بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
جالب

چرا سايت رسمی دولت اسلامی انتقالی افغانستان به زبان انگيسی می باشد؟ در حاليکه زبانهای رسمی فارسی دری می باشند. http://www.afghanistangov.org

آيا ما رفته رفته اسير آمريکا و غرب می شويم؟

لطفاً در اينباره نظر بدهيد

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]