بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
درگيرى بين نيروهاى واليان غور و هرات افغانستان ادامه دارد

کابل، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۱ / ۰۵ / ۸۳
درگيريهاى بين نيروهاى وابسته به واليان "غور" در مرکز و "هرات " در غرب
افغانستان از صبح چهارشنبه مجددا اغاز شده است .
از روز شنبه با حمله نيروهاى وابسته به والى ولايت غور به ولايت هرات ،
دور جديدى از درگيريها در مرکز افغانستان اغاز شده بود.
ولايت غور همچنين در هفته هاى اخير دستخوش درگيريهاى خونينى بين نيروهاى
والى اين ولايت با فرماندهان محلى بوده است .
فرماندهان محلى، والى اين ولايت را متهم می کنند که از هنگام تصدى بر
ولايت غور تمامى مقامات محلى را برکنار و اقوام و وابستگان خود را منصوب
کرده است .
"ابراهيم ملک زاده " والى غور ادعا میکند که فرماندهان محلى با تحريک
"محمد اسماعيل خان " والى هرات دست به تحرکات نظامى بر عليه وى مىزنند.
سخنگوى اسماعيلخان هفته گذشته اين ادعاى ملک زاده را تکذيب کرد و گفت :
درگيريهاى ولايت غور ناشى از عملکرد منفى والى اين ولايت است .
نيروهاى والى غور شنبه شب با حمله به "دره تلخ " در مرز بين اين ولايت با
ولايت هرات انرا به کنترل خود دراوردند.
روز دوشنبه با حمله نيروهاى وابسته به اسماعيل خان والى هرات و تصرف
مجدد دره تلخ درگيريها تا حدود فروکش کرد.
يک منبع اگاه روز چهارشنبه به ايرنا گفت : با تصرف دره تلخ توسط نيروهاى
اسماعيل خان ، نيروهاى ملک زاده والى غور خود را اماده يک حمله جديد به
ولايت هرات کرده اند.
وى که خواست نامش فاش نشود، افزود : از صبح امروز درگيريهاى پراکنده اى
بين نيروهاى دو طرف در منطقه دره تلخ اغاز شده است .
اين منبع اضافه کرد : از طرف ديگر درگيريهاى بين نيروهاى والى غور با
فرماندهان محلى نيز همچنان ادامه دارد.
وى گفت : از شب گذشته نبردهايى بين يک فرمانده محلى طرفدار والى غور به
نام "عبدالسلام " با نيروهاى "ملامصطفى" اغاز شده است .
اوايل هفته جارى نيروهاى والى غور در منطقه "تولک " با نيروهاى ملامصطفى
درگير شده بودند که در نتيجه ان دستکم پنج نفر مجروح شدند.
ملامصطفى ظهر چهارشنبه در گفت و گو با يک راديوى محلى گفت : در اثر حمله
نيروهاى عبدالسلام يک نفر کشته شده است .
وى افزود : با تحرکات جديد عبدالسلام جاده اصلى "چخچران " مرکز ولايت غور
مسدود شده است .
مقامات دولتى مىگويند : دزدان و راهزان جاده اصلى چخچران را به اشغال
خود دراورده و اموال مسافران را غارت مىکنند.
دولت مرکزى افغانستان تاکنون چندين گروه حقيقت ياب را به ولايت غور
اعزام کرده ، ولى تاکنون گزارشى از نتايج انان منتشر نشده است .
برخى از فرماندهان محلى ولايت غور که در ماههاى اخير با ملک زاده والى
اين ولايت اختلاف پيدا کرده اند از موقعيت کنونى استفاده کرده و قصد حمله
به برخى شهرهاى اين ولايت را دارند.
ماه گذشته يکى از فرماندهان محلى، شهر چخچران را براى چند روز به تصرف
خود دراورده بود که با دخالت نيروهاى دولتى بيرون رانده شد.
تحرکات نظامى والى غور عليه والى هرات اوضاع امنيتى منطقه را بحرانى
کرده است

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]