بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
عدم آگاهی ساکنان بادغيس از حقوق سياسی شان
کارکنان دفتر مشترک انتخابات رياست جمهوری، از کم بودن ميزان ثبت نام کنندگان برای رای دهی در انتخابات رياست جمهوری آينده افغانستان در ولايت بادغيس ابراز نگرانی کرده اند.

تا کنون در ولايت بادغيس يک صدو هشتاد هزار تن کارت رای دهی را دريافت کرده اند که شماری اندکی آنها زنان هستند.

سيد علم اسحاق مسئول آگاهی عامه دفتر مشترک انتخابات در ولايت بادغيس دليل عدم مشارکت مردم با اين برنامه را بيسوادی و پايين بودن سطح آگاهی مردم از حقوق سياسی شان عنوان کرد.

آقای اسحاق به گزارشگر محلی بی بی سی گفت که ده مرکز ثبت نام رای دهندگان برای کوچی ها در اين ولايت همچنان باز نگهداشته خواهد شد.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]