بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
خط ريلي مشهد - هرات - كابل
  • طرح مطالعاتي خط ريلي سنگان- هرات به پايان رسيده است.
    اين خبر را سيد حسن رسولي والي خراسان ايران روز گذشته در جمع تعدادي از كارشناسان افغاني و ايراني در مشهد بيان داشت و افزود: خط ريلي مشهد - هرات و از هرات تا كابل در دست بررسي و مطالعه است و قرار شده است كه اين طرح با كمك و هماهنگي دو كشور ايران و ازبكستان به مطالعه و انجام برسد.
    اگر چنانچه طرح ريلي مشهد - هرات - كابل پس از مطالعه و بررسي به مرحله اجرا و پس از آن به تكميل برسد، بسياري از مشكلات حمل و نقل و ترانزيتي كالاهاي وارده به افغانستان مرتفع خواهد شد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]