بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
اخبار هرات

رييس دانشگاه هرات : زن در افغانستان غريب و مظلوم مانده است

بيرجند ، ايرنا : ۱۳ آبان ۱۳۸۲ برابر با چهارم نوامبر۲۰۰۳
رييس دانشگاه هرات روز سه شنبه در بيرجند به ايرنا گفت : زن درافغانستان
غريب و مظلوم مانده است .
"عبدالروف مخلص " افزود : اين مظلوميت و ستمي که در حق زن افغان صورت
گرفته بر اثر فرهنگ قبيله اى است .
وى گفت : بايد با کار ممتد و پشتکار زياد در افغانستان به تدريج فرهنگ
و ديدگاه مردم را نسبت به زن عوض کنيم .
او افزود : بعد از سقوط طالبان با تلاش زياد دختراني که به اجبار ترک
تحصيل کرده بودند دوباره به سوى آموزش و تحصيلات دانشگاهي آمدند.
وى گفت : در اين ارتباط جامعه بين المللي هم با معيارهاى خود پيش شرط
هرگونه کمک در زمينه هاى مختلف به افغانستان را رسيدگي به حقوق زنان اعلام
کرد.
او با اشاره به کنکورى که بعد از سقوط طالبان در افغانستان برگزار شد
گفت : هم اکنون يک سوم دانشجويان دانشگاه هرات را زنان تشکيل مي دهند.
وى تعداد دانشکده هاى دانشگاه هرات را۹ دانشکده و زمينه هاى آموزشي را
رشته عنوان کرد.
او افزود : باتوجه به مطالعات و بازديدى که ازدانشکده هاى دانشگاه ۳۰
بيرجند صورت گرفت براى برقرارى پيوند مستحکمتر بين اين دانشگاه و دانشگاه
هرات زمينه هاى لازم فراهم مي باشد.
وى نياز دانشگاه هرات را در فعاليت رشته هاى مختلف ازجمله ادبيات ،
تاريخ و مهندسي کشاورزى اعلام کرد.
او گفت : بعد از سقوط طالبان ، ما در يک دوره احياى مجدد در بخش فرهنگي
و علمي هستيم و دولتمردان ، مسوولان و فرهنگيان به بازسازى بخشهاى علمي و
زير بنايي فرهنگي و آموزشي توجه دارند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]