلاعات و فرهنگ تحويل داده شد.
همچنين گروهي از انتيك فروشان ولايت هرات تعدادي از آثار قلمي و ظروف سفالي كه قدمت زيادي دارند به موزيم هرات اهدا كردند.
اين آثار قلمي شامل چند جلد كتاب، قرآن مجيد و برخي اوراق ديگر مي باشد.
اين آثار براي نگهداري و حفظ آنها به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان منتقل شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]