بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
درگيری در ولسوالی چشت
نيروهای وفادار به اسماعيل خان والی هرات مستقر در ولسوالی چشت اين ولايت، ادعا می کنند که روز گذشته در يک ضد حمله عليه نيرو های ابراهيم ملک زاده والی غور آنها را از منطقه دره تخت ولسوالی چشت بيرون رانده اند.

نيرو های وابسته به ابراهيم ملک زاده دو روز پيش "دره تخت" را از نزد نيرو های وفادار به اسماعيل خان تصرف کرده بودند.

غلام حضرت فرمانده پليس ولسوالی چشت می گويد اين درگيری که تا حوالی ساعت ۷ شام ديروز به طور پراگنده ادامه داشت در نتيجه آن نيرو های مهاجم مجبور شدند عقب نشينی کنند.

فرمانده پليس ولسوالی چشت می گويد که اين درگيری ها تلفاتی جانی و مالی در پی نداشته است.

تا کنون والی غور و منابع غير وابسته اين ادعا ها را تاييد نکرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]