بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
روزنامه های چاپ کابل
روزنامه های چاپ روز دوشنبه کابل، در سرمقاله ها و يادداشتهای اصلی شان، به درگيريهای خونين آغاز هفته در غرب افغانستان، موضع دولت در برابر اين حوادث و بررسی علت وقوع آن پرداخته اند.

بامداد روز شنبه، فرماندهان مخالف اسماعيل خان والی هرات، از چهار جهت به مواضع نيروهای تحت امر وی در ولسواليهای شيندند(سبزوار)، کرخ، کشک رباط سنگی و چشت حمله ور شدند که درگيريها در ولسوالی شيندند(سبزوار) همچنان ادامه دارد.

شورای امنيت ملی افغانستان، اين شورشها را محکوم کرد و تصميم گرفت تا با اعزام واحدهايی از ارتش ملی، سربازان تحت امر اسماعيل خان را در خواباندن شورشهای کسانی که مقامات در مرکز آنها را شبه نظاميان غير مسوول خوانده اند کمک کند.

هيواد و ديگر روزنامه های چاپ کابل، در عنوانهای اصلی امروزشان، از تصرف پايگاه هوايی شيندند(سبزوار) توسط نيروهای ارتش ملی افغانستان خبر داده اند.

سرمقاله امروز روزنامه هيواد نيز به همين موضوع اختصاص يافته، که نويسنده در آن حوادث اخير هرات را نتيجه کوتاهی دولت و جامعه جهانی در برخورد با پديده تفنگ سالاری و وجود انبوه اسلحه در دسترس مردم و افراد غير مسئول شمرده است.

روزنامه انيس هم اعلاميه دفتر سخنگوی رييس دولت انتقالی افغانستان را چاپ کرده که در آن، از آنچه اقدامات فوری ارتش ملی اين کشور در واکنش به تنشها اخير در هرات خوانده شده، قدردانی شده است.

به نوشته اين روزنامه، اعلاميه دفتر سخنگوی رييس دولت می افزايد که وزارت کشور افغانستان نيز در نظر دارد تا به زودی، يک واحد از نيروهای آموزش ديده پليس ملی را به مرکز ولسوالی آشوب زده شيندند(سبزوار) اعزام کند.

روزنامه انيس در سرمقاله شماره امروزش، حوادث اخير هرات را نتيجه ادامه حاکميت تفنگ و تفنگ سالاران بر سرنوشت مردم و کشور خوانده و از احتمال تاثير گزاری چنين حوادثی بر برگزاری امن و آزاد انتخابات آينده ابراز نگرانی کرده است.

اما اراده روزنامه غير دولتی چاپ کابل، ضمن اينکه ابراز ترديد می کند که مردم با وجود چنين اوضاع نا امنی، بتوانند آزادنه به پای صندوقهای رای بروند، دولت را به برخورد جدی و بنيادی با اينگونه حوادث فرا می خواند.

نويسنده اين روزنامه معتقد است که حوادث هرات، نخستين مورد از بروز تنش و درگيری ميان فرماندهان مسلح محلی نيست و اگر دولت همانند گذشته، بازهم کوتاهی کند و از مجازات عاملان اين حوادث شانه خالی کند، تکرار اين حوادث و گسترش نا امنی به ساير نقاط کشور، دور از ذهن نيست.

"فصل ديگری از تهاجم نظامی به هرات، يا دشمنی آشکار با منافع ملت"، عنوان سرمقاله امروز روزنامه غير دولتی آرمان ملی است که اسماعيل خان والی هرات و فرمانده امان الله را وابسته به طالبان و ظاهر نايب زاده را متهم به قتل وزير هوانوردی افغانستان معرفی کرده که به نظر نويسنده، اخيراً هم، آرامش و ثبات در غرب کشور را برهم زده اند.

نويسنده آرمان ملی که معتقد است دولت همواره در قبال هرات و والی اسماعيل خان موضع خصمانه ای داشته است، تحولات اخير را هم، برنامه ای از قبل طراحی شده برای برچيدن بساط اسماعيل خان از هرات می داند.

 

واکنش ائتلاف ضد تروريسم در قبال درگيری های هرات

نيرو های ائتلاف بين المللی ضد تروريسم می گويند که اگر سياست دولت افغانستان در قبال درگيری های اخير در غرب کشور ناکام بماند، اين نيرو ها در اين زمينه اقدام خواهند کرد.

اين خبر را اسکات نيلسون، سخنگوی ائتلاف در يک کنفرانس خبری در کابل اعلام کرد.

اما اين سخنگو از ارايه جزييات بيشتر در مورد اقدام احتمالی نيرو های ائتلاف در رابطه با قضيه هرات خود داری کرد.

در جريان درگيری های شديدی که سه روز پيش در غرب افغانستان آغاز شد، تا کنون دهها تن کشته و مجروح شده اند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]