بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
نيروهای ارتش ملی در هرات
دولت افغانستان گفته است که نيروهای ارتش ملی اين کشور در حال تحکيم حضور خود در هرات هستند.

بر اساس اطلاعيه ای که از سوی دولت انتشار يافته است نيروهای ارتش ملی افغانستان کنترل ميدان هوايی (فرودگاه) نظامی "شينديد" را در جنوب هرات در اختيار گرفته اند.

همزمان عنوان شده است که ۱۵۰۰ نفر ديگر از نيروهای ارتش ملی افغانستان به منطقه اعزام شده اند.

بر اساس گزارشها تعداد کشته شدگان در درگيريهای اخير بين جناح های رقيب در ولايت هرات در غرب افغانستان به ۵۰ نفر رسيده است.

در عين حال گزارش ها حاکی از کاهش درگيری ها در روز يکشنبه 15 اوت است.

اين درگيری ها بين نيروهای اسماعيل خان، والی هرات و يک فرمانده نظامی محلی درگرفته بود.

طبق برخی گزارش ها، نيروهای ارتش ملی افغانستان درحال برعهده گرفتن اختيار پايگاه هوايی شيندند هستند.

اوضاع در مرکز ولايت هرات آرام توصيف شده اما نيروهای مسلح والی هرات در برخی خيابان ها "ايست بازرسی" برپا کرده اند. به کارکنان دفاتر سازمان ملل متحد نيز گفته شده در محل اقامت خود باقی بمانند.

حامد کرزی، رييس جمهور افغانستان نيز درگيری های هرات را محکوم و آن را اقدامی برای نا امن کردن اين کشور پيش از انتخابات رياست جمهوری در ماه اکتبر توصيف کرده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]