بسم الله الرحمن الرحیم
HeratNews
خراسان - هرات


لا غـالِـبَ إلا الله - فـَحـَسبـُنـا الله وَ نـِعـمَ الـوکـیـل
هفته نامه های چاپ کابل
نشريات چاپ اين هفته کابل، درگيريهای خونين آغاز هفته در ولايت غربی هرات، هشتاد و پنجمين سالگرد استقلال افغانستان و ادامه صف بنديها و مبارزات انتخاباتی پيش از موعد در اين کشور را، در يادداشتها و مطالب اصلی شان بازتاب داده اند.

بامداد روز شنبه (14 اوت)، فرماندهان مخالف اسماعيل خان والی هرات، از چهار جهت به مواضع نيروهای تحت امر وی در ولسواليهای شيندند(سبزوار)، کرخ، کشک رباط سنگی و چشت حمله ور شدند که درگيريها در ولسوالی شيندند(سبزوار) تا نيم روز سه شنبه 17 اوت نيز ادامه داشت.

نشريات چاپ کابل، در کنار بازتاب اخبار فراز و فرودهای اين درگيريها، در يادداشتها و سرمقاله هايشان به بررسی علت وقوع چنين حوادثی پرداخته اند که هر از گاهی در نقاط مختلف افغانستان اتفاق میفتد.

نشريه های روزگاران و چراغ دو ديدگاه متفاوت نسبت به اين درگيريها و علت وقوع آن دارند.

نويسنده روزگاران که امنيت هرات تحت کنترل اسماعيل خان را شکننده می داند، ابراز عقيده کرده است که اين فرمانده قدرتمند غرب افغانستان، با انحصارطلبی و مطلق گرايی، مخالفان و دشمنانی برای خود درست کرده که هر لحظه سودای رويارويی با او را در سر می پرورانند و به تعبير نويسنده، "امپراتوری امير" که زمانی هرات، فراه، نيمروز، بادغيس و غور را در بر می گرفت، در حال کوچک و کوچکتر شدن است.

روزگاران می افزايد: "جنگ همچون ابزار تنفس، چرخ زندگی جنگسالاران را به حرکت در می آورد و تا زمانی که پديده جنگسالاری از کشور رخت بر نبندد، خطر شعله ور شدن آتش چنين جنگهايی، هر لحظه و جود دارد".

اما نويسنده سرمقاله چراغ با تاکيد بر اينکه برخی محافل در مرکز، همواره به والی اسماعيل خان و هرات تحت امر وی، به ديد يک مزاحم و رقيب می نگريسته اند، حوادث اخير اين ولايت را نيز، نوعی انتقامگيری تعبير می کند و ابراز عقيده می کند که اسماعيل خان به خاطر تسلط بر يک منطقه استراتژيک و ممتاز از لحاظ اقتصادی، بايد چنين هزينه های گزافی را بپردازد.

در عين حال، پرسش اصلی برای نويسنده چراغ اين است که فرمانده امان الله، از کجا چنين قدرت تمام عياری شده است که بتواند امنيت يک ولايت را به مخاطره اندازد و با اسماعيل خان شاخ به شاخ شود؟

احتمال ديگری که اين نشريه مطرح می کند فراهم آوری زمينه دست يافتن نيروهای آمريکايی به شيندند(سبزوار) دومين پايگاه هوايی مهم افغانستان از طريق نا امن کردن اين منطقه است؛ تا بدين ترتيب، اين نيروها، به دشمن سنتی خود، يعنی ايران، نزديک تر شوند.

خراسان - هرات

[خانه | آرشيو | پست الكترونيك ]