بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
تنش هرات و مشکل دولت مرکزی
خبر از بی بی سی:
 
هرات باز هم صحنۀ پیکار های خونین میان اسماعیل خان والی این ولایت و رقبای وی گردید.

شروع حملات همآهنگ از شرق از مناطق غور و بادغیس و از جنوب از منطقۀ شیندند(سبزوار) دال بر این است که مخالفان والی هرات با آمادگی قبلی دست به این حملات زده اند.

از روزها بدینسو شایعاتی مبنی بر یک حملۀ احتمالی فرماندهان مخالف اسماعیل خان در جریان بود. این شایعات زمانی قوت گرفتند که پایگاه های نیروهای متمایل به والی غور در شهرک وچشت مورد حملۀ جانبداران اسماعیل خان قرار گرفتند.

شخصیت های کلیدی مخالف با والی هرات عبارت اند از امان الله خان از شیندند، دکتر ابراهیم والی غور و ظاهر نایب زاده سابق ژنرال فرقۀ نظامی ولایت هرات.

امان الله خان یکی از جنگ سالاران مخالف اسماعیل خان است که در گذشته با نیروهای طالبان همکاری و رابطه داشته است. وی و افراد نزدیک او با گلبدین حکمتیار یکی از تندروان بنیادگرای افغانستان و مخالفان دولت کنونی این کشور نیز دارای پیوندهای بوده است.

 

رقابت او با اسماعیل خان بیشتر ناشی از مبارزه بر سرقدرت و تنش های می شود که از سالها بدینسو بین اقوام گوناگون منطقۀ شیندند(سبزوار) در جریان بوده است. امان الله خان از اقوام پشتون و اسماعیل خان از میران و یا به تعبیری از تاجیکان شیندند است.

در پی کسب قدرت در هرات توسط اسماعیل خان برخی از فرماندهان مناطق شیندند(سبزوار) این مسأله را که اقوام پشتون در تقسیم قدرت به حد کافی مشارکت داده نشده اند، مطرح نموده و بدینگونه صف آرائی میان آنها بیش از پیش رنگ قومی به خود گرفت. اسماعیل خان که ساحت هرات را قلمرو بلامنازع حکومتش می داند در گذشته نیز چند بار به مقابلۀ مسلحانه با امان الله خان پرداخته است.

در آخرین بار حدود یک ونیم سال پیش منازعۀ نظامی میان آنها با مداخلۀ نیروی هوائی ایالات متحده متوقف گردید.

عملأ هم اسماعیل خان به مثابه والی هرات و هم فرمانده امان الله با اینکه دارای کدام مقام رسمی نمی باشد حامیان خود را در درون دستگاه حکومت مرکزی دارند.

دکترابراهیم والی ولایت غور در جریان مقاومت ضد طالبان یکی از متحدان اسماعیل خان به شمار می رفت.

بدنبال سقوط طالبان نیز وی تا مدتی با والی هرات همکاری نزدیک داشت. ولی همراه با تلاش برای گسترش ساحت نفوذ حکومت مرکزی در ولایات افغانستان و اعلام پایان موجودیت حوزه های خود ساختۀ اداری مانند "حوزۀ جنوب غرب"، که در واقعیت تلاشی بود برای جدائی ولایات نزدیک به هرات از ساحت نفوذ والی هرات، والی غور نیز تمایل به سیاست مستقل پیدا نموده و تلاش کرد تا روابطش را با حکومت مرکزی جدا از مداخلات هرات برقرار نماید.

نزدیکی وی به مقامات حکومت مرکزی و به وزارت داخلۀ افغانستان موجبات نگرانی مقامات هرات را فراهم آورد. از مدتی بدین سو در پی بالاگرفتن جنگ ها در ولایت غور، والی این ولایت که ناگزیر شده بود در کابل بماند، اسماعیل خان را متهم به تحریکات نظامی در این ولایت و پیشتیبانی از مخالفانش می نمود.

ظاهر نایب زاده قوماندان نظامی پادگان هرات در جریان مقاومت ضد طالبان از نزدیکترین و نیرومندترین متحدان اسماعیل خان به شمار می رفت.

در جریان تحولات بعدی و مبارزۀ قدرت میان آنها، نایب زاده به حکومت مرکزی نزدیک شده و با جمعی دیگر "شورای حمایت از حکومت مرکزی" را ایجاد نمود. پایه ریزی این شورا در واقعیت به معنی رویارئی با والی هرات بود. در یک جنگ خونین که در ماه حمل (مارس) امسال در هرات به وقوع پیوست، میرویس صادق فرزند اسماعیل خان و وزیر هوانوردی ملکی در حالیکه می خواست وارد منزل شخصی نایب زاده شود، در دروازه منزل وی به قتل رسید.

در پی این حادثه در هرات جنگ خونینی به وقوع پیوست که در جریان آن تعدادی از سربازان زیر فرمان نایب زاده به قتل رسیدند و نایب زاده ناگزیر به ترک هرات شد. در این رابطه حکومت مرکزی به اتخاذ سیاست روشن نپرداخت. در نتیجه هم با اسماعیل خان ابراز همدردی می نمود و هم نایب زاده را به مثابه ژنرال ارتش افغانسان به کابل فرا می خواند.

در پی تحولات فاریاب و سرپل که در پی آن والی های اعزامی حکومت مرکزی از این ولایات رانده شدند و مقامات حکومت مرکزی از اتخاذ یک موضع قاطع در برابر مخالفان حکومت مرکزی اجتناب ورزیدند، در میان فرماندهان مخالف والی هرات نیز این ذهنیت شیوع پیدا کرد که مقامات حکومت مرکزی و کارگذاران سیاست بین المللی آنانرا جدی می گیرند که حاضر باشند دست به اسلحه ببرند.

بدینگونه در مبارزه قدرت یکی از ائتلاف های نظامی در غرب افغانستان به وجود آمد. ائتلافی که جنگ سالاران ناراضی در پی آنند تا یکی از جنگ سالاران نیرومند افغانساتان را از قدرت به زیر بکشند. طرفین، جنگ می خواهند از این طریق به حفظ و تقسیم و تعدیل مجدد قدرت سیاسی دست بیابند.

پیشروی فرمانده امان الله تا در وازه های هرات و توقف وی در زیر فشار و تهدید نظامی ایالات متحده در واقعیت از ظهور یک فرماندۀ نیرومند دیگری در این حوزه جلو گیری کرد و از جانب دیگر موجب آن شد تا موقعیت اسماعیل خان به مثابه یکی از پرنفوذترین جنگ سالاران افغانستان و از مخالفان خلع سلاح تا حدودی تضعیف شود.

نبود یک سیاست روشن مخالف با نظام جنگ سالاری و ساختار های که موجب بقا و تداوم آن میشوند افغانستان را از بحرانی به بحران دیگر می کشاندو خطر گسترش جنگ های میان تباری را افزایش میدهد واین امر به امر ایجاد یک دولت ملی مبتنی بر قانون در افغانستان کمک نخواهد کرد. یاغیگری و قانونشکنی و خود و تبار خود را بالاتر از قوانین ملی دانستن در این جنگ های بی هدف به امری روزمره مبدل شده است.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]